Dosya Dijital Dönüşüm ve Mobil Uygulamalar Dosyası 06 KASIM 2016 / 09:27

Dijital dönüşümün başarısının ardındaki beş faktör

 Dell EMC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Esra Yetkin 

Dijital dönüşüm; çalışma, yaşama ve öğrenme yollarımızın her yönü üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. Büyük veri, sosyal mecralar, bulut bilişim ve mobil teknolojilerdeki gelişmeler iş, eğitim, eğlence ve kamu yönetimi ortamlarını önemli şekilde değiştirdi.
İşletmeler, bulut ve büyük veri üzerine inşa edilirken mevcut şirketler de teknolojiyi, yeni iş alanlarına yönelmek için kullandı. Bunun yanı sıra sosyal medya ve mobil yeniliklere önem vermeyen birçok şirket bir tür karanlık çağda yaşamaya başladı.
Dijital teknolojinin sağladığı değişimin hızı ve ölçeği öyle fazla ki, kurumların hayatta kalabilmeleri için bu teknolojilere kendilerini adapte etmelerini zorunlu kılıyor. Bunu yapmak için de dijital teknolojiyi kullanmaları gerekiyor. Kısacası, dijital dönüşüm artık işletmeler için bir zorunluluk halini aldı.
Bunun aksine kurumsal boyutta dijital dönüşümü tümüyle anlayan işletmeler giderek daha hızlı ilerleme kaydediyor, sektörde başarılı oluyor ve rakiplerini sürecin gerisinde bırakıyor.
Dijital dönüşüm, farklı kişiler için farklı anlamlara geliyor. Bir stratejinin yürütülmesi, gelecekte bir işletmenin başarılı olmasını sağlamak için gereken değişikliklere mutlaka ayak uydurulabileceği anlamına ise gelmiyor. Ancak işletmeler bazı önemli unsurları dijital dönüşüm stratejilerine dahil edebildikleri sürece başarının gelme olasılığı da artacak.
Aşağıda, Avrupa genelinde farklı sektörlerden 150'den fazla üst seviye bilişim yöneticisinin dijital ve bilişim dönüşümü hakkındaki yorumlarının özetini bulabilirsiniz. CIO'ların bu yolculuklarında karşılaştıkları engellerin üstesinden gelmeleri için yol haritası oluşturulmasından, uygulama, altyapı ve işletme modellerinin çok aşamalı olarak hayata geçirilmesine kadar nelere ihtiyaç duydukları yer alıyor.
 
Risk almaya yönelik bir tutumun benimsenmesi
Mevcut bilişim sistemleri, kurumsal düzen ve kültür, bozulması zor bir durağanlık oluşturduğu için dönüşüme yönelik değişimin başarılması da genellikle güçtür. "Bozulmadıysa düzeltme" yönünde bir kültür pek çok işletmeye yerleşmiştir ve değişimi engelleyici bir özelliğe yol açmaktadır.
İşletmeler risk almaya hazırlıklı olmalı ve bilişim odaklı yenilikçilikte başarılı olmak için, geçmişteki iş yapma şekillerinden uzaklaşmalıdırlar.  Aslında, tüm işletme genelinde dijital dönüşüme yönelik yolun açılmasına yardımcı olacak yeni yaklaşımları denemeliler.
Böylece, açık yenilikçiliğin ve geliştirme programlarının uygulanması veya bilişim ekiplerinin özel iş birimlerine atanması sağlanabilir. İşlerin yetenek kısmına bakıldığında, Y kuşağına odaklı bir işe alım programı uygulanması işleri yeni şekilde yapmayı destekleyen doğuştan dijital yetenekleri şirkete kazandıracaktır.
 
İşlerin merkezine veriyi koyun
Veri inovasyonun yakıtını oluşturur ve değer oluşturma, öngörme ve süreç optimizasyonu için kullanılmalıdır. Yeni hizmetlerin ve çalışma şekillerinin oluşturulmasında başarı, işletmelerin içine ve dışına uzanan veri hatlarına bağlıdır.
Bazı kurumlar, şirket verilerini gözden geçirerek bunların nasıl sınıflandırılacağına karar veren CDO’lar atayarak bu konuyu ciddi bir şekilde ele alıyor. Bu yöneticiler verinin en uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için çeşitli veri sınıflarının kurallarını ve düzenlemelerini gözden geçirirler.
Büyük veri ve analitikler, veriden daha önce hiç olmadığı kadar çok değer elde etmek, dijital müşteri deneyimini ve hedefli pazarlamayı geliştirmek için kullanılmalıdır. Farklı yollarla bölümleme ve sıralama özelliği ile yeni ve yararlı katkılar sağladıkları için kritik önem taşımaktadır.

Modern bir veri merkezi oluşturun
Bu kalıcı değişim temel bir BT dönüşümünü de zorunlu hale getiriyor. Bu dönüşümde bulut, temel bilişim mimarisi ve tüketim modeli olarak öne çıkıyor. Milyonlarca cihazın ve onlarla bağlantılı veri selinin yönetilerek büyük veri göllerinin oluşturulması ve bunların öngörme gibi hizmetlerde kullanılmasını sağlıyor. Bütün bunlar, hibrit bir bulut bilişim altyapısının dönüşümünü ve uygulanmasını sınırlandıran veri depolama çözümlerinin ve esnek olmayan bilişim altyapısının üstesinden gelmeyi sağlayacak bir modern veri merkezine yönelik ihtiyacı doğuruyor. 
Hibrit bulut altyapısı, mobil ve yerel bulut iş yüklerini ve işletmenin mevcut kritik ve eski iş yüklerini desteklediği için dijital dönüşümü sağlayan önemli etmenlerden birisi. Aynı zamanda işletmenin başlattığı yenilikçi projeleri de destekliyor.
CIO’ların hangi iş yüklerinin ve hangi verilerin buluta taşınması gerektiğini değerlendirmesi, ölçeklenebilirlik, çeviklik ve hizmet tabanlı bilişim uygulamalarının faydalarını en üst düzeye çıkartmak için önemlidir. Veriler ortamlar arasında taşınmadan önce doğru sebeplerle taşındığından emin olmak için kapsamlı bir uygunluk incelemesi mutlaka gerçekleştirilmelidir.
 
BT birimi ve inovasyon arasındaki bağlar kuvvetlendirilmeli
Yenilikçilik girişimlerinin başarıları, genellikle onları desteklemesi gereken altyapı, sistemler ve süreçlerden uzak olduklarında sınırlı olur. Bu paylaşımcı olmayan yaklaşım, iş birimlerinin ve bilişimin birbiriyle uyumlu olmadığı anlamına gelir ve bilişim bölümünün kendisinden beklenenleri tam olarak sağlamasını daha da zorlaştırır.
Etkili bir dijital dönüşüm için BT organizasyonunun işletmenin kalanıyla güçlü bir ortaklık kurması ve özel projeleri desteklemek için gerekli araçları ve altyapıyı sağlaması gerekir. İşletme ve BT organizasyonundaki farklı beceri ve yeteneklerin bir araya getirilmesi, dönüşüm projelerinde amaçlanan etkiye ulaşmayı sağlayacaktır. 
Özellikle uzun vadeli ve istikrarlı bir dijital dönüşümün sürekli yenilikçilik ve entegrasyon gerektirdiği dikkate alındığında bu durum özel önem taşımaktadır.

Doğru teknoloji üreticisini seçin
Etkili dijital dönüşüm için gereken son faktör, işletmenin amaçlarına ve uzun vadeli ihtiyaçlarına hitap edecek bir teknoloji üreticisidir. Teknoloji üreticileri, müşteri için etkili ve başarılı iş ortakları olabilmek üzere işletme modeli, altyapı ve uygulamaları kapsayan bir strateji ve yönetim çerçevesi için destek sunmalıdır. Dijital dönüşüm için gereken adımların her bir safhasında liderliği ve müşteri deneyimini de dönüştürmek için ölçülebilir sonuçlar sağlamalıdır. Bu, CIO'ların dijital çağda başarıya ulaşmalarına kesinlikle yardımcı olacaktır.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics