Dosya Büyük veri 17 MART 2014 / 08:32

Makineler arası büyük veri

Makineler arası iletişim yeni cihazlar ve bağlantılarla gelişiyor ve büyük verinin kaynaklarını da katlayarak artırıyor.

M2M, giderek yaygınlaşan bir kavram ve aynı zamanda dünya genelinde en hızlı büyüyen büyük veri kaynaklarından biri. M2M donanım, iletişim teknolojileri ve gömülü yazılımları alanındaki yenilikler, kullanım alanlarını da çeşitlendirecek ve toplanan büyük verinin de artmasına neden olacak. Microsoft’a göre, önümüzdeki iki, üç yıl içinde yapısal olmayan veri miktarı yüzde 38 artacak. Bu artışta M2M kavramı önemli bir tetikleyici rol üstlenecek. Microsoft Bulut ve İş Platformu Ürün Yöneticisi Gökben Utkun, “Kurguladıkları M2M otomasyon sistemlerinden sürekli akan veriye anlam kazandırmayı hedefleyen sektörler telekomünikasyon, finans, perakende ve kamu gibi hali hazırda bilişimin diğer alanlarındaki kullanımı öncelikli olarak özendiren sektörlerden oluşuyor.”
İnnova BI&EPM&CRM Çözüm Yöneticisi Barış Taptık makineler arası iletişimin de kullanıcı deneyiminin takip edilip aksiyonlara dönüşmesi yoluyla şirketlere büyük avantaj sağlayacağını ifade ediyor. M2M sadece tüketiciyi tanımak açısından değil, makinelerin kendi verilerini ve pazarlarını oluşturması açısından da önemli. Gelecekte telekom abonelerinin çok azı insan aboneler olacağını düşünürsek, cihazların kendi aralarındaki iletişim, onlara yönelik yeni pazarlama eğilimlerini de getirecektir. Makineler arası iletişim bilgisine sahip olduğunuzda da bu veriyi doğru değerlendirmelisiniz. KoçSistem ArGe ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu “Kısa zamanda analiz edilmesi ve anlamlandırılması gereken M2M verisi büyük veri analitik çözümlerinin gelişimini de zorlayarak makine davranışından kullanıcı davranışına kadar çok katmanlı analiz algoritmalarının ortaya çıkmasını sağlayacaktır” diyor. Günümüzde verinin sadece binde beşini işlenebildiğini söyleyen Turcom Teknoloji Yazılım Satış Müdürü Serkan Esen makinelerin bizi izlemediği bir dünyanın mümkün olmadığını ifade ediyor.
Ancak esas olan, makineleri izleyen insanoğlunun ne yapacağı. M2M’den elde edilen veri çok değerli ve yakın zamanda akıllı cihazlar arasında kurulan bağlantılarla katlanarak artacak. Verinin hızla ve çeviklikle incelenmesinin çok hassas bir konu olduğunu belirten IBM Türk Bilgi Yönetimi Uzmanı Mehmet Cüneyt Göksu, büyük verinin M2M cihazlarıyla elde ettiği bilgi konusunda “Tüm sistemlerde, veritabanlarında verilerin ayıklanmış olarak tutulması ve bu sistemlerin bütünleşik olması gerekir. Bu BT’nin değil, pazarlamadan, müşteri ilişkilerine, üst yönetimden stratejiye tüm departmanlar için bir gerekliliktir” diyor. Elde edilen veri ve analizlerin etkin olarak kullanılması, BT yatırımlarının katma değer sağlamasındaki kritik nokta. Makineler arası iletişim verilerini elde ettikten sonra bu verileri hem yönetim birimlerinde hem de diğer makineler arası ağlarda kullanmak gerekiyor. Software AG Türkiye Genel Müdürü Nil Bağdan makinelerin akıllı kararlar almak için hem büyük miktarda veri ürettiğini hem de kullandığını ifade ediyor. Bellek içi teknolojilerinin zaman içindeki evrimi, büyük küresel şirketler için oldukça önemli olacağını belirten Bağdan ”Makinelerin fiziksel dünyasını dev veri setlerinin erişimi ve analizi için birleştirip bunları eyleme dönüştürdüğümüzde, bu büyük veri setleriyle dünyayı dönüştürebileceğiz” diyor.
Bulutun etkisi büyük
M2M mekanizmalarının artışı, günümüzde yaşanan ciddi veri patlamasının da etkenlerinden biri olduğu için, performans ve süreklilikten feragat etmeyen, maliyetleri büyük ölçüde aşağıya çekebilen yeni uygulamalar, sade arayüzler, tümleşik veri depolama ve mimari çözümler şirketlerin BT ihtiyaçları arasında öne çıkıyor. NetApp Türkiye Teknik Müdürü Lütfi Yunusoğlu, “Kurumsal BT sistemlerinde melez bulut altyapıları ise bu pazarı besleyecek, 2014 boyunca önemini büyük ölçüde artıracak başlıklardan. M2M ve veri yönetimini birbirinden ayrı düşünmek pek mümkün değil. Birbirini tamamlayan bu iki temel kavramla ilgili olduğunu hatırlatan Proline Satış Müdürü Bilginç Işık, Metadata’nın oluştuğu andan itibaren M2M kavramının başladığını söylüyor ve son zamanlarda oluşturulan bulut yapıları ile anlık olarak işlenmiş veriye cihazlar üzerinden ulaşımın ciddi bir kolaylık ve hız avantajı sağladığını belirtiyor.

Telekom, finans ve dağıtım sektörleri için cazip

Yakın bir gelecekte, büyük veri kavramının, M2M, sosyal medya analizi gibi içerik ve karakteristik olarak farklılıklar gösteren daha özelleşmiş alt kollara göre ele alınacağını öngören Atos Yönetilen Hizmetler Direktörü Okan Gözütok “Büyük veri kullanan telekomünikasyon, finans, bankacılık ve hızlı tüketim sektörlerinde M2M büyük veri bilgilerinin analizi, elektrik, su, enerji ve doğalgaz gibi hizmet dağıtım şirketleri için de büyük fırsatlar sağlayacak” diyor.

Analistlere ihtiyaç olacak

Daha fazla objenin M2M aracılığıyla akıllı bir ağa bağlanmış olması, şüphesiz iş dünyası tarafından saklanabilecek veriyi artıracak. SnA Danışmanlık Yönetici Ortağı Ömer Nadirler “Bu nesnelerden gelen veriyi gerçek zamanla izleyerek anlık kesinti/memnuniyetsizlik/sahtecilik yönetimini yapan uzman sistemlerin ve analistlerin sayısının artmasını beklemeliyiz.  Operasyonel seviyede akacak bu veri ile tahminleme çalışmalarının da geleneksel veri madenciliği yöntemleri ile yapılamayacağını düşünüyorum. Tahminlenmesi istenilen zaman aralığının kısalacağı, veri kalitesinde problemler olan, sapmaların artacağı bu ortamda veri analizinin hızlanması için, çalışacak algoritmaların tasarımı ve testinde uzmanlaşmış analistlere ihtiyaç olacağını düşünüyorum” diyor.

Nesnelerin interneti, veri analizi pazarını hızlandıracak 

Günümüzün en önemli eğilimleri sosyal medya, bulut bilişim ve mobilite. Nesnelerin kavramı, elektrik sayaçlarından Mobese kameralarına kadar, bu cihazların ürettiği ve birbiriyle yaptıkları paylaşımlardan oluşan tüm verilerin anlamlandırılmasını kapsıyor. Komtaş Bilgi Yönetimi Genel Müdürü Yüksel Çomak, “Sosyal medyanın ürettiği veriden çok daha büyük bir verinin bu tarafta da oluştuğunu biliyoruz. Bu verinin analiz ihtiyacı da, verinin büyüklüğüyle doğru orantılı olarak artacak; bu ihtiyaçta veri analizi pazarını aynı şiddette artıracak ve hızlandıracak” diyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics