Dosya Çevreci Yaklaşım ve Teknolojiye Yansımaları 01 HAZİRAN 2015 / 09:15

ATIKLARIN TOPLAMA VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ YAPILMAYA BAŞLANDI

Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Bilgi Güvenliği Şube Müdürü Ercan Kaptanoğlu
Teknolojinin yarattığı kirlilik, çevreci yaklaşımla azaltılabilir ve önüne geçilebilir. ‘Çevreci Bilişim’, genel anlamıyla; daha az yer kaplayan, daha sessiz çalışan, daha az enerji tüketen, daha az ısı yayan, geri dönüştürülebilen (tekrar üretimde ve tüketimde kullanılabilen), ekolojik (daha az zararlı madde kullanılan), çevreyi kirletmeyen bilişim ürünlerinin üretilmesi ve kullanılmasıdır. ‘Çevreci Bilişim’in; ‘Üreticiler’, ‘Satıcılar’, ‘Kullanıcılar’ ve ‘Devlet politikaları’ olmak üzere 4 önemli unsuru bulunuyor. Çevre üretim ve tüketim alanları, tüm paydaşlar tarafından dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda çevreyi korumak için yapılması gereken ve bilişim sektörü için de geçerli olan ‘3R kavramı’, ‘Çevreci Bilişim’ yolunda büyük önem taşımakta. Bunlar; Reduce: Kaynakta azaltmak (üretim sırasında daha az atık üretmek, daha az hammadde kullanmak) / Reuse: Yeniden kullanmak / Recycle: İşleyerek yeniden kullanılır hale getirmek, geri dönüştürmektir. Bilişim teknolojileri sürdürülebilir kalkınmanın en temel gereklerinden biri haline geldi. Dünyadaki gelişmeler insanları ve şirketleri çevreyi ön plana alarak hareket etmeye ve sürdürülebilir kalkınmanın daha fazla teşvik edilmesine doğru yöneltmekte.  Bu nedenle ülkemizde üreticiler, çevreci ürünler dediğimiz; doğal kaynakları ve enerjiyi daha az tüketen, geri dönüştürülebilen ürünler üretmeye yönelmekte. Tüketiciler olarak bizler de daha az enerji tüketen, çevreye daha az zararlı ürünleri tercih eder hale geldik. Ülkemizde diğer alanlarda olduğu gibi, elektronik atıklara yönelik toplanıp dönüştürülebilen ürün miktarı oldukça azdır. Özellikle bu atık grubunda değerli metaller bulunmasının yanı sıra çevreye zararlı atık miktarı da bu oranda fazladır. Atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca, atık toplama ve ayırmaya yetkilendirmiş firmalarca toplama ve geri dönüşümler yapılmaya başlanıldı. Bunun için, halkımızın geri dönüşüme yönelik bilinçlendirilmesi gerekmekte.

 
ETİKETLER : 1024

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics