Dosya Çevreci Yaklaşım ve Teknolojiye Yansımaları 01 HAZİRAN 2015 / 09:13

KİRLİLİK YARATMAYAN TEKNOLOJİLERE GEÇİŞİ HEDEFLEMELİYİZ

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Yenigün
Teknolojinin meydana getirdiği kirlilik sorunlarına çözümler üretirken, kirlilik yaratmayan teknolojilere geçişi hedeflemeliyiz. Aşırı kirletip bunu temizlemeye çalışma devri kapanmaktadır. Kirletmeyen veya az kirleten üretim biçimleri oluşmakta ve gelişmektedir. Ürünler beşikten mezara dediğimiz biçimde izlenmeli ve geriye dönüşüm her şekilde teşvik edilmelidir.  Örneğin elektronik ürünler ömürlerini tüketip atık olduklarında bunların bileşenlerine ayrılması (ayrı ayrı metaller, plastikler) her bileşenin geri dönüştürülüp yeniden kullanılması yöntemleri, hem atık azaltma, hem de kaynakların sürdürülebilir yönetimi hususlarında üretim süreçlerine ve teknolojiye büyük katkılar sunmaktadır. Ülkemiz çok kirletici endüstrileri henüz terk etmemiştir.  Ancak gelişen teknolojilerin kullanımıyla daha az zararlı atık üreten süreçlere geçişler yapılmaktadır.  Küresel iklim değişikliği sorunu; Türkiye’deki enerji üretimi ve sanayi üzerinde uluslararası düzeyde baskı unsurudur. Karbon salımının azaltılması hedefleri kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artırılması ve sürdürülebilir kaynak yönetimi (geri kazanım, tekrar kullanım, tasarruflu kullanım gibi) ülkemizde de kaçınılmaz olarak gündemdedir.  Her yıl yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği konferanslarında ülkeler karbon salımları ile masaya yatırılmakta ve karbon salımı azaltmayı ciddi olarak hedefine almamış ülkeler eleştirilmekte ve itibarsızlaştırılmaktadır. Ülkemizin karbon salım azaltımı karnesi kötüdür. Ancak son yıllarda rüzgârdan elektrik üreten enerji yatırımlarının çok hızlı artması memnun edicidir.  Fosil yakıt kullanımının azaltılması ve başta güneş enerjisi olmak üzere diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yapılacak yatırımların artırılması hedeflenmelidir.

 
ETİKETLER : 1024

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics