Dosya Büyük veri 26 ŞUBAT 2018 / 15:23

‘Büyük veri’den ‘Devasa veri’ye geçiş…

NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı

Her geçen gün artan rekabet ortamı, kurumları maliyetlerini düşürmeye, karlılığını arttırmaya ve inovatif ve yıkıcı çözümlerle rekabette bir adım öne çıkarmaya zorluyor.  Kurumların bunu yapabilmeleri için de öncelikle mevcut verileri çok iyi bilmeleri, özellikle gerçek zamanlı analiz edebilmeleri ve bu analizler sonucu gerekli aksiyonları çok hızlı bir şekilde alarak gerek mevcut ticaretlerini değişen ihtiyaçlara göre optimize etmeleri, gerekse de karlılıklarını arttıracak yeni ticari faaliyet alanlarına yönelmeleri gerekiyor. Bu doğrultuda, anlamlı veri üretme yeteneği edinme konusunda kurumsal farkındalığın artması bir dilek değil şart. Zira artık veriler ekonominin yakıtı vazifesi görür hale geldi.

Netapp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı’nın verdiği bilgilere göre, veriler bilinç kazanıp giderek daha da çeşitlenirken üst veri dediğimiz yapı sayesinde önceden hareket ederek kendini farklı yerlere nakledebilecek kategorilere ayırılıp, analiz ve kendini koruma gibi görevleri gerçekleştirebilecek. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgiler en doğru zamanda kendisine ulaştırılırken, uygulamalar ve depolama elementleri arasındaki akışın da gerçek zamanlı bir haritası çıkarılacak. Bu sayede veri kendi kendini yönetebilme kabiliyetine sahip olacak. Veri kendi başına kimlerin erişime sahip olacağını, kendisini kullanıp paylaşabileceğini belirleyecek ve böylece dış veri koruması, gizlilik, yönetişim ve özerklik gibi alanlarda yeni sonuçlar ortaya çıkacak.

“Çevremizdeki bütün sensörler ve bağlı olduğu internet, vücudun ana ve kılcal damarlarını oluşturuyorsa, NetApp olarak bizler de bu yapının çalışabilirliğini sağlayan kalp vazifesi görüyoruz” diyen Behçet Yumrukçallı, şunları kaydetti: “Tabii ki de bu veriler üzerinde analizler yapacak ve sonucunda önemli ticari kararları vermek zorunda olan bir de beyine ihtiyaç var.  NetApp olarak bizler, işin uç noktasındaki sensör ya da internet teknolojileri ile değil, daha çok işin kalbini oluşturan, çevremizdeki milyarlarca sensör tarafından oluşturulan verilerin yaşam döngüsünün yönetimi ile ilgileniyoruz yani güvenli bir şekilde toplanmasını, korunmasını, saklanmasını, çok hızlı ve gerçek zamanlı analiz edilebilmesini ve son olarak da arşivlenmesini sağlayan veri altyapılarını oluşturuyoruz. Bunu da entegre bir şekilde ister kurumun uç noktalarında ister ana veri merkezlerinde, isterlerse de bulut mimariler üzerinde gerçekleştirebiliyoruz.  Dolayısıyla odak yatırım alanımız daha hızlı, güvenli ve esnek veri altyapıları oluşturabilmek ve geleceğin değişmez altyapısı olacağına inandığımız Bulut mimari entegrasyonunu üst seviyeye çıkarmaktır.   

‘Büyük veri’den ‘Devasa veri’ye geçiş Solid-State tabanlı mimarilerin ihtiyacını ortaya çıkaracak. Büyük miktarlardaki veri yığınlarının analizini gerçekleştirme ihtiyacı giderek artarken verinin de işleme kaynaklarına daha yakın hale gelmesi gerekiyor. Devamlı bellek ile veri kaybetmeden çok düşük gecikme süreleri sunan ve bu gecikme süreleri ile de işletmeler için verinin belirlediği yeni fırsatlar yaratan yazılım mimarilerine geçiş sağlanacak. Flaş teknolojisi endüstrinin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Flaş üzerinde çalışan yazılımlar gerçekte çok değişmedi sadece daha hızlı hale geldi.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics