Dosya Çevreci Yaklaşım ve Teknolojiye Yansımaları 01 HAZİRAN 2015 / 09:13

KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN ESAS ETKEN TEKNOLOJİ DEĞİL İNSANDIR

Başarsoft CEO ve Kurucu Ortağı Alim Küçükpehlivan

Kirliliği oluşturan esas etken teknoloji değil insandır. Bu kirliliği ve olumsuz etkilerini en aza indirgeyecek olan da yine insandır. Bir teknoloji kullanıcısı olan insanın, az da olsa çevre bilinciyle hareket etmesi hiç de azımsanmayacak etkilere neden olabilir. Öncelikle insanın bireysel duyarlılığı ve isteği, üretici ve tüketici firmaların maliyet ve kâr hesabı yaptığı kadar çevreye etki hesabı yapması, resmi otoritelerin ise uygulanabilir yaptırımları teknolojinin yarattığı çevre kirliliğinin azalmasında etkili olacaktır. Diğer yandan gerçek bir çevreci yaklaşım sergilemek, daha az maliyetle, daha az kaynak tüketmek için teknolojiyi daha etkin ve verimli kullanmaktır. Günümüzde birçok sektörde maliyetleri azaltma amacıyla teknoloji kullanımı tercih edilmekte, bu durum teknolojinin kullanılmasına, kullanıldıkça da gelişmesine neden olmakta. Medyada çıkan çeşitli haberlere göre; dünya nüfusunun yüzde 20’sini oluşturan kalkınmış ülkeler, dünya kaynaklarının yüzde 80’ini kullanıyor bu oranda da dünyayı en çok onlar kirletiyor. İşin daha ilginci ise yine en çok kirleten ülkeler sorumluluktan kaçıyorlar. Birey, kurum, kuruluş ve ülke olarak yapmamız gereken, maliyetleri azaltıcı yönde teknolojiyi verimli kullanmak ve bu yönde hareket etmeyi teşvik eden politikalar geliştirmektir. Örnek vermek gerekirse, firma ve kurumların birbirine yakın olan işyerlerinin ortak personel servisi kullanmaları, bireylerden aynı yönde seyahat edeceklerin ortak araç kullanmaları, devletin ise bu yöndeki teşvikleri çevre adına atılmış çok etkili hareketler olacaktır. Bu çerçevede Başarsoft olarak, araçların gün içinde seyahat edecekleri adreslerin en kısa güzergahın anlık olarak hesaplanması, personel servis güzergahlarının optimize edilmesi, şirketlerin ortak servis kullanımı ve trafik yoğunluğuna göre en uygun güzergahın tayin edilmesi gibi konularda yeterli bilgi birikimi ve teknolojiye sahip bulunmakta ve hizmet verebilmekteyiz.

 
ETİKETLER : 1024

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics