Dosya Çevreci Yaklaşım ve Teknolojiye Yansımaları 01 HAZİRAN 2015 / 09:15

ÇEVRECİ YAKLAŞIMA SAHİP AKILLI BİNALAR ÖN PLANDA

AE Arma-Elektropanç Strateji, İş Geliştirme ve Sözleşmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Sümer
Belirli standartlar doğrultusunda ve standartlar getirilerek sertifikalanmakta olan çevreci binalar yapı sektöründe daha değerli, doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak yeni bir yönelim ve sektör yarattı.

Türkiye’de çevre bilinci son dönemde geçmişe nazaran daha yaygın bir seviyeye geldi. Yatırımcı firmalar, yeşil bina sertifikasyonunu ve sürdürülebilir çevre politikalarını pazarlama unsuru olarak kullanmaktan öte, çevreye duyarlı bir sosyal sorumluluk projesi, aynı zamanda işletmelerinin uzun vadeli giderlerini azaltıcı bir yatırım olarak görmeye başladı. Bu çerçevede Türkiye’nin kendine özgü yeşil bina sertifikasyon standardı için de faaliyetler başlatıldı. Ancak gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında alınacak oldukça yolumuz olduğu da bir gerçek. Gelişmekte olan ülkelerde yapılaşma kaçınılmaz bir olgu ve yaşanması gereken bir süreç. Ancak bu süreçlerin şehir ve bölge planlaması çerçevesinde, yeşili ve kaynakları koruyan ve geliştiren, toplu  ulaşım ve altyapıya önem veren ve toplumun yaşam kalitesini attırmaya yönelik geliştirilen bir sistem dahilinde yürütülmesi durumunda gelecek nesillere daha yaşanabilir şehirler bırakabiliriz. İmar mevzuatlarının bu çerçevede düzenlenmesi, toplu taşımanın yaygınlaştırılıp birbirleriyle bütünleştirilmesi, yapı yoğunluklarının azaltılması atılacak temel adımların başında geliyor.

 
ETİKETLER : 1024

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics
ETKİNLİKLER