Dosya CBS ve Navigasyon Sistemleri 07 NİSAN 2014 / 08:29

Konum tabanlı hizmetler yaygınlaşacak

CBS ve navigasyon sistemleri sayesinde şirketler konum tabanlı hizmetlerini yaygınlaştırabilecek.

Özellikle yurtdışında büyük ilgi gören konum tabanlı hizmetlerin, verilerin artması ve şirketlerin radarına girmesiyle birlikte ivme kazanması bekleniyor. GPS (Global Positioning System) teknolojisinin artık neredeyse tüm mobil cihazlarla standart olarak gelmesi bu konudaki beklentileri artırıyor. GPS sayesinde her bir cep telefonu, tablet ve diğer mobil cihazlar birer coğrafi veri haline geldi. Bu cihazlardan elde edilen bilgiler hem Coğrafi Bilgi Sistemlerine veri yüklemede kullanılıyor hem de bu cihazların birer pazarlama cihazı haline gelmesi sağlanıyor.
Örneğin bir restoran ya da bir mağaza kendisine yakın olan kullanıcılara çeşitli uygulamalar ya da cep telefonu operatörleri üzerinden mesaj göndererek kampanyalarını tanıtabiliyor ve müşterilerini, dolayısıyla gelirlerini artırabilme fırsatını elde ediyor.
CBS ve navigasyon sistemlerinin bu şekilde bir pazarlama ya da reklam aracı şeklinde kullanılması bu sistemlerin daha da gelişmesine imkan tanıyacak. Hem kullanıcılar hem de şirketler açısından çok önemli fırsatlar ortaya çıkacak.
Yapılan araştırmalara göre konum tabanlı hizmetler pazarının dünyada 4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Özellikle sosyal medya kullanımının artması bu hizmetlerin daha da kapsamlı bir kesime verilebilmesini kolaylaştırıyor.
Bu hizmetlerin gelişmesindeki bir diğer önemli faktör ise artık konum tabanlı hizmetlerin verilebilmesi için cep telefonu operatörlerine bağımlı kalınmaması. Kullanıcıların cihazlarına yükledikleri birçok uygulama kullanıcıların konumlarının öğrenilebilmesini dolayısıyla operatörlerden bağımsız hizmet verilebilmesini sağlıyor.
Akıllı telefon sahibi birçok kullanıcı herhangi bir yeri bulmak için telefonlarındaki uygulamaları kullanıyor. Sonuç olarak adres soranların ya da soruların sayısı yavaş yavaş azalıyor.

M. Bilgekağan Çintimur
Proline Ar-Ge Müdürü

Ulusal düzeyde koordinasyon gerekiyor

Özellikle bilgi tabanlı teknolojiler başta olmak üzere farklı birçok uygulamada coğrafi bilgiye duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu ihtiyaç doğrultusunda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de karar verme süreçlerinde coğrafi bilgi sistemleri vazgeçilmez bir araç haline geldi. CBS’ye dair bilincin kamu sağlığı, imar politikaları, perakende, finans, çevre, orman, altyapı ve daha pek çok alanda yaygınlaştığını görüyoruz. Başta bakanlıklar ve belediyeler olmak üzere, müşteri ağını harita üzerinde görüntülemek ve değerlendirmek isteyen tüm kuruluşlar mekânsal analiz sistemlerinden faydalanıyor. Ayrıca, coğrafi veriler yardımıyla, kurum ve kuruluşlarda özellikle iş yönetimi ve iş planlaması süreçlerinde Mekânsal Karar Destek sistemleri yoğun olarak kullanılmaya başlanmış bulunuyor.

Veri yapılarındaki teknik uyumsuzluklar birlikte çalışmayı gerektiriyor

Ülkemizde farklı kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmekte olan çok farklı mekânsal/konumsal veri bulunuyor. Bu alanda, ulusal düzeyde eşgüdüm (koordinasyon) sağlayabilecek idari bir mekanizmanın olmaması, veri sahipliğinde belirsizliklerin olması ve veri yapılarındaki teknik uyumsuzluklar nedeniyle disiplinler arası çalışmayı gerektiren Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamalarında olumsuzluklar yaşanabiliyor.
Genel olarak bakıldığında aşağıdaki konularda çalışmaların hızlandırılması ve sonuca ulaştırılmasının yararlı olabileceğini ifade edebiliriz:
• Veri üretim standartlarının belirlenmesi,
• Veri üretiminden sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenerek, merkezi bir yapıda sunulması ile tekrarlı veri üretiminin önlenmesi,
• Karşılıklı olarak verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, veri ve servislerinin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması,
• Navigasyon sistemlerinin kurulumu için gerekli olan temel veri setinin (adres ve önemli noktalar) merkezi sistem tarafından sunulması,
• Doğru ve güncel coğrafi bilgiye en son teknoloji ile en kısa sürede erişimin sağlanması,
• Oluşacak sistem ile karar destek yapıları için sağlam bir altyapı oluşturulması,
• Ulusal Mekânsal Veri Altyapısının standardının ve mevzuatının oluşturulması,
• Coğrafi veri üretimini gerçekleştiren kurumların ürettikleri veriyi yayınlayabilmesi için ihtiyaç duyacağı teknik altyapının tesis edilmesi,
• Yayınlanan coğrafi veriye erişimin sağlanabilmesi için merkezi bir e-devlet coğrafi bilgi kapısının oluşturulmasıdır.

Navigasyon sistemleri iki temel bileşenden oluşuyor. Bunlardan birincisi veri diğeri ise iş uygulamaları. Proline olarak odaklandığımız bölüm ise veri üretiminden sorumlu olan kurum veya kuruluşlardan temin edilen veriler üzerinden çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu karar destek altyapısını oluşturarak nitelikli bilgi üreten iş uygulamalarının geliştirilmesi.
ETİKETLER : Sayı:966

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics