Dosya Demokrasi ve Bilişim 29 AĞUSTOS 2016 / 10:34

Güçlü telekomünikasyon altyapısı ülkemizin gelişmesi için kritik önem taşıyor

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak
 
Hatırlanacağı gibi darbe girişimi gecesi darbeciler TRT’yi ele geçirmiş, Türksat yayınlarını durdurmaya çalışmışlardı. Ancak çok sayıdaki özel kanalın yayınlarını durduramamaları, darbe girişiminin başarısız olmasında çok önemli bir rol oynamıştı. Bu nedenle tekrar aynı tehditlere maruz kalmamak için ülkemizde haberleşmeyi çeşitlendirecek çok sayıda güçlü Telekom firmasına ihtiyaç var. Hükümetimizin bu alanda rekabeti geliştirecek önlemleri en kısa zamanda alacağını düşünüyoruz.
Geçtiğimiz günlerde, ülkemizin hızlı gelişmesi için kritik önem taşıyan, başta fiber olmak üzere güçlü bir telekomünikasyon altyapısı için Turkcell Superonline, Vodafone, Türksat ve TELKODER üyesi operatörler Ortak Altyapı Şirketi kurmak için görüşmelere başladıklarını açıkladılar. Darbe girişiminden sadece 10 gün sonra yapılan bu açıklama, bu işletmecilerin zor günlerden geçen ülkemizde geleceğe olan güvenlerini ve yatırım kararlılıklarını göstermesi açısından çok önemliydi. Ortak Altyapı Şirketi, mevcut ve yeni operatörleri çoğaltıp güçlendireceği için de çok önemlidir.
Bu konuda yapılan açıklama şu şekildeydi; “Ülkemizde var olan telekomünikasyon altyapılarının en etkin şekilde kullanılması ve geliştirilmesi, sektördeki tüm şirketlere sektör altyapısının en uygun şartlarda ve adil olarak sağlanması ve mükerrer yatırımlarla kaynakların boşa harcanmaması için Turkcell Superonline, Vodafone, Türksat şirketlerinin ve telekomünikasyon sektöründeki diğer şirketlerin en geniş kapsamda katılımının sağlanacağı bir “Ortak Altyapı Şirketi (OAŞ)” kurulması konusunda çalışmalara başlanacaktır. Söz konusu çalışmalar başta Rekabet Kanunu ve Elektronik Haberleşme Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatta öngörülen tüm düzenlemelere, izinlere ve yetkilendirme şartlarına uygun bir şekilde yürütülecektir. Hükümet programında da yer alan ve başbakanımızın ülkemizi sayısal geleceğe taşıma amacı doğrultusunda, hızlı İnternet hizmetlerinin daha yaygın, uygun fiyatlarda ve kaliteli koşullarla kullanıcılara ulaştırılmasını temin edecek, tüm sektörün katılımına açık olan bu hayati girişime, kamunun ve özel sektörün ülkemizin geleceği için gerekli desteği uyum içinde vereceğine olan inancımız tamdır. Toplumumuzun en geniş siyasi ve sosyal kesimlerinin desteğinin de yanımızda olacağına inanıyoruz. Bu girişim, zor günlerden geçen ülkemizde geleceğe olan güvenimizi ve yatırım kararlılığımızı göstermektedir.
Güçlü bir demokrasiye sahip olmak güçlü bir ekonomiye sahip olmamızın ön şartıdır. Güçlü bir ekonomiye sahip olmak için de güçlü bir elektronik haberleşme sektörüne sahip olmamız gerekir. Dünya üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, genişbant İnternet’in yaygınlaşmasındaki yüzde 10’luk artışın ülkenin toplam gelirini yüzde 1,4 oranında arttırdığı belirlenmiştir.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics