Bilişim Dünyası CIO 18 ŞUBAT 2014 / 13:50

CIO’lar sosyal iş yapmalı

 Sosyal yönden güçlü şirketler ya da sosyal iş; pazarlama ve satıştan müşteri hizmetlerine ve Ar-Ge faaliyetlerine kadar her alanda çalışanların iletişiminin ve işbirliğinin gündelik iş operasyonlarının dokusuna sosyal becerilerin işlediği işletmeler olarak tanımlanıyor.
Oracle’ın sosyal güdümlü işbirliği anketi; kurum kültürünün, dayanışma içinde olmayı gerektiren sosyal işin önünde engel olduğunu ortaya koydu. Günümüzde ticaret, şirketlerin pazarlama birimleri kadar BT birimlerinin de çalışma tarzına bağlı. Bilişim teknolojilerinin ticaretin merkezine yerleşmesi, bir yandan BT takımlarının sayıca artmasına ve içerik olarak çeşitlenmesine neden olurken diğer yandan şirket kültürleri sanal dünya aracılığıyla yeniden şekilleniyor. 900’den fazla BT ve pazarlama birim yöneticisinin, CIO ve CMO’ların katılımıyla gerçekleşen araştırma; özellikle pazarlama ve BT departmanları arasında kuvvetli bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu gösterdi. Şirket içinde birlikte çalışılması gerektiğinde yaşanan sıkıntılar, çalışanların, kurum kültürünü işbirliğinin önünde bir engel olarak gördüğünü ortaya koydu.

Artık pazarlama ve BT birimleri karşılıklı etkileşim ve elbette zaruri bir dayanışma içindeler. Önem kazanan bu birimlerin ve liderlerinin, şirketlerin karar alma süreçlerindeki payı ve gücü giderek artıyor. Bu çerçevede her iki birimin de kendi pozisyonlarını güçlendirmek ve firmanın gücünü artırmak için yeni vasıflar edinmesi gerekiyor.

Özellikle teknoloji, üretim, finans ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren ve görece büyük firmaların daha etkin işbirliği sağlayabildiklerinin belirtildiği araştırmada yöneticilerin kişisel olarak bu işbirliğinden olumlu etkilendiği ifade ediliyor. Çalışanların ortalama yüzde 73’ü iki birim arasındaki işbirliğinin kendisini daha etkili kıldığını söylüyor.

Yöneticilere göre  işbirliğinin sağlayacağı  faydalar:

  • Daha güçlü pazarlama mesajları

  • Ürün ve hizmet açısından pazara daha hızlı girme

  • Ürün ve hizmetlere daha iyi uyum sağlama

  •  Proje maliyetlerinde azalma

  •  Ürün ve hizmetlerde hatanın azalması 


İşbirliği artmıyor

Sosyal ve teknolojik iklimin şirketlerdeki işbirliğini nasıl etkilediği sorusunun yanıtının arandığı araştırmanın sonuçlarına göre her iki birim de, işbirliğinin faydalarının farkında ancak henüz yeterince etkili işbirliği sağlanmış değil. Araştırmaya göre BT katılımcılarının işbirliği seviyesinin pazarlama birimi katılımcılarından daha düşük. Önceki yıla nazaran daha fazla işbirliği yaptığını ifade eden katılımcı sayısı pek yüksek değil. Pazarlama birimi çalışanlarının sadece yüzde 41’i , BT departmanlarında yüzde 38’i geçtiğimiz yıla nazaran daha fazla işbirliğine katıldığını ifade ettir.

Sosyal yönden güçlü şirketler ya da sosyal iş; pazarlama ve satıştan müşteri hizmetlerine ve Ar-Ge faaliyetlerine dek her alanda çalışanların iletişiminin ve işbirliğinin gündelik iş operasyonlarının dokusuna sosyal becerilerin işlediği işletmeler olarak tanımlanıyor.

Şirket kültürü sosyal işi engelliyor

Şirket dinamiğini oluşturan şirket kültüründe etkili olan pek çok unsur var. Kurumsal organizasyon yapısı, yöneticilerin tutumları, yazışma düzenleri bunlardan bazıları. Sosyal iş yapmak, yani dayanışma içinde olabilmek, bireysel tercihlerden ziyade; algılanan kurum kültürünün oluşturduğu bir tutumdur. Sosyal iş çerçevesinde işbirliği yapanların büyük çoğunluk rolünde farklılıklar olduğunu düşünüyor. Rolünün değişmediğin düşünenler yaklaşık yüzde 14 civarında kalıyor.

CIOlar “etkili” işbirliği istiyor

Araştırmada BT birimlerinin pazarlamadan daha az yatkın olduğu ortaya çıktı. BT’ deki bu işbirliğinden kaçınma hali, liderlerinin tutumlarını da yansıtıyor diyebiliriz. Yöneticilerin yarısı bile sıklıkla işbirliği yapmıyor, bununla birlikte yaklaşık yarısı bu işbirliği düzeyini yeterli buluyor. Ancak yine yarısına yakını, bir önceki yıla oranla bu yı daha fazla işbirliği içinde olduğunu belirtiyor. CIO’lar daha etkili bir işbirliği becerisine, liderlik gündemi hakkında daha fazla farkındalığa ve yeni ve farklı teknik becerilere ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Diğer birimlerle girilecek işbirliğinin önündeki en büyük engel olarak da şirket kültürü gösteriliyor.

Öncelik sıralamaları farklı

BT ve pazarlama birimleri arasında işbirliğinin faydalı olduğunu düşünenler yüzde 80 civarında. Ancak ya şirket kültüründeki kısıtlılıklardan ya da çalışma takımlarının öncelik sıralamalarından kaynaklanan nedenlerle yeterince etkili işbirliği yapılamadığı ortaya konuyor. İşbirliğinde birimlerin, yapılacak işi kendi bakış açılarından ele almaları ve bu uyumsuzluk nedeniyle çatışmaları sorun teşkil ediyor. Her departmanın işin doğasına bakışı ve ona bağlı bir işleyiş biçimi var ancak bunlar her zaman uyuşmuyor. Bunun en hızlı çözümlerinden biri olarak her iki birimi de ilgilendiren müşteri sorunlarının çözümü için farklı departmanalrdan yöneticilerin birarada ve birlikte çalışacağı çözümler geliştirilmesi öneriliyor.

Sosyal işe göre düzenlemeler yapılmalı

Sosyal iş, pazarlama ve BT liderlerinin çalışma biçimlerini değiştiriyor. Teknoloji müşterileri güçlendirirken, pek çok CMO ihtiyacı doğuruyor. Karşılıklı etkileşimi olan ve birlikte çalışması gereken pazarlama ve BT birimleri, daha verimli işbirliği yapabilmeli. Teknolojik gelişmelerle beliren sosyal iş’in uygulanabilmesi için gerekiyorsa kurumsal düzeyle yenilikler yapılmalı. Departmanlar arası etkili işbirliğinin engeller kaldırılmalı, verimliliği artıran ve çok değerli örgütsel kazanımlar sağlayan işbirliği çalışmalarının sürdürülebilirliği sağlanmalı. Liderlere de bu konuda da rol modeli olma görevi düşüyor.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics