Dosya Büyük veri 09 ARALIK 2013 / 10:20

Büyük veri ile iş modelleri değişiyor

Artan veri miktarı yeni nesil çözümlerle anlamlı hale getirilirken, yepyeni iş modelleri kurumların karşısına çıkıyor.

Bilgiden kaynaklanan gücü elde etmenin yolunun, ham veriyi işleyerek nitelikli bilgiye dönüştürecek çözümler geliştirmek olduğunu belirten GlassHouse Türkiye Teknik Destek Uzmanı İpek Öztüre, verinin işlenmediği sürece bilgiye dönüşmeyeceği için fayda sağlamanın imkansız olduğunu aktardı. Öztüre’ye göre, büyük veri, kâr amaçlı ticari işletmelerin temel hedefi olan kâr maksimizasyonuna, hizmet amaçlı kurum ve kuruluşların ise ana amacı olan daha iyi hizmet seviyesine katkısıyla, yeni dönemin oyun kurucusu olarak öne çıkıyor.
Müşteriler büyük veri ile tanınıyor
“Büyük veri, organizasyonlara dinamizm ve inovasyon kazandırırken, iş yapış şekillerini ve altyapı değişikliklerini de beraberinde getiriyor” diyen Komtaş Bilgi Yönetimi Genel Müdürü Yüksel Çomak ise sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Müşterinin neden hoşlandığı, neden hoşlanmadığı, şikayetleri, önerileri, kurum hakkındaki düşünceleri gibi çeşitli bilgilerin harmanlanarak, kurumun milyonlarca müşterisinin her biri hakkında somut ve detaylı bilgisine sahip olmak anlamına gelir.”
SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin’e göre, günümüzde, üretilen veriyi saklamanın ve yüksek miktarda veriyi anlık analiz edebilmenin ön koşulu verileri bellek-içi sistemlerde saklamaktan geçiyor.
Büyük verinin getirileri hayallerle sınırlı
Dünyanın her alanda sayısallaşmaya doğru kayması, şirketlerde depolanan veri miktarını terabayt hatta petabaytlar mertebesine çıkardığının altını çizen Bizcon İş Zekâsı ve Kurumsal Bilgi Yönetimi Grup Yöneticisi Alkan Gençalp, büyük verinin sunduklarının hayallerle sınırlı olduğunu şu şekilde örnekledi:
“Örneğin yapısal olmayan verileri (Facebook, Twitter, web siteleri) bilgi haline getirip, tüketici davranışlarını inceleyerek, segmentasyon ve kümeleme algoritmalarını kullanarak ilgili gruplara özel kampanyalar düzenlemek, servis kalitesi ile ilgili iyileştirici, düzeltici önlemler almak artık mümkün.”
İş dünyasının işletme verimliliğini artırmak, rekabet avantajı yaratmak ve yeni veri kaynaklarını kullanmak için yüksek bir talep gösterdiğini belirten Obase Genel Müdürü Dr. Bülent Dal, “Büyük verinin doğru kullanımı ile müşterinin demografik, hayat tarzı, satış ve iletişim verileri bütünleştirilerek müşteri davranışlarını çok daha iyi anlamak ve 360 derece müşteri algısına ulaşmak mümkün olmaktadır” şeklinde konuştu.
Sınırlı yapısal verinin ötesine geçiliyor
Kurumların büyük veri çözümlerini uygulayarak, iş eğilimlerine kısa sürede ayak uydurabilir bir altyapıya sahip olduğunu aktaran Ereteam Satış Öncesi ve Çözümler Direktörü Gökhan Mataracı, “Veriyi sadece veri ambarı ve operasyonel veritabanlarındaki sınırlı yapısal veri olarak anlamlandırmaktan daha fazlasını; yani algılayıcı verisini, sayısal sosyal ortamları, tüm sistem kayıtlarını ve web ortamlarını raporlayabilir, analiz edebilir ve analitik sorgularla sorgulayabilme yeteneğine erişebilirler” açıklamasını yaptı.
Büyük verinin uygulama alanlarından örnek veren KoçSistem Ar-Ge ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu, “Finans sektöründe ‘Fraud Detection’ olarak adlandırdığımız dolandırıcılık vakalarının tespit edilmesi ve önlenmesi; telekomünikasyon sektörü için konum tabanlı mobil hizmetlerin sunulması; sağlık sektöründe genetik bilimi, hastalıkların ve salgınların önceden tahmin edilerek önlenmesi, hasta-doktor etkileşiminin geliştirilmesi gibi çalışmalar öne çıkıyor” dedi.
Veriyi akıllı şekilde yönetmek gerekiyor
NetApp Türkiye Teknik Müdürü Lütfi Yunusoğlu’nun verdiği bilgilere göre, büyük veri odaklı son teknoloji ürünler, veri yönetimi için iş süreçlerine yeni yaklaşımlar kazandırırken, aynı zamanda yenilikçi çözümlerle rekabetçi koşulları oluşturuyor. Yunusoğlu, şirketlerin değişen ihtiyaçlarını şu şekilde özetliyor:
“Ciddi bir veri patlaması yaşanan günümüzde, artık önemli olan sadece veriyi depolamak değil, bunları akıllı bir biçimde yönetebilmek, veriyi erişilebilir, güvenli ve etkili kılmaktır. Gelişen teknolojileri yakalamaya çalışan ve artan rekabet arenasında farklılaşmaya çalışan şirketler, bir yandan iş performanslarını yükseltmeyi hedeflerken, diğer yandan bunu en düşük maliyetlerle gerçekleştirmek istiyor.”

Beklentiler sektörlere göre değişiyor

Büyük veri analizi sayesinde müşterilerin daha iyi anlaşılabilmesi isteği bulunduğunu aktaran EMC Isilon Satış Müdürü Nazlı Köprülü, “Kurumlar hangi müşterilerin daha karlı olduğunu saptamak, müşteri kaybını azaltmanın yollarını bulmak istiyorlar. Diğer bir beklenti olarak risk yönetiminden bahsedebiliriz. Veri trafiğinin detaylı analizi ile BT güvenliğini artırmak, dolandırıcılıkları en aza indirmek gibi. Beklenti listesi  kurumların iş alanlarına göre çeşitleniyor” şeklinde konuştu.

Gerçekleşmemiş işlemler üzerinden bilgi kazanılacak

Büyük verinin özellikle yarı yapısal ve yapısal olmayan veriye odağı artırdığını söyleyen Microsoft Türkiye Sunucu ve Bulut Platformu Yöneticisi Gökben Utkun, “Buradan yaratılacak değer ve yarı yapısal değerin veritabanlarımızdaki ilişkisel verinin yarattığı değerle bütünleşmesi kurumlar için büyük bir fırsat yaratacaktır. Böylece kurumlar müşterileri, iş ortakları ya da tedarikçileri ile gerçekleştirdikleri işlemler üzerinden bilgi ve kayrayış edinmenin yanında örneğin internet sitesinde tamamlanmamış bir alışveriş gibi gerçekleşmemiş işlemler üzerinden de bilgi ve kavrayış kazanacaklar” dedi.

Karışık süreçler yönetilebilir hale geliyor

Büyük veriye yönelik geliştirilen analitik uygulamaların günümüzde veri merkezlerini daha verimli bir şekilde çalıştırmayı hedeflediğini dile getiren Software AG Türkiye Başkan Yardımcısı Nil Bağdan, kurumsal organizasyonlarda oldukça karışık bir şekilde işleyen süreçlerin tümünün performans artırıcı araçlar vasıtasıyla otomatik olarak yönetilebilir hale geldiğine işaret etti. Bağdan’a göre, istisnai durumlar ise gecikmeden saptanıyor ve ürün geliştirme sürecinin organize edilmesi kolaylaştırılıyor. Ayrıca, operasyonel aktivitelerde sağlanan gerçek zamanlı görünürlük sayesinde şirketler yenilikçi ve oldukça esnek iş süreçleri tasarlayabiliyorlar.

Veri artıyor, maliyet düşüyor 

Verilerin doğru bir şekilde sınıflandırılması ve bu verilerden iş süreçlerini etkileyecek bilgi üretilmesinin de öneminin büyük olduğunu belirten Atos Yönetilen Hizmetler Direktörü Okan Gözütok, “Hem bu nedenle hem de kendi alanlarında uzmanlaşma isteğiyle şirketler, büyük veri konusunda daha fazla dışkaynaklı hizmet almaya başladı” dedi. Gözütok’a göre, bunun nedeni basit; dışkaynaklı veri merkezleri şirketlere “esnek kapasite” ve “kullandığın kadar öde” yapısını beraberinde getiriyor. Bu da şirketlere ilk yatırım maliyetinin yükünden kurtulma konusunda önemli avantajlar sunarken, BT altyapıları bir hizmet mantığında şekillendiriliyor ve operasyonel verim sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesini mümkün kılıyor.

 
ETİKETLER : Sayı:949

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics