Dosya Dijital Dönüşüm ve Mobil Uygulamalar Dosyası 06 KASIM 2016 / 16:00

Dijital dönüşüm verimlilik artışı sağlıyor

ABH Kurumsal Uygulama Hizmetleri Direktörü Atakan Karaman  
 
Mobilite trendiyle birlikte verinin birbirine bağlı birçok cihazda sürekli olarak üretildiği ve tüketildiği bir çağdayız. Dünyada üretilen veri miktarı her geçen gün hızla artarken bu veri artışının firmaları da etkilemesi kaçınılmaz…
Bu noktada firmalar, daha verimli bir iş modeli için dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeyi öncelikleri arasına alıyorlar. Bugün her ölçekte firma, hızlı rekabet çağında öne geçmek amacıyla e-dönüşümü öncelikli yatırım kalemi olarak görüyor. Başta finans ve bankacılık sektörleri olmak üzere otomotiv, sağlık, üretim, lojistik ve perakendecilik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar e-dönüşüm ve veri hizmetlerine hızla geçiş yapıyor.
 
Dijital dönüşüm firmalara bir çok avantaj sağlıyor. Öncelikle kurumlara hız sağlamasının yanı sıra personel alışkanlıklarının değişmesiyle iş gücünde verimlilik ortaya çıkıyor. Şirket içi onay mekanizmalarının evraklardan kurtularak sanal ortama taşınmasıyla hızlı karar alma ve hızlı uygulama imkanı doğuyor. Kurumsal algı değişimiyle beraber kurumun çehresi de değişiyor ve rekabet ortamında kurumun hızlı adımlar atmasına yol açıyor.
 
Firmalar artık bilgi teknolojilerinde dış kaynağa yönelirken, tamamen kendi işlerine odaklanarak muazzam bir verimlilik artışı sağlayabiliyor. Bilgi teknolojilerinde dış kaynağa yönelim hızlı yatırım geri dönüşü sayesinde maliyet avantajı ve tasarruf imkanları da sağlıyor.
İhtiyaçlar net olarak ortaya konulmalı
Firmalar öncelikle e-dönüşüm ihtiyacını net olarak ortaya koyarak işe başlamalı. Teknoloji ihtiyaçlarını seçerek dış kaynak satın almalarına yönelmeliler. Anadolu Bilişim olarak bizim farkımız uçtan uca çözüm sunmamız. Tedarikçi esnekliğini müşterilerimize sunuyoruz. Bu sayede veri barındırma, kurumsal iş uygulamaları, sanallaştırma, destek ve proje bacaklarının hepsini müşterimize sağlayabiliyoruz.
Bir kurum e-dönüşüm projesini dış kaynak olarak satın almak yerine kendi içinde çözmeyi tercih edebilir. Fakat bu durumda öngörülemez maliyetler ve iş gücü verimsizliğiyle baş başa kalması olasıdır. Uzman bir iş ortağının sunacağı maliyet avantajı ve uzmanlıktan faydalanmak ise kurumlara gider kontrolü ve hızla kendi işlerine odaklanma kolaylığı sunar.
E-dönüşüm projelerinde iyi tanımlanmış bir proje yönetimi metodolojisini benimsiyoruz. Sürekli ve tutarlı biçimde başarılı proje üretmek için bu yaklaşımın gerekli olduğuna inanıyoruz. Doğru metodoloji, hem bir projenin gerçekleşmesine yetecek kadar güçlü ve esnek, hem de müşterinin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gelişmeye açık olmalı. Bu düşünceden yola çıkarak geliştirdiğimiz proje yönetimi metodolojimiz; Tanımlama, Planlama, Gerçekleme ve Kapatma olmak üzere birbirini besleyen dört aşamadan oluşuyor.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını, bizlerden beklentilerini anlamak ve bu doğrultuda proje tanımlaması yapmak bizim için proje hazırlığını oluşturuyor. Analiz sonrasında gerekli teknolojik araçlar ve uygulamalar tesis ediliyor. Özellikle birden fazla kullanıcı tarafından paylaşılacak çözümlerde bu paylaşımı sağlayacak sanallaştırma ve bulut bilişim altyapısını Anadolu Bilişim Data Center üzerinde sunuyoruz.
Biz her ölçekten müşteriye hizmet veriyoruz. Alınan hizmetin büyüklüğü ile orantılı olarak kullandığın kadar öde gibi programlar sağlıyoruz. Böylece kısıtlı bütçelerini maksimum verimle kullanabilmeleri için, ihtiyaç duydukları yazılımları ve uygulamaları “Kullandığın Kadar Öde” yaklaşımıyla istedikleri sürede satın alma esnekliğini sunuyoruz.
2016 yılında hizmete giren 4.5G mobil internet hizmetleri, tüm BT pazarının mobile yaklaşımını değiştirecek bir atılım yaratıyor. 3G ile yaşanan sıçramanın ötesinde bir sıçrama yaşayan mobil iletişim sayesinde iş süreçlerinin mobile taşınmasında da ivme yaşanıyor. Bu sebeple 2016 ve sonrasında mobil uygulamalar, mobil iş çözümleri ve bulut veri depolama sistemleri yükselen değere dönüşüyor.  
Mobil uygulamalar iş süreçlerini etkiliyor
Rekabetin giderek arttığı iş dünyasında ister ofis içinde olsun ister ofis dışında olsun işlerin aksamadan yürümesi ve çalışanların anında aksiyon alması oldukça önem taşıyor. Çalışanlar artık ofise ya da sabit bilgisayara bağlı kalmak zorunda değil. Bu kapsamda farklı üreticilere ait mobil cihazların yönetimi, ve mobil cihaz güvenliğinin sağlanması, PC’den çalışan birçok kurumsal uygulamanın akıllı telefon ya da tablet ile entegre hale gelemesi rekabet ortamındaki hızlı hareket etmesi gereken firmalar için kritik. Anadolu Bilişim olarak mobilite eğilimini gözeterek, her an her yerden mobil cihazlarla iş uygulamalarına erişime imkan verecek çözümler geliştiriyoruz. Uluslararası Tier III standartlarıyla uyumlu olarak kurulan Anadolu Bilişim Data Center’da biz güvenlik, performans ve sürdürebilirlik unsurlarına odaklanıyoruz. Bu kapsamda firmaların verilerinin barındırılması, veri analizi esnasında ihtiyaç duyulan hızlı işlem gücü, veriye her yerden ulaşma, veri güvenliği ve kesintisiz çalışmayı kapsayan bütünleşik çözümleri müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics