CxO Özel Yayını 04 NİSAN 2017 / 17:49

Hedef; değişimi şekillendirmek

Roche Türkiye’nin Türkiye’de sağlık profesyonelleri için geliştirdiği dijital platform Medikaynak, birçok ülke için örnek oluşturan bir proje. 

 

Dijitalleşme, bugün artık önde gelen şirketlerin temel olarak dönüşüm sürecini tamamladığı bir alan. “Bir yönetici olarak, ben de çağın gerekliliği olan dijitalin en büyük destekçilerinden biriyim” diyen Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Adriano Treve, teknolojiyi kullanmakta Roche Türkiye olarak bu anlamda öncü bir şirket olduklarını vurguladı. Teknolojiyi şirket içi süreçlerde de etkin bir şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini, bilişim altyapısı kuvvetli bir firma olarak toplantı odalarından sahaya tüm sistemlerde dijitalin sağladığı avantajlara hakim olmayı önemsediklerini ifade eden Adriano Treve, bu süreçteki stratejileri hakkında sorularımızı yanıtladı: 

 

Bir yönetici olarak dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 konusundaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Dijital dönüşüm, bugün artık olmazsa olmaz bir gereklilik. Roche Türkiye olarak sektördeki gücümüzü de yeniliklere en hızlı adapte olabilen şirketler arasında yer almamıza borçluyuz. Her geçen gün ihtiyaçlar, beklentiler ve teknolojik imkanlar yeniden şekilleniyor. İş yaparken kullandığımız yenilikçi teknolojileri hizmet verirken de kullanabilmek, bizim gibi bir şirket için hayati önem taşıyor. Teknolojinin bu şekilde kullanımı, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerine doğru gidiyor. Örneğin; klinik olarak bağlantılı genomik değişimleri, hedeflenmiş tedaviler, immunoterapi ve klinik denemeler ile uyarlayarak; hekimlerin daha çok bilgilenmesini sağlayan, bütün kanser tiplerine karşı kapsamlı genomik inceleme yapma imkânı veren teknolojiler mevcut. Bu yaklaşım, hekimlerin tedavileri klinik uygulamalar ile en uygun hale getirmelerine ve ilaç şirketlerinin de hedeflenen onkoloji tedavileri ve immunoterapileri daha etkili bir şekilde geliştirmelerine olanak sağlıyor. Bu gibi değerli teknolojik yenilikleri ulaşılabilir kılmak için çalışıyoruz. İnovasyon ve değişim Roche’un genlerinde var. Sadece çağa ayak uydurmak değil, değişimi şekillendirmek ve daima bir adım önde olmak için çalışıyoruz. Bu nedenle yenilikçi yapımızı ön plana çıkararak, hep daha ileriye gitmeye çalışıyoruz.

 

Şirketinizin dijital dönüşüm yaklaşımları ve stratejileri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dünyanın en köklü ve yenilikçi sağlık şirketlerinden biri olarak, güncel gelişmelere hızla adapte olma becerisini ve entegrasyon süreçlerini en etkin şekilde kullanabilen firmalardan biriyiz. Sağlık hizmetleri günden güne daha odaklı ve kişiselleştirilmiş bir hasta bakımını merkeze alarak gelişiyor. Yeni nesil dizileme, gelişmiş görüntüleme, yeni geliştirilen dijital biyogösterge, hastalık tanımlaması, moleküler bilgilerdeki ilerlemeler ve hastalık biyolojisinin daha iyi anlaşılması gibi trendlerin yanı sıra yeni ve alternatif veri kaynakları, veri entegrasyonu ve mantıksal analizinin devreye girmesiyle hastalığı önleme ve tespit etme, tanılama, tedavi etme, gözlemleme yöntemlerini ilerletecek çözümlerin gelişimini hızlandırmaya çalışıyoruz. 

Sağlık profesyonellerinin en önemli ihtiyaçları olan medikal bilgiye hızlı ve kolay erişebilmelerini sağlamak üzere iki yıl önce Medikaynak websitesi ve mobil uygulamasını hayata geçirdik. Bu platformumuz, halihazırda 3 bin 500 hekim ve eczacı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Böylece hekimlerin bilgilerini, bilimdeki son gelişmeler ve faaliyet gösterdiğimiz tedavi alanlarındaki yeniliklerle ilgili olarak sürekli güncelleyebiliyoruz. Yine portalımız üzerinden sağladığımız çok değerli medikal hizmetlerle, hekimlerimizin profesyonel hayatlarına katkılar sağlayıp, bilgiye erişimlerini Türkçe kaynaklar sayesinde daha da kolaylaştırıyoruz. 

Hekimlerimizin en güncel yenilikleri dünya çapında kanaat önderlerinden canlı yayınlarla dinleyebilmesi, eş zamanlı olarak tartışıp sorular yöneltebilmesi bizim en çok önemsediğimiz konulardan. Bu nedenle Medikaynak üzerinden sıkça canlı yayınlar yaparak, bu sürecin etkinliğini korumayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Medikaynak aracılığıyla, dünyanın farklı bir noktasındaki bilim insanları ile Türk hekimlerini buluşturuyoruz. Yeni mobil uygulamamız sayesinde, zaman ve mekan engellerini bir anlamda ortadan kaldırıyoruz. Roche’un hizmet verdiği tedavi alanları dahilinde hekimler, Medikaynak üzerinden kolayca literatür talebinde bulunabiliyorlar. İlgili alanın medikal sorumlusu ile görüşmek isteyen sağlık profesyonelleri ise canlı medikal destek talebinde bulunarak, yüz yüze görüşmeyi beklemeden hızlıca toplantılarını gerçekleştirebiliyorlar. 

 

Şirket bünyesinde yer alan farklı birim yönetici ve çalışanlarının yeni dönüşüm sürecine uyumları konusunda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Her Roche çalışanının değişim yönetimi sürecine uyum sağlaması için inovatif ve dijital projeleri hayata geçiriyoruz. İnovasyon ve e-pazarlama ekibimiz pazarlama, BT ve medikal gibi farklı iş alanlarından gelen, alanlarında uzman genç profesyonellerden oluşuyor. Ekibimizde bütün medikal veri akışımızı düzenleyen, yerel yasalarla uyumunu sağlayan bir dijital medikal müdürümüz de var. Dijital ekibimizin çok yönlü ve güçlü altyapısı sayesinde hem yeni süreçlere hızlı adapte olmak hem yaratıcı fikirler, projeler geliştirme konusunda büyük avantajlar yaşıyoruz.

 

Dijital dönüşüm sürecinde ne tür sorunlarla karşılaştınız ya da karşılaşıyorsunuz?

Sektör genelinde olduğu gibi, konfor alanımız olarak tanımlayabileceğimiz geleneksel iş yapış şeklimizi dönüştürerek, süreçlere daha inovatif şekilde bakabilmeyi sağlamak şirket içerisinde üzerine odaklandığımız konuların başında. Dijital dönüşümü sağlayabilmek için bu konuyu temel hedefler arasına almak ve gereken kaynağı ayırmak önemli. Dijital projeler için insan kaynağını sağlayabilmek de yine şirketlerin ön plana koyması gereken konulardan.  

 

Bu amaçla ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Dijital projelerin ve doğru pilot uygulamaların iyi ölçümlenerek iş sonuçlarına katkısını göstermek geleneksel iş yapış modellerini değiştirmek konusunda oldukça etkili bir yöntem. Dijitalleşmenin iş süreçlerine faydasını sonuçlarıyla gösterebildiğimizde, farklı birimlerden iş arkadaşlarımızın sürece destek anlamında motivasyonlarının da arttığı görüyoruz. Başarılı uygulamaların iş sonuçlarına yansımasıyla birlikte yönetim tarafından desteklenmesi ve özendirilmesi de önemli. Bu anlamda Roche Türkiye olarak, oldukça vizyoner ve destekleyici bir anlayışa sahip olmamız dönüşümü hızlandırmamıza imkan sağlıyor. 

 

Dijital dönüşüm stratejileriniz, Roche Global ile nasıl bir paralellik gösteriyor?

Her yıl gerçekleştirilen global toplantımızda, Roche Global dijital vizyonu konusunda bölge ve ülke düzeyinde güncellemeler yapılırken en iyi örnekler de paylaşılıyor. Aynı zamanda, strateji ve planlamaya yönelik dijital araçlar tüm ekiplerin her an erişebileceği şekilde sürekli paylaşıma ve kullanıma açık durumda. Lokal stratejilerimizi geliştirirken, biz de kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu kaynaklardan maksimum şekilde faydalanıyoruz.
 

Türkiye’de gerçekleştirdiğiniz hangi projeler yurtdışı yapılanmalarınızda kullanılıyor?

Türkiye’de sağlık profesyonelleri için geliştirdiğimiz dijital platformumuz Medikaynak birçok ülke için örnek oluşturacak bir proje oldu. Aynı zamanda, dijital platformlar için ürettiğimiz içerikler EEMEA ve Avrupa bölgelerinde ülkelerin kendi dillerine tercüme edilerek kullanılıyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics