Dosya Büyük veri 20 EKİM 2014 / 09:38

Büyük veri pastası girişimcileri bekliyor

Milyarlarca dolarlık büyük veri pazarından ülkemizdeki girişimlerin pay almasının önünde engel bulunmuyor.

Büyük veri piyasası 2018 yılında 41 milyar dolarlık bir piyasa oluşturacak. Bu öngörüden hareketle birçok girişimin çokuluslu şirketler tarafından satın alındığı biliniyor. Büyük veri alanında başarı olan ya da gelecek vadeden girişimler, sermaye sahiplerinin de dikkatini çekiyor. Türkiye’nin de bu alanda kendi girişimlerini, projelerini oluşturması için önünde hiçbir engel bulunmuyor.

Software AG Türkiye Genel Müdürü Nil Bağdan’a göre, geleceğe yönelik yatırımlardan biri olarak yetişmiş eleman konusunu hep birlikte ele almalıyız. Kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör işbirliğiyle dijital teknolojilere yönelik eğitim ve sertifika programlarının sayısını ve kalitesini artırmalı, üniversitede okuyan gençlere staj imkânları sağlamak için adımlar atmalı. Bağdan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bir ülkenin dijitalleşme puanındaki yüzde 10’luk artışın, o ülkenin kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılasında yüzde 0.75’lik bir artış anlamına geldiğini biliyoruz. Yatırımlarımızı ve programlarımızı, geleceğin veri bilimcileri ve analistlerini yetiştirmek için de dönüştürmeliyiz. Türkiye, geçtiğimiz birkaç yılda özellikle telekom, bankacılık, perakende gibi sektörler başta olmak üzere pazarlama ve büyük veriyi müşteri memnuniyeti ve karlılığı artırmada etkin kullanım konusunda oldukça fazla yol kat etti. Bu da yerelde daha kapsamlı ve kaliteli çözüm ve hizmet üreten firmaları beraberinde getirdi. Türkiye’nin küreselde büyüyen pazar hacminden önemli bir pay alacağına inanıyorum.”

Büyük veriden Türkiye pay alacak

Türkiye’nin özellikle bilişim teknolojileri sektöründe çok hızlı bir ilerleme kat ettiğine değinen daha.net Genel Müdürü Emin Gür, “Ciddi satın almalar ya da birleşmeler oluyor ve sektör devamlı genişliyor. Şirketlerin vizyonları da buna paralel olarak büyüyor. Türkiye’nin Avrupa ve Asya arasında adeta bir teknoloji koridoru olan konumu, büyük BT firmalarının yakın zamanda Türkiye’ye yaptığı yatırımlar ve yerel firmaların büyümesi göz önüne alındığında, büyük veri teknolojileri ve hizmetlerinin oluşturacağı piyasa hacminden Türkiye muhakkak bir pay alacak. Girişimcilerin pazarı takip edip doğru adımlar atması ve stratejilerini derinlikli kurması pazarda yerlerini sağlamlaştıracak” dedi.

Türkiye’deki girişimlerin büyük veri pastasından pay alabileceğini ifade eden IBM Türk Bilgi Yönetimi Uzmanı Mehmet Cüneyt Göksu, devam eden süreci şu şekilde özetledi:

“Hem Ar-Ge olarak geliştirme aşamasında olan ürünlerin ticarileşip, kullanılır hale gelmesi hem de mevcut ürünlerin uyumlu hale getirilmesi devam eden bir süreçtir. Türkiye’de birçok yazılım firması bu tarz ürünler geliştiriyor. Bunların bir kısmı katma değerli ürünler olarak da son kullanıcıya ulaşıyor. Girişimcilerin, daha hızlı sonuç almak için yazılım şirketlerinden ara ürün kullanarak son kullanıcıya yönelik ürün geliştirmeleri, bu süreci hızlandıracak.”

Açık kaynak fırsat veriyor

Günümüzde insanların çok daha fazla veri ürettiğine dikkat çeken Proline Satış Müdürü Bilginç Işık, sosyal ağlar üzerinde fotoğraf ve video gibi sayısız veri oluşturulduğunu hatırlattı. Intellica Kurucu Ortağı Dr. Kemal Ünaltuna, büyük veri piyasasıyla ilgili bir benzetme yaparak kağıtların henüz dağıtılmadığını vurguladı:

“Özellikle açık kaynak uygulamaların çokluğu fırsatların ne derece büyük olduğunu gösteriyor zaten. Evinizde yazılıma hiç para harcamadan açık kaynaklardan sağlanan yazılımları ve veritabanlarını kullanarak kurumlara direkt fayda sağlayacak uygulamalar/algoritmalar/sistemler geliştirmek işten bile değil. Burada önemli olan, geliştirdiğiniz teknolojinin kurumlara nasıl fayda sağlayacağını bilmek.”

Türkiye’nin konumu itibarıyla bir sunucu ve veri merkezi olmak için önemli potansiyel barındırdığına inandığını söyleyen Metric Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, “Ancak bunun için katma değerli projelere önem vermeliyiz. Ülkemizin de bu amaca yönelik stratejik bir plan geliştirerek, değerli projeler geliştirmek isteyen girişimcilere destek olunması önem taşıyor” dedi.

IDC tarafından gerçekleştirilen “Dijital Dünya Araştırması”nın sonuçlarına göre, dünyadaki verilerin yalnızca yüzde 0,5’inin analiz ediliyor. KoçSistem ArGe ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu, durumu şu şekilde değerlendirerek nasıl fırsata dönüştürülebileceğini anlattı:

“Aslında bize sosyal medya gibi kanallardan gelen veriler bir yana, mevcut verilerin analizini yaparak dahi önemli avantajlar sağlayabileceğimizi gösteriyor. Finanstan, perakendeye, enerjiden, otomotive kadar neredeyse bütün sektörlerde kritik öneme sahip olan veri analizi Türkiye’deki şirketler için de önemli fırsatlar sunuyor. Ülkemizin büyük veri pazarından pay alabilmesi adına öncelikle büyük verinin ve şirketlere sağlayacağı faydaların daha iyi anlaşılması gerekiyor. Ayrıca teknik anlamda da büyük veri alanındaki standartlar ve araçlar yeterli olgunluğa henüz ulaşmadığından bu anlamda kullanılacak teknolojilerin de en iyi şekilde değerlendirilmesi de önem kazanıyor.”

Küresel düzeyde büyük veri ihtiyacının karşılandığını belirterek sözlerine başlayan Fujitsu Kıdemli Teknoloji Danışmanı Emrah Büyüksomer, şirketlerin önündeki fırsatları şu şekilde değerlendirdi:

“Sektörlerin spesifik ihtiyaçlarına yönelen ve pazarlama üstünlüğü yaratacak anlık analizleri sağlayacak çözümler bizim için fırsat olacaktır. Mesela bir restoran zincirinin tüketici taleplerine karşılık vermesini sağlayacak çözümler, perakende sektöründe satış eğimlerini etkileyecek stok, sunum çözümleri bunlar arasında sayılabilir. Anlık oluşan devasa bilginin analizi konusunda üretilecek sektörel çözümler şirketleri bir adım öne taşıyacaktır.”
ETİKETLER : 992

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics