Dosya Büyük veri 26 ŞUBAT 2018 / 15:25

Verinin çeşitliliği, entegrasyonu ve analitik değeri artıyor

Netaş Büyük Veri, İş Zekası ve Analitiği Müdürü Attila Kara

Mobil teknolojilerin, bulut sistemlerin, nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarının ve büyük veri analitiğin getirdiği fırsatlar, kurumların hem iş süreçlerindeki hem de ürün ve hizmetlerindeki değişimi hızlandırdı. Operasyonel adımlarını ve stratejik kararlarını veriye dayalı çalışmalarla yapamayan şirketlerin pazar içerisinde rekabet gücünü zamanla kaybediyor.

Büyük veri hayatımıza girdikten sonra verinin çeşitliliği, entegrasyonu ve analitik değeri daha da kıymetli. Netaş Büyük Veri, İş Zekası ve Analitiği Müdürü Attila Kara’nın verdiği bilgilere göre, artık anlık kararların alınmasında, kritik karar süreçlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde, daha fazla parametre ile daha güçlü ve yüksek ölçüde hassaslık içeren çözümler üretmek mümkün. Kaynakların verimli kullanıldığı büyük veri teknolojilerinde artık şirketler daha düşük maliyetler ile daha güçlü kararları hızlıca olgunlaştırıp operasyonlarına entegre edebiliyorlar.

Büyük veri teknolojileri alanında şirketlerin alacağı daha çok mesafe olsa da atılan adımların son derece değerli olduğunun altını çizen Attila Kara, “Biz de Netaş olarak birçok kurumun ihtiyaçlarına göre ve farklı segmentlerde konumlandırdığımız birçok çözüm sunuyoruz. Özellikle endüstriyel otomasyonunu tamamlamış üretim firmalarının, Endüstri 4.0’ın ilk adımı olarak üretim süreçlerinin dijital olarak izlenmesi ve kalite kontrol otomasyonuna ilgisi de oldukça yüksek” dedi. Kara, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Netaş olarak DNA’mızda olan Ar-Ge kültürümüz ve 800’e yakın Ar-Ge personelimiz ile birlikte müşterilerimize öncelikli olarak entegrasyon, dijital dönüşüm ve veriden değer yarattığımız analitik çözümlerimizle destek oluyoruz. Veri, içinde yer aldığı süreçle birlikte bir anlam taşıdığı için öncelikli adım süreç analizi oluyor. Farklı yapılarda ve platformlarda yer alan verinin ortak bir katmanda entegre edilmesi işlemini sürecin temel taşlarından biri olarak görüyoruz. Süreç analizinde, analitik katman ile veri entegrasyon katmanlarını ayrı olarak değerlendiriyoruz. Büyük veri teknolojilerinde ürettiğimiz çözümlerde verinin entegrasyonu ile süreci başlatıyoruz. Entegrasyon katmanında verinin temizlenmesi ve daha sonra analitik olarak değerlendirilecek duruma getirilmesi için kendi geliştirdiğimiz yazılım çözümleri ile yönetilebilir, yüksek performanslı bir uygulama mimarisi üzerinde ihtiyaçları karşılıyoruz. Sadece analitik katmana özel anlık kararların alınmasını sağlayan, karar destek sitemlerini destekleyen, öngörü analizleri içinde kullandığımız makine öğrenme ve derin öğrenme algoritmaları ile müşterilerimizin operasyonlarını yönetilebilmeleri ve gelecek adına da nesnel tahminlerde bulunabilmelerine yardımcı oluyoruz. Görselleştirme katmanı ile de süreç tamamlanıyor. Başka bir deyişle günün değişen ihtiyaçlarına göre sürekli yenilenen ve gelişen analitik yaşam döngüsü başlıyor.

Son yıllarda büyüyen veri miktarına bağlı olarak üretim, perakende ve finans sektörlerinde büyük veri çözümleri üzerinde çalışmalar ağırlıklı olarak devam ediyor. Operasyonel verinin yanı sıra veri analizi çalışmalarına eklenen sosyal medya verileri ile veri sınıflandırılabilmekte ve çıktılar daha kişisel formlarda değerlendirilebiliyor.

Başta üretim sektörü olmak üzere büyük veriden elde edilen verinin kullanılmasıyla, ürün ve hizmetlerde kişi bazlı çözümler verilebilmekte, pazarda fark yaratan çözümler müşterilere hızlıca ulaştırılabiliyor. Finans ve perakende sektörü göz önünde bulundurulduğunda büyük veri çözümleri ile şirketler anlık kampanya yönetim çalışmalarını, kişiye özel ürün tekliflerini vb. çalışmaları farklı çözümler olarak müşterilerine sunabiliyor.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics