Dosya Demokrasi ve Bilişim 29 AĞUSTOS 2016 / 10:36

Bilişim ve yüksek teknoloji gibi kavramların önemi tekrar ispatlandı

TUBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca

Darbe girişimi ve bertaraf süreci, bu tür olaylarda teknolojinin, görsel ve sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bilişim, yüksek teknoloji, yüksek katma değer kavramlarının önemi ve vazgeçilmezliği bir kez daha ispatlanmış oldu. Kritik altyapıların ayakta kalabilmesi ve haberleşme sistemlerinin, görsel medyanın kesintisiz devam etmesi çok önemliydi. Kesintisiz haberleşme, altyapı ve dağınık bilgi sistemlerine daha fazla yatırımı gerektiriyor. Bu sadece kamu kurumları için değil reel sektör için de geçerli. Bir olağan üstü durum, afet sırasında kesintisiz hizmet alabilmek için gerekli altyapı yatırımlarının yapılması ve siber güvenliğin mutlak sağlanması gerekli.
 
Küresel ekonomik kriz ve artan jeopolitik risklere rağmen büyüyen ekonomimizde darbe girişimi ile durağanlaşma beklentisi olmakla birlikte ülkemiz ekonomik istikrarını sürdürecektir. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü de Türkiye ekonomisinin 4 katı bir büyüme gösteriyor. Sektörümüz 2015 yılında Türk lirası bazında yüzde 18 büyüme ile 83,1 milyar TL oldu. Tüm gelişmeler olmadan önce de sektör oyuncularının 2016 yılı büyüme beklentisi yüzde 15 ila 20 civarındaydı. Bu gelişmelere bağlı olarak yaşanan ekonomik zorluklar BİT harcamalarını dolayısıyla sektörü de geçici olarak etkilemektedir. Kamu ve özel sektördeki büyük projelerin geçici olarak askıya alınması söz konusu olabilir ancak teknoloji projelerinin bu süreçte öneminin daha çok görülmesi açısından farklı fırsatları doğuracaktır. Sektörümüz bu olumsuz havadan da hızla ve daha kuvvetli sıyrılıp beklenen büyüme etkisini gösterecektir.
Bilişim sektöründe önemli sayıda uluslararası şirket ve yabancı yatırım bulunuyor. Yabancı yatırımların da son dönemde sektöre ilgisi oldukça arttı. Henüz Türkiye'ye gelmemiş, dağıtıcılar aracılığıyla ürün ve hizmet sunan firmaların da Türkiye'ye gelmek istediğini biliyorduk. Bazı firmalar da mevcut operasyonları için yeni yatırım planları yapıyorlar. Darbe girişiminden sonra yatırım yapmak isteyen firmalarda da güvenlik ve piyasa endişeleri oluşmuş olabilir fakat bunun geçici bir dönem olduğu görüşündeyiz. Sağlanacak güven ortamı ve demokratik gelişmelerle Türkiye ekonomisi ile birlikte sektörümüz de hızla olağan seyrine dönecektir. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak ve sektörümüzün çalışmalarına devam ettiğini bildirmek üzere biz de yabancı yatırımcı ve işbirliği yaptığımız kuruluşlara yönelik bir açıklama hazırladık.
Aslında uzun zamandır dile getirdiğimiz ama bu dönemde önemini daha da iyi anladığımız bir konu sektörün siyasi sahiplenmesi. Türkiye’nin Bilişimle Kalkınma Stratejisi hazırlanmalı ve tek bir icracı Bakanlık, müsteşarlık, gibi güçlü bir siyasi sahiplenme gerekli. Bilişim stratejisi de büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olmalı, bilişimin çarpan etkisi göz ardı edilmemelidir. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Sayın Binali Yıldırım teşvikleri açıklarken şirketlerin teknoloji dönüşümleri için de destek vereceklerini söyledi. Bu açıklamadan büyük memnuniyet duyduk. Geçtiğimiz yıl içinde yayınlanan 2016-2019 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları, Ar-Ge merkezleri ile ilgili yeni düzenlemeler ve yeni açıklanan teşvikler ile Türkiye Dijital Dönüşüme hazırlanıyor. Şirketlerimizin ve dolayısıyla ülkemizin dijital dönüşümünü hızlandıracak bu gelişmelerden, destek çalışmalarından çok memnunuz ve TÜBİSAD olarak desteğe hazırız.
Türkiye'nin bilişim ve iletişim teknolojilerini öne alan bir öncelikler planı olmalı. Bilişim ürün ve hizmetlerini kolay ve ucuz ulaşılabilir hale getirecek adımlar atılmalı. Vergi indirimi, bazı stratejik alanlarda teşvikler, son kullanıcılara ve Kobilere yaygın bilişim kredileri vb. verilmeli ve en önemlisi bilgisayar okuryazarlığını tıpkı okuma yazma seferberliği gibi ele alarak bilgisayar kullanımı ve edinimini artıracak önlemler alınmalı. İletişim sürekliliği, siber güvenlik ve yüksek teknoloji için gereken teknoloji altyapı ve projeleri hızla hayata geçirilmeli.  
Yaşanan tüm olumsuzluklardan ders alınmalı ancak ülke geleceğine umutla bakmalı.  Türkiye’nin demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan inanç ile bağlılığını göstermeye devam edeceğinden eminiz.  Türkiye'nin daha ileri bir demokrasiye sahip olmasıyla birlikte ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel, kısaca her alanda güçlü, gelişmiş bir ülke haline gelmesi mümkün olacaktır diye düşünüyoruz. TÜBİSAD olarak bizler de bu evrensel değerlerimizin güçlü destekçisiyiz.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics