Dosya Büyük veri 20 EKİM 2014 / 09:39

Büyük veri dijital ekonomiyi de sürüklüyor

Bundan yaklaşık 15 yıl öncesinde ortaya çıkan “.com balonu” girişimlerin uzun süre beklemesine sebep olmuştu. Ancak dijital ekonominin hızlı yükselişi yeni nesil ekonomik durumun çok daha sağlam olduğuna işaret ediyor.

1997 ila 2000 yıllarında internet sektörünün hızla büyüyeceği öngörülürken, birçok .com uzantılı şirketin hayatta kalamadığı görüldü. Oysa günümüzde bu balonun ardından gerçekten ayakta durabilen ve hızla büyüyen dijital ekonominin temsilcileri yer alıyor. Dijital ekonomi gün geçtikçe büyüyor ve bu ekonomide yer almak isteyen şirketlerin rekabette avantaj elde edebilmesinin yolu büyük veriden geçiyor.

Veri hacmi büyüdükçe yapılabileceklerin de arttığına değinen Intellica Kurucu Ortağı Dr. Kemal Ünaltuna, “Kurumlar iki yoldan paralel hareket etmek durumunda. Bunlardan birincisi, tüm verileri (analiz yapılabilir bir formatta) saklamak ve bunları analiz ederek geleceğe yönelik kararlar vermek. Buna geleneksel İş Zekası, artı yapısal olmayan verilerin depolanması (Hadoop, NoSQL) diyebiliriz. İkincisi ise, ilk aktiviteden edinilen bilgilerin de yardımıyla, kuruma gerçek zamanlı olarak akan verilerden anında ve otomatik olarak aksiyonların üretilmesi. Buna da Karmaşık Olay İşleme (Complex Event Processing) deniyor. Müşteri iletişimi ve pazarlama aksiyonları bu teknoloji kullanılarak hızlı bir şekilde programlanabiliyor. Benim şirketlere önerim, getirisi hemen görülebildiği için bu ikincisini hemen hayata geçirmeleri” dedi.

Büyük veri Türk şirketlerine de olanak sağlıyor

Dijital ekonominin önemli bir parçası nesnelerin internetinden söz eden Fujitsu Kıdemli Teknoloji Danışmanı Emrah Büyüksomer, şunları söyledi:

“Artık nesnelerin internetinden söz etmeye başladık, Toplumda var olan her şeyin ağlar vasıtasıyla bağlanması ve ‘nesnelerin interneti’nin gerçek olmasıyla kullandığımız araç akıllı hale geliyor. Evimizdeki fırından otomobilimizle yaptığımız seyahatin en verimli güzergah planlamasına kadar yaşamımıza etki eden her araç internet üzerinden birbirine bağlı olmaya başladı. Bu hiper bağlı dünyada yepyeni parametreler geçerli. Türkiye, genç ve rekabetçi nüfusu ile bu gelişimden pay almaya hazır. Büyük veri çözümleri küresel ekonomi içerisinde Türk firmalarının gelişmesi için olanaklar barındırıyor.”

Dijital ekonominin kaynağı veri

KOMTAŞ Bilgi Yönetimi Genel Müdürü Yüksel Çomak’a göre dijital ekonominin enerji kaynağı ya da beslendiği kaynak veri. Dolayısıyla, dijital ekonomide önemli bir oyuncu olmak için, öncelikle veriyi etkin yönetmek gerekiyor. Çomak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kurumun sahip olduğu verilerin etkin yönetimine ilave olarak; büyük veri ve mobiliteden de faydalanarak, kesintisiz bir müşteri deneyimi vaat edilebilmek, gerçek zamana yakın analiz kabiliyetlerin gelişmesine odaklanmak, doğru ürün ve hizmeti istenilen zamanda sunabilmek üzere ‘analitic driven’ bir yapıya sahip olmak gerekmektedir.”

Veri ile riskler azalacak

“Müşterisini yakından takip etmek isteyen firmalar günümüz büyük veri araçları ile alışılagelmiş yapısal verilerin yanı sıra, devasa büyüklükteki yapısal olmayan verileri; yani bloglar, sosyal medyada paylaşılan veriler, arama motorları verileri, müşterisinin ziyaret ettiği web sayfaları ve bu sayfalarda geçirdiği süre, cep telefonu sinyalleri, kredi kartı kullanım bilgileri, alım alışkanlıkları gibi çok hızlı üretilen, değişen trendlere göre sürekli değişkenlik gösteren ve eskiden anlamlandırılamayan birçok veriyi saniyeler içinde analiz etme ve aksiyon alma şansına sahip olur” diyerek sözlerine başlayan KoçSistem ArGe ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu, dijital ekonomi hakkında şu bilgileri verdi:

“Dünya ekonomisinde değişen dengeler arasında karar verme hızı giderek artmaktadır. Bu aşamada şirketler var olan durumu detayları ile hızlı değerlendirebilmek için büyük veri çözümlerine ihtiyaç duymaktadır. Büyük boyutta ve farklı yapıya sahip olan veriler paralel işlemler ile daha kısa zamanda anlamlı sonuçlar ortaya çıkaracaktır, alınan kararlardaki risk azaltacaktır.

Günümüzde kurumlar yapılandırabildikleri verileri analiz edebilmekte olup; büyük veri kavramı etrafında yapılacak çalışmalar ile sosyal medya, network, kayıt, makine gibi yapısal olmayan veri üreten farklı kaynaklardan alacakları verileri de anlamlı bilgi kategorisine alabileceklerdir. Böylelikle daha sağlıklı analiz ve tahminde bulunarak hizmetlerine yansıtabileceklerdir.”

Veri ile yapılması istenen belirlenmeli

Veriden yararlanmanın üzerinde duran Metric Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, “Büyük verinin analizi sayesinde müşterilerinin davranışlarını en iyi şekilde ölçümleyebilen şirketler, elde edilen bu derinlemesine analizlerle, müşteriye özel teklif ve kampanyalar yapabilir, ARGE çalışmalarını bu veriler doğrultusunda şekillendirebilir ve hatta ileriye yönelik potansiyel müşterilerini şimdiden belirleyebilirler. Özellikle telekom ve bankacılık sektörleri, yapısal ve yapısal olmayan büyük veri içinde analizler yaparak çözümler geliştirmeye başladılar. Şirketlerin yakın gelecekte müşterilerine daha verimli ve kişisel hizmet sunabilmek için büyük veriden daha fazla faydalanacaklarına ve bu yeni teknolojinin kullanımının yaygınlaşacağına inanıyorum” dedi.

Arıksoy şu yorumda bulundu:

“Büyük verinin doğru analizi sonucunda şirketler etkinliklerinin artırmanın yanı sıra geleceği daha rahat bir şekilde görebilecekleri ve müşteriyi daha iyi anlayabilecekleri için rekabet güçlerini artıracaklardır. Dolayısıyla büyük veri pazardan daha fazla pay alınabilmesi için son derece etkili bir araç. Ancak bunu sağlamak için büyük veri toplamaya başlamadan önce şirketler bu veriyi neden istediklerini ve onunla ne yapacaklarını net bir şekilde belirlemeliler. Müşterilerle ilgili büyük veriden yararlanmadan önce hangi iş sonuçları üzerinde etki yaratmak istediklerini bilmeliler.”

Büyü veri dijital ekonomi için fırsatlar sunuyor

Büyük veri çözümlerinin önümüzdeki dönemlerde dijital ekonomi için kaçınılmaz bir avantaj sunduğunun ortada olduğunu dile getiren daha.net Genel Müdürü Emin Gür, “Veriyi kullanabilecek, yönetebilecek ve işleyebilecek firmaların rakiplerinden önde olacağı da aşikâr. Bu yüzden kesinlikle büyük veri çözümlerinin pazar payını artırmak isteyen firmalar için bir araç olabileceğinin altını çizmek isterim” dedi. Gür sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Ülkemizde bilişim teknolojilerinin gelişimi ve terimlerin dilimize yerleşmesi biraz ağır gerçekleşiyor. Büyük veri kavramını anlatabilmek adına çok ciddi yatırımlar ve organizasyonlar görüyoruz ve katılıyoruz. Bu bilincin gelişebilmesi için firmaların yeniliğe daha açık olması gerekiyor. Her gün kullandığımız sistemlerin içinde dönen verilerin işlendiğinde altın değerinde veriler olduğunun farkına varmamız gerekiyor.”
ETİKETLER : 992

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics