Dosya Büyük veri 09 ARALIK 2013 / 10:41

Türkiye, dünyayı yakalama yolunda

Küresel bazda büyük veri kullanımında yetkinlik göze çarparken, Türkiye’de ise finans ve telekom sektörünün bu konuda ağırlığı söz konusu. Sektörün beklentisi; tüm sektörlerde, her ölçekte şirketin bu konuya ilgisinin kademeli gelişimi yönünde.

Son 10 yılda yaşanan veri patlaması ile günümüzde veri depolama artık başlı başına ele alınması gereken bir konu haline geldi, bu başlıkta farklı teknolojiler hayatımızda yerini aldı. Şirketler geleneksel yöntemlerle büyük veriyi yönetemeyeceklerini gördüklerinden süreçler ve metotlar bazında yeni arayışlara yöneliyorlar. NetApp Türkiye Teknik Müdürü Lütfi Yunusoğlu, artan veri hacminin daha az maliyetle saklanması, verinin güvenli saklanması ve veriye hızlı erişim önceliklerine işaret etti.
“Büyük veri dönüşümüyle başarılı olan öncüler arttıkça Türkiye’de de bu modelleri örnek alan kurum ve kuruluşlar çoğalacak” yorumunu yapan GlassHouse Türkiye Teknik Destek Uzmanı İpek Öztüre’ye, Software AG Türkiye Başkan Yardımcısı Nil Bağdan da şu eklemeyi yaptı:
“Takip edilmesi neredeyse imkansız bir hızla değişen dünya eğilimleri rekabeti artırdığı gibi, şirketleri de değişime ve yeni arayışlara zorluyor. Yeni teknolojileri kurum bünyesine kapsamlı bir şekilde uyması artık bir gereklilik. Dünya piyasalarında faaliyet gösteren küresel şirketler de günümüzde bu gerçeklerin farkına varmış durumda.”
Türkiye’de potansiyel gelişiyor
Birçok araştırma, veri merkezi yatırımlarında Türkiye’nin hızlı bir büyüme kaydettiğini ve dünya ortalamasının üstünde bir ivmeyle yol aldığını gösteriyor. “Bu büyümede şirketlerin veri merkezlerine daha fazla yatırım yapmalarının yanı sıra, var olan veri merkezlerini yenileme ve dışkaynak kullanımına geçmelerinin de rolü büyük” diyen Atos Yönetilen Hizmetler Direktörü Okan Gözütok’a göre, yine de, 2013 itibariyle Türkiye’de bu pazarın henüz istenildiği seviyelere ulaştığını söyleyemeyiz. Gelecek 5 yıl içinde bu uyumun çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini öngördüklerini söyleyen Gözütok, özellikle ilk yatırım maliyetlerinden bunalan şirketler için bulut bilişimin bir fırsat olacağı kanısında.
Başarı hikayeleri, ivmeyi artıracak
Dünyada ağırlıkla telekomünikasyon, bankacılık ve perakendecilik sektörlerinde büyük veri projeleri hayata geçiriliyor. Ülkemizde ise SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin’e göre, büyük verinin katma değerinin henüz tam idrak edilememesinden dolayı projeler olması gereken seviyede değil. Ancak önümüzdeki dönemde artan rekabet baskısından dolayı ülkemizde de büyük veri projeleri hak ettiği önemi bulacak.
KoçSistem Ar-Ge ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu’na göre, büyük veri konusunda özellikle ABD’den yayılan bir dalga var. Sektöre de bu yön veriyor. Dünyada son birkaç yıldır büyük veri konusunda projeler hayata geçirilmiş olmasına rağmen, kavramın olgunlaştırılma süreci de devam ediyor. Türkiye’de ise büyük veri çerçevesinde bazı şirketlerde belli ölçüde çalışmalar yapılmasına ve farklı sektörlerde bu konu gündeme gelmesine rağmen, Çetinoğlu’na göre, çalışmaların yeterli olgunluğa ulaştığını söylemek zor. Çetinoğlu, önümüzdeki yıldan itibaren çalışmaların hızlanacağı görüşünde.
Özellikle dış piyasalarda büyük verinin kullanım alanının geniş olduğu ve uygulama yoğunluğunun teknoloji gelişimine paralel olarak arttığı görülüyor.

Güvenlik göz ardı edilmemeli

Büyük veri çözümlerinde ihtiyaç duyulan kurumların her zaman güvenlik sürecini ikinci plana attığını ifade eden Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Yakup Börekçioğlu, büyük veri güvenliğini dört aşamada değerlendirdi:
Son kullanıcı koruma: Son kullanıcının kullandığı cihaz ne olursa olsun, etkin ve tek güvenlik çözümü önerilmeli. Cihaz bağımsız tam koruma önem kazanıyor.
Veri merkezi koruma: Veri merkezinde ne kullanılıyor olursa olsun tek bir çözümle sadece virüs güvenliği değil, sanal yama, kayıt denetimi, güvenlik standartlarına uygunluk göz önünde bulundurulmalı.
Veriye ulaşımı koruma: Verilere ulaşımda dosyaların kurum güvenlik seviyelerine göre yapılması esas alınmalı.
Siber tehditlere karşı koruma: Siber tehditlere karşı sürekli güncellenen, anlık koruma sağlayabilecek çözümlerle, tehditler henüz sistemlere ulaşmadan önlenmeli.

Büyük veri hangi fırsatları sunuyor?

Büyük veri ve yüksek performanslı analitik çözümler ile yapılabilecekleri sıralayan SAS Türkiye Analitik Çözümler Danışmanı Kübra Fenerci şu örnekleri verdi:
• Karşılaşılan hataların, sorunların ve hasarların temel nedenlerini “yaklaşık gerçek zamanlı (near real-time)” sürelerde belirleyerek, harcanması muhtemel parayı korumak.
• Kargo araçlarının güzergahlarını optimize ederek, yollarda harcadıkları süreleri kısaltmak.
• Stoklardaki milyonlarca ürünü inceleyerek, ürünlerden elde edilen karı artırmak ve stokları temizlemek.
• Tüm risk portföyünü dakikalar içerisinde tekrar hesaplamak.
• En önemli müşterileri çok hızlı belirlemek.
• Clickstream analizi ve veri madenciliği ile suistimal hareketlerini yakalamak.
• Müşteri belirli bir bölgeye girdiğinde, müşterinin mobil cihazına uygun tavsiyeleri ileterek, tekliflerden yararlanmasını sağlamak.

Yöneticilerin gündeminde ilk sırada

Büyük veri yönetimi, tek başına düşünüldüğünde bir fark yaratma unsuru değil. “Büyük veri yönetimi “gerçek zamanlı” ifadesi ile yan yana geldiğinde kurumsal fayda elde etmek mümkün olur” diyen itelligence Analytics Genel Müdürü Serdal Mermer’e göre, esas fayda “gerçek zamanlı büyük veri yönetimi” ile ortaya çıkar. Dünya genelinde kurumların büyük veri yönetimine ciddi önem verdiğine ve yatırım yaptığına işaret eden Mermer’in belirttiği gibi, Türkiye açısından da kurumların farkındalıkları hemen her yenilikçi konuda dünyanın çok gerisinde değil. “Türkiye’de bankacılık, sigorta, perakendecilik, elektrik-gaz-su dağıtımı gibi sektörlerde büyük veri yönetimi, şu anda yönetici masalarının üzerinde ilk sırada” bilgisini yapan Mermer’e göre, tüm bu sektörler, kendilerine destek olabilecek teknolojilerin arayışına şimdiden başlamış durumda.

Dağıtıcılara büyük iş düşüyor

Türkiye’de büyük veri yatırımlarının henüz emekleme aşamasında olduğunu söyleyen Arena Bilgisayar Kurumsal Ürünler EMC Ürün Müdürü Sevan Matatyan, “Ortaya çıkan büyük veriden analiz çıkarma konusu farklı kaynaklar ile şekillendirilmeye çalışılsa da henüz tamamlanmış değil. Alınabilecek analizlerde ise fiyat fayda oranının netleşmesinden sonra, yatırımların çok hızlı bir şekilde artacağını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.
Veri depolama teknolojilerinde gelişmiş ülkelerde dağıtıcıların temelde farklı görevler üstlendiğine işaret eden Matatyan, yapılanları şu şekilde sıraladı:
• Katma değerli dağıtıcılar kendi veri merkezlerini kuruyorlar ve bu veri merkezleri üzerinden bazı BT hizmetlerini iş ortakları aracılığı ile kurumlara kiralıyorlar.
• Dağıtıcılar farklı üreticilerin BT hizmetlerini kullanarak farklı BT servis paketleri oluşturuyorlar.
• Dağıtıcı BT hizmetlerinin kullanıcıya satışı ile ilgili kanalın oluşumunu sağlıyor yani bir nevi bu hizmetleri kullanıcıya anlatacak bir satış ekibi kuruyor.
ETİKETLER : Sayı:949

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics