Dosya Dijital Dönüşüm ve Mobil Uygulamalar 23 NİSAN 2016 / 11:10

Başarıya giden yol doğru iş ortağından geçiyor

Dijitalleşmenin, insan hayatını ve iş yapış biçimlerini çok hızlı bir şekilde dönüştürdüğü yeni bir endüstri devrimi yaşıyoruz. İnternetin öncülük ettiği bu dönüşüm yeni sektörler ve alanlar oluştururken yaşam biçimleri, iş süreçleri bundan oldukça fazla etkileniyor. Bu hızlı değişime ayak uydurabilen ve müşterilerine uygun çözümler sunabilen şirketler bir adım öne çıkarken, bu hızı yakalayamayanlar rekabet sahnesinden siliniyor. Dijitalleşme, şirketler için artık opsiyon olmaktan çıkıp yaşamsal bir fonksiyon haline gelerek, birçok yeni iş sahası ve iş fırsatını da beraberinde getiriyor. Genç nüfusun varlığı ve dijital dünyaya olan kültürel yakınlık Türkiye’yi bu anlamda avantajlı kılıyor. Şirketlerin dijital dönüşümü doğru kullanması durumunda yurt içinde ve yurt dışında büyümesi, varlık görmesi için potansiyeli artıyor.
Fujitsu Türkiye Servis Direktörü Cengiz Yeker’in Nielsen’in bir araştırmasına dayandırarak verdiği bilgilere göre, insanların yüzde 50’den fazlası bir ürün almadan önce araştırmalarının tamamını internetten yapıyor. Bu durum yeni bir yapının habercisi. Tam anlamıyla dijital bir devrim yaşıyoruz. İnsanlar dijital ortamları çok daha etkin kullanıyorlar. Bu yapı ise hem markalar tarafında hem de tüketici tarafında önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.
Dünya Bankası’nın verilerine göre mobil teknolojiye erişimdeki her yüzde 10’luk artış, düşük ve orta gelirli ülkelerin GSMH’nin yüzde 1,5’i oranında ivme yaratıyor. Dolayısıyla bugün ekonominin temel itici gücü konumunda bulunan mobil teknolojiler, bireylerin ve iş dünyasının geleceğini yeniden şekillendirirken herkesin eşit fırsatlarla dâhil olduğu toplumsal yapıların tesisine olanak sağlıyor.
Dijital dönüşümün, şirketin çalışma biçimini değiştirmeden sadece eski teknolojinin yerine yenisinin koyulması anlamına gelmediğine dikkat çeken Yeker, şunları kaydetti: “Dijital dönüşüm, bir kurumun, dijital çağa ayak uydurarak; pazarlamasından, iş modellerine, otomasyonundan, organizasyon yapısı ve yönetim şekline kadar her adımında teknolojinin sunduğu imkanlardan en verimli şekilde yararlanması anlamına geliyor. Şirketlerin dijital çağda başarılı olabilmeleri için bazı kilit kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekiyor. Dijital stratejiyi şirketin kurumsal stratejisi ve stratejik amaçlarıyla bütünleştirmek ve yeni iş modelleri geliştirmek, dijitalleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmak ve müşteriye yönelik faaliyetlerini yeniden yapılandırmak,  iç operasyonları ve organizasyon içinde iş birliğini dijitalleştirmek en önemli öncelikler arasında yer alıyor.
Günümüz şirket liderleri ayakta kalmak için dijital bir işletmeye dönüşmeleri gerektiğinin farkındalar. İş dünyası; dijitalleşme ile gelen iş ve üretim süreçlerindeki esnekliğin verimlilik artışına olanak tanıdığını yakından biliyor.  Ancak çoğu zaman dijitalleşme süreçlerinin her alanında kendilerini destekleyecek doğru iş ortağını bulmakta zorlanıyorlar. Fujitsu’nun burada ayrıştığı en önemli konulardan biri de inovasyon. Fujitsu olarak bu bakış açımızı ‘İnsan Odaklı İnovasyon’ olarak adlandırıyoruz. Biz dijital dönüşüm teknolojisini iş dünyası için inovasyon ile birleştirerek sunuyoruz.
Dijitalleşmeyi kurumsal stratejinin bir parçası haline getirmek, şirketlerin gelecekteki başarısı ve rekabet gücü açısından kilit önem taşıyor. Dijital dönüşümün yarattığı etkinin büyümesine sebep olan faktörlerin başında; verinin artması, hızlanması ve çeşitliliğinin fazlalaşması, özellikle RFID teknolojisinin ucuzlaması ile artan veri hızı geliyor. Şirketler, çağa ayak uydurarak dijital dönüşümlerini tamamlamak üzere öncelikle doğru bir iş ve yatırım planı hazırlamalılar. Bunun yanında şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik edecek doğru iş ortağının belirlenmesi de en önemli noktalardan biri. Burada bizim gibi güçlü teknoloji firmaları ve entegratörlere büyük iş düşüyor. Fujitsu olarak,  sektörde ‘güvenilir inovasyon ortağı’ olarak akla gelen ilk isim olmak istiyoruz. ‘İnsan Odaklı Akıllı Toplum’a katma değer sağlamak üzere tüm ekip olarak çok sıkı çalışıyoruz. KOBİ’lerin bölgesel ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, onların dijital dönüşümünde yakın ve güvenilir ‘iş ortağı’ olmayı amaçlıyoruz.”
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics