Dosya CBS ve Navigasyon Sistemleri 22 TEMMUZ 2013 / 08:24

Gerekli bilgiye her türlü platformdan ulaşılabiliyor

Şirketler ve kurumlar coğrafi bilgi sistemlerinin önemini artık çok daha iyi kavrıyor. CBS ve navigasyon sistemleri kullanıldıkça, iş hayatında ve sosyal hayatta birçok eksiği kapatabilecek potansiyele sahip.

Dünyada ve Türkiye’de Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. CBS ve navigasyon sistemlerine gereksinim ve kullanım alanı artarken, kurumsal ve bireysel bazda iş ve sosyal hayata yansımaları da artıyor.
Başarsoft CEO’su ve kurucu ortağı Alim Küçükpehlivan, Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin kullanıcıya sağladığı en önemli faydanın aslında tüm bilgilerin kağıt platformlardan, çok hızlı bir şekilde ve şeffaf bir şekilde her türlü platformdan ulaşılabilir hale getirmesi olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Diğer bir ana fayda da, başka farklı sistemlerle de hızlı bütünleşebilmesidir. Örneğin bir su şebekesini aynı zamanda aynı yere ait bir telekom, elektrik, doğalgaz veya bir yol ulaşım şebekesi ile aynı anda açıp görebilmenizi ve karar verebilmenizi sağlar. Kurum içindeki abone yönetim sistemi ile bütünleştirilebildiğinizde örneğin bir elektrik şirketinde, belli bir bölgeye verdiğiniz elektrik miktarı ile fatura ettiğiniz miktarı karşılaştırıp, şebekedeki kayıp kaçak oranınızı görebilirsiniz. Bu sayede şebeke rehabilitasyonundan, abone kontrolüne kadar birçok şeyi en doğru yerde ve en kontrollü şekilde yapabilirsiniz.”
Navigasyon seyahat özgürlüğü getirdi
Küçükpehlivan, navigasyon sistemlerinin faydaları ile ilgili şunları söyledi: “Navigasyon sistemlerinde ise, aslında en temel fayda seyahat özgürlüğü kazandırma diyebiliriz. İstediğiniz adresi, noktayı girdiğinizde, sistem size düzenli olarak devamlı olarak yolu tarif ediyor. Yolu kaçırdığınızda yeniden tarif ediyor, ta ki siz hedefe varıncaya kadar. Son yıllarda artık bu işlevi hem mobil cep telefonlarına kadar inmiş görüyoruz, hem de artık trafik bilgisini de sisteme bütünleşmiş görüyoruz. Yani, artık sistemler size en hızlı yolu tarif ederken, o anda mevcut trafik durumunu da hesaba katarak size yol tarifi verebiliyor. Bunun büyük şehirlerdeki katma değeri çok büyük.”
CBS’nin ilk kullanılmaya başladığından itibaren kullanım alanlarında büyük gelişme gösterdiğini belirten Vendeka Bilgisayar Mühendisi Mehmet Çağlar, “Kullanıldıkça, iş hayatında ve sosyal hayatta birçok eksiği kapatabilecek bir potansiyelinin olduğu görülmüştür. CBS dünyanın birçok ülkesinde nakliyat şirketleri, kuryeler ve özel hizmet sektöründe en etkin biçimde kullanılmaktadır. Bu sayede öncesine göre zamanda, maliyette ve iş gücünde gözle görülür bir değişim yaşanmıştır” dedi.
Çağlar, CBS kullanımı ile birlikte gelen kazanımlardan birkaç tanesini şöyle sıraladı: “Hızlı ve kolay kullanım, daha verimli üretim ve envanter yönetimi, bağlantılı ve bağlantısız verilere ulaşma, yapılan uygulamalarda yakında ve uzakta veri sorgulama imkanı, kritik bilgi analizleri, mühendislik, planlama, emlakçılık, topoğrafik, hidrografik, arazi kullanımı ve vergileme haritaları gibi sektörleri destekleme olanağı, acil durumda müdahale analizleri, yüksek kalitede çıktı alma olanağı, adres bulma ve eşleniğini bulma, verileri güncelleştirme ve yeniden tanımlama olanağı, vektör ve raster yöntemini kullanma olanağı, kapalı bölge veya tampon bölge sorgulama imkanı, ses ve GPS’yi tanıma ve kabul etme olanağı.”

Harita tabanlı bilgilere tek portaldan ulaşım

Proline Ar-Ge Direktörü Banu Altay, “Sistemler, klasik yöntemler ile yerine getirilen karar verme ve planlama çalışmalarını, harita desteği ile (CBS) daha bilimsel temellere dayandırma olanağı sağlayarak harita bilgileri ve diğer tüm bilgilerle kullanma ve uygulama avantajını sunuyor” dedi ve ekledi: “Kurumların; harita tabanlı bilgilerini (gerek lokal bilgisayarında bulunan gerekse dünyanın herhangi bir yerinde yayınlanan harita servisini) tek bir portal üzerinden görüntülemesini ve analiz etmesini sağlayan sistemler sayesinde, tutarsızlık, karmaşa ve kaynak israfı gibi, iş süreçlerini ve toplumsal faydayı olumsuz yönden etkileyecek sorunlarla karşılaşılma riski de en düşük seviyeye iniyor.”
ETİKETLER : Sayı:931