Dosya Büyük veri 09 ARALIK 2013 / 10:33

En önemli nokta büyük veriden anlam çıkarmak

Şirketlerin büyük veriden en iyi şekilde yararlanabilmesi için verilerin doğru bir şekilde sınıflandırılması ve anlamlandırılması gerekiyor.

Birçok şirket sağladığı avantajlardan dolayı büyük veri kullanımına geçiyor. Büyük veri kullanımında şirketin ihtiyaçlarını belirlemesi ve en iyi çözümü seçmeleri gerekiyor. Atos Yönetilen Hizmetler Direktörü Okan Gözütok, “Şirketlerin büyük verinin sadece rakamlardan ibaret olmadığını görmeleri gerekiyor. Aynı zamanda bu verileri doğru bir şekilde sınıflandırılmasını ve bu verilerden iş süreçlerini etkileyecek bilgi üretilmesini sağlayacak çözümlere başvurmaları şirketlere esneklik, verimlilik ve tasarruf sağlayacaktır” dedi.
Kurumların büyük veriden birçok iş kazanımı beklediklerini ifade eden EMC Isilon Satış Müdürü Nazlı Köprülü sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bu beklentileri hayata geçirebilmek için alışık oldukları ve geleneksel altyapılar dediğimiz yapısal veri platformları yerine bulut bilişime açık, verimli, yönetilmesi kolay platformları değerlendirmeliler. Büyük veri, büyük ölçeklerde ve tahmin edilemeyen ivmelerle büyüyen çok farklı kaynaklardan akan ve çoğu kez gerçek zamanlı değişen bir formata sahip.”
Büyük veri çözümleri dış kaynağa ihtiyaç duyabilir
Itelligence Analytics Genel Müdürü Serdal Mermer ise büyük verinin kontrol edilmesinin kurumların kendi içlerindeki BT çözümleriyle kolay olmayacağını vurguluyor.

“Büyük veri çözümleri aktif olarak kullanılmalı”

Dünya üzerinde üretilen veri boyutunun katlanarak arttığını belirten SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin sözlerine şöyle devam etti:
“Veri boyutunun katlanarak arttığını düşündüğümüzde yakın bir gelecekte her boyutta kurumun büyük veriyi yönetmekle ilgili bir çözüme ihtiyacı olacak. Her 18 ayda bir, veri toplamının iki kat arttığı düşünüldüğünde şirketlerin böyle bir ortamda rekabet avantajı elde edebilmeleri için pazardaki risk ve eğilimleri önceden görebilmeleri ve proaktif davranarak rakiplerinden önce hazırlık yapmaları gerekiyor. Bugün için baktığımızda, sosyal medya analizleri/milyonlarca satır verinin saniyeler bazında işlenmesi veya farklı noktalardan toplanan verinin gerçek zamanlı karar alabilmek adına analiz edilmesi gibi ihtiyaçlara sahip kurumların büyük veri çözümlerini aktif olarak kullanmalarını öneriyoruz.”

“Veri bilimci ekipleri kurulmalı”

Ereteam Satış Öncesi ve Çözümler Direktörü Gökhan Mataracı şirketlere büyük veri ile ilgili şu tavsiyelerde bulunuyor:
“Öncelikle bu çözümleri uygulamaları kullanmaya başlamak demenin önemli bir ilk adım olduğunun farkında olmak gerektiğini düşünüyorum. İlk adım ile vurgulamak istediğim; hiç bir zaman sonlanmayacak, sürekli gelişime tabi ama her adımda başka bir deneyim ve kazanımın olduğunu göreceğiniz bir sürece başlangıç olarak kabul edilmeli. İş alanı ve bilgi işlem ekipleri ile birlikte çalışacak, veri bilimci ekiplerin kurulması ve bahsi geçen gelişimin bu ekipler üzerinden yürütülmesinin önem taşıdığını düşünüyorum.”

Artık söz veri bilimcilerde

Büyük veri ile geleneksel veri ambarı üzerinden karar destek sistemleri oluşturma arasında çeşitli farklar söz konusu olduğunu belirten Obase Genel Müdürü Dr. Bülent Dal sözlerine şöyle devam etti:
“Eskiden istenen raporlara göre sistemler tasarlanırken artık veri bilimci, analist profilindeki kişilerin büyük veri üzerinden yaptığı keşif ve analizlerden sonra hangi süreçte hangi metriğe bakıp ne tür kararların verilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Yeni yaklaşımda büyük veri projelerine karar verip hayata geçirirken şu 4 adımda süreci yönetmek gerekiyor. Büyük verinin görsel analiz ve keşif edilmesi, büyük verinin ilişkili diğer kaynaklar ile birleştirilmesi, paydaşlarla elde edilen bulguların iş değeri ve kolay hayata geçirilebilirliğini ispat etmek üzere görsel sunumu ve paylaşımı, kolay ve anlaşılabilir araçlar kullanarak kabul gören bulguların organizasyonun geri kalanına dağıtılması.
ETİKETLER : Sayı:949

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics