Dosya Büyük veri 08 MAYIS 2016 / 13:35

Büyük veri ile doğru stratejiler oluşturmak

Şirket ve kurumlar günümüzde verilerini doğru şekilde analiz edip, müşterilerine en doğru çözümleri ulaştırmayı amaçlıyorlar. Bir yandan da elindeki değerli verileri analiz edip, işleyen şirket ve kurumlar, kendi yapılarını da daha iyi tanıyıp, gelecek dönemdeki yatırımlarını buna göre şekillendirebiliyorlar.
“Dünya üzerindeki bir çok firma, Ar-Ge çalışmaları ile insanların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olan ve hayatı kolaylaştıran ürünleri piyasaya sürme yarışı içerisindeler” diyen Basistek Bilgi Teknolojileri Yönetici Ortağı Mehmet Ali Ceylan sözlerini şöyle sürdürüyor:
“İnsanlar kullandıkları uygulamalar ile sürekli olarak bilgilerini  sosyal medya, yazılı  veya görüntülü basın, video vb.  üzerinden paylaşmaktalar. Amaç bireylere hizmet verirken bir taraftan da onların DNA’sını çıkararak alışkanlıklara göre ürünlerine yeni özellikler ekleyerek vazgeçilmezliklerini pekiştirirken, sürdürülebilir bir gelişme alanı oluşturmak. Yapılandırılmış veriler üzerinde kurumlar belirli bir düzen içerisinde oluşturulmuş kayıtlarını referans alan modellemeler yaparak bazı sonuçları ortaya koymaktalar. Şirketler hedeflerine doğru ilerlerken doğru  stratejileri oluşturmaları açısından bu bilgiler çok önemli.
Bir anlamda doğru yatırımı  yapmalarına veya geçmişte neleri yanlış yaptıklarına ışık tutmaya çalışıyorlar. Fakat her firma için bu veriler buz dağının sadece üst kısmının sisler içerisindeki bir görüntüsü gibidir.”
İşte burada yapılandırılmamış verilerin öneminin ortaya çıktığını kaydeden Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerek kurum içerisinde çalışanlar gerekse müşterilerinin bireysel olarak kullandığı teknolojik ürünler vasıtası ile  istemsiz bir şekilde ciddi bir veri üretimi söz konusu olmaktadır. Tablolara konulmayan bu verilerin işlenmesi ve  anlamsal olarak raporlar üretilmesi ile şirketler için pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve analiz edilmesine olanak sağlanmaktadır. Şirketler için oluşturulan fırsat maliyetleri görüldüğünde,  bu yaklaşımın önemi ortaya çıkmaktadır. Bu verilerin sınıflandırılması ve firmalar için anlamlı sonuçlar üretilmesi, stratejileri oluşturmada birinci öncelikli madde diyebiliriz. Kullandığımız teknolojik çözümler sayesinde milyonlarca dosyadan oluşan bilgilerin işlenmesi ve sınıflandırılmasının operasyonel maliyetini sıfıra indirgeyebiliyoruz.
Şirket olarak,  yapılandırılmış veya yapılandırılmamış (Sosyal medya , e-posta, video, ses, metin  ve web sayfaları vb.) verilerin analitik teknolojileri kullanarak analiz edilmesi , hemen hemen her formatta verinin sınıflandırılması ve istenilen bilgilere anında ulaşılması konusunda çalışmaktayız. Danışmanlığını yaptığımız finans sektöründe birçok müşterimizde farklı uygulama alanı üzerinde çalışmaktayız. Finans sektörünü, büyük hacimli ve çeşitli verileri içeren yapısı ile çözümlerimizi konumlandırmada önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda üzerinde çalıştığımız projelerden bazılarından bahsedecek olur isek; pazarlama konusunda yapılandırılmamış verilerin kullanılması, çağrı merkezlerinin verimliliğini arttırmaya yönelik olarak görüşme kayıtlarının analizi ve sınıflandırılması, verilerin saklanması ve denetimlerine yönelik çözümler, video analitiği ve güvenlik çözümleri, görüntülü bankacılık işlemlerinde müşteri tanıma ve duygu analizi, kurumsal risk ve teftiş birimlerinin denetim faaliyetleri için büyük veri analizi ve gerçek zamanlı arama işlemleri, yapılandırılmış verilerin kriptolu olarak maskelenmesi, kişisel verilerin tespiti ve güvenliği olarak sıralayabiliriz.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics