Dosya Demokrasi ve Bilişim 28 AĞUSTOS 2016 / 10:29

Türkiye’nin bilişim geleceğine inanıyoruz

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik
 
15 Temmuz gecesi yaşanan elim hadise süresince ve sonrasında millet olarak göstermiş olduğumuz direnç ve kararlılık, gelecek günlerin müjdecisi. Bugün görüyoruz ki, toplum olarak normale dönme sürecimiz son derece hızlı. Yaralarımızı sararken umutla yarın planları yapabilme motivasyonumuz hiç olmadığı kadar yüksek. Bu rüzgarın iş dünyasını olumlu yönde etkilememesine olanak yok. Bu birlik ve beraberlik heyecanı önümüzdeki günlerde yerli yatırımcının öne çıktığı bir döneme gireceğimizi müjdeliyor.
Yerli yatırımcının motivasyonu tüm sektörlerin can simidi olacak. Ekonomik istikrar açısından sağlıksız olan kısa vadeli yabancı sermaye girişlerine dayalı ekonomik modelin yerini; üretime dayalı bir modele geçiş için ihtiyacımız olan dönüşümün zamanı gelmiştir.  Bu fırsatı iyi değerlendirebilirsek, yerel yazılımlar üretebilen, kendi bilişim markalarımızı ihraç edebilen bir ülke konumuna yükselmemiz, çok da uzak bir gelecek değil.
Penta Teknoloji olarak bundan 26 yıl önce yola çıkarken en büyük motivasyonlarımızdan birisi de bilgi ve iletişim teknolojilerinin hem bireylerin hem de toplumların gelişimini, hatta geleceğini olumlu yönde etkileme ve değiştirme potansiyeline dair güçlü inancımız oldu.
Gerçekten de geride bıraktığımız sürede gerçekleşen gelişmeler, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de bilişimin dönüştürücü gücüne çok yakından tanıklık etme fırsatı bulduğumuz bir dönem oldu. Bilgi ve iletişim teknolojileri bugün, dünyanın dört bir yanında yaşayan farklı kitlelerin her türlü bilgiye erişip anında paylaşmasına, bir zamanlar yalnızca büyük ekonomilerdeki kurum ve kuruluşlar için mümkün olan çeşitlilikteki coğrafyalara erişim sağlayarak iş ve ilişkiler tesis etmesine imkan tanıyor. Bundan otuz yıl önce fazlaca söz hakkı olmayan küçük ekonomilerin ve oyuncuların küresel sahnede boy göstermeye başlaması da yine bilişimin bilgiye ulaşmada sağladığı demokratikleşme sayesinde toplumlar arasındaki uçurumların azalabileceğinin göstergesi. Bilginin iletimi, işlenmesi, saklanması ve güvenliği tüm toplumlar için her geçen gün daha çok önem kazanıyor.
Hiç şüphesiz ülkemizde bu konuda önemli mesafeler kat edildi. Gerek Türkiye’nin Bilişim Modernizasyonu ve Bilgi Toplumuna dönüşüm amaçlı politikalarımız, gerek genç nüfusun yetkinlik alanları ile bilişim sayesinde elde edebileceğimiz gelişmenin çok daha büyük olacağına inancımız tam. Bilişimdeki bu potansiyelimizi daha verimli şekilde ortaya çıkaracak alanlara odaklanmak doğru bir strateji olacaktır. İnsan gücümüzü ve entelektüel sermayemizi ülke içinde tutarken, başta yazılım ve uygulama geliştirme olmak üzere mevcut yetkinliklerimize ek olarak katma değerli alanlarda da küresel varlığımızı artırabilmek, bilişimin sağladığı demokratikleşme ve fırsat eşitliğinin de katkısıyla ülkemizi hak ettiği yerlere taşıyacaktır.
Biz Türkiye’nin bilişim geleceğine inanıyoruz. Bu inançla TEK YÜREK Türkiye’nin hizmetinizdeyiz.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics