Dosya Dijital Dönüşüm ve Mobil Uygulamalar 23 NİSAN 2016 / 11:12

Fikir ekonomisinin temelinde dijital dönüşüm var

Şirketlerde dijital dönüşüme neden ihtiyaç var diye baktığımızda karşımıza günümüzde içinde bulunduğumuz “fikir ekonomisi” kavramı çıkıyor. Peki “fikir ekonomisi” ile neyi kastediyoruz? Günümüzde kurumların rekabetçi olarak varlıklarını sürdürebilmeleri için değerli fikirler üretmeleri ve bu fikirleri hızlı ve verimli bir şekilde ve de en önemlisi rekabetten daha önce hayata geçirebilmeleri önem arz ediyor.  Bunu başarabilmek için de son kullanıcıların beklentilerini karşılayacak kalite ve hızda servis sunmayı sağlayan yenilikçi iş modelleri oluşturmaları ve bu iş modellerini hayata geçirmeye olanak verecek yeni nesil BT teknolojilerinden doğru şekilde faydalanmaları gerekiyor. Bulut, mobil, büyük veri ve analitik gibi uygulamalar sayesinde şirketler yaptıkları yatırımın karşılığını daha kolay ve daha kısa sürede almalarını sağlayacak araçlara kavuşuyor. Uygulama ve verilerin bir araya gelmesiyle yeni deneyimler, hatta yeni pazarlar yaratılıyor. Dijital dönüşüm, şirketlerin bu yenilikçi iş modellerini oluşturabilmeleri ve uygulayabilmeleri için tamamlamaları gereken kaçınılmaz bir süreç.
Hewlett Packard Enterprise olarak şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlarken dört ana alana odaklanmaları gerektiğini vurguladıklarını belirten Hewlett Packard Enterprise Türkiye Yazılım Teknik Danışmanı Alev Aydın, bu alanlar hakkında şu bilgileri verdi:
“Hibrit bir yapıya dönüşme: Anında ve sürekli olarak yeni değer yaratmak ve sunmak için hibrit bir yapıya dönüşmek şart. Bugün birçok şirket, hızla bulut bilişime geçme telaşında. Hewlett Packard Enterprise olarak organizasyonların, altyapılarına göre ölçeklendirilen ve çalışan bir bulut sistemi kurmalarına yardım ediyoruz.
Dijital girişiminizin korunması: Güvenlik günümüzde herkesin aklındaki temel meselelerden biri olarak öne çıkıyor. BT, şirket faaliyetlerinin temelinde yer alırken, yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle yaşanan sorunlar milyonlarca dolarlara varan zararlara yol açabiliyor. Karşılaştıkları; ister siber riskler olsun, ister doğal afet, terör ya da benzeri tehditlerden kaynaklanan diğer riskler olsun, Hewlett Packard Enterprise olarak şirketlerin riski tespit etmelerine, önlem almalarına ve harekete geçmelerine yardımcı olacak araçlar sunuyoruz.
 Veri-güdümlü bir organizasyona dönüşme: Hewlett Packard Enterprise'ın açık kaynaklı ve düşük maliyetli donanım, yazılım ve çözümleri şirketlere, verilerinin yüzde yüzünü kullanarak gerçek zamanlı ve uygulanabilir imkânlar yaratma fırsatı sunuyor. Bu sayede karar alım süreçleri iyileşiyor ve hızlanıyor.
İşyerinde verimlilik sağlama: Hewlett Packard Enterprise olarak, şirketlerin mevcut süreç ve araçlarını hızla mobile uygun hale getirebilecekleri, organizasyonlarının ölçeğindeki değişimlere hızla ayak uydurabilecek esneklikte ve müşteri, çalışan ve ortaklar dâhil olmak üzere tüm taraflar arasında güçlü bir iletişim kurulmasını destekleyen verimli bir çalışma ortamı oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.”
 
Üç temel hedef 
Şirketlerin yeni iş tarzına adapte olabilmek için üç temel hedefleri olmalı; daha düşük maliyet, daha çevik organizasyonlar ve daha hızlı değer üretmek. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için üst yönetim tarafından sahiplenilen stratejik bir plan oluşturulmalı ve kararlı bir şekilde uygulamaya geçirilmelidir. Şirketler, geleneksel işleyişten yeni işleyişe geçerken mevcut BT altyapı, süreç ve servisleri ile yenilikçi olanlar arasında optimum bir denge kurmalıdır. 
Bu konuların BT’ye yansımalarına baktığımızda karşımıza ciddi rakamlar çıkmakta. 2017 yılında büyük kurumların yüzde 50sinin hibrit bulut altyapısına geçmiş olacağı, 2020 yılında saniyede yayınlanacak uygulama sayısının 4 bin rakamına erişeceği ve operasyonel data hacminin 2020 yılında 2005 yılına kıyasla 400 katına çıkacağı öngörülüyor. BT birimlerinin bu büyümelere ayak uydurabilmeleri için uçtan uca BT yönetimi mimarilerini yapılandırıp, planlamadan servis sunumuna kadar tüm alanlarda kendilerine hız ve verimlilik sağlayacak çözümlere planlı ve akıllı bir şekilde yatırım yapmaları gerekmekte. Bu planlamayı yaparken dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar seçilen çözümlerin denenmiş, başarısı kanıtlanmış, merkezi olarak yönetilebilen ve entegre çözümler olmalarıdır.”
 
İş birimlerinin beklentileri
İş birimlerinin yöneticilerinin beklentileri, üretilen değerli fikirlerin pazara çıkarılması için kurgulayacakları yenilikçi iş modellerini hayata geçirirken, BT birimlerine yapacakları taleplerin hızlı ve kesintisiz olanak karşılanmasıdır. Dijital dönüşümün doğal sonuçlarından biri de BT’nin rutin işlerin yürütüldüğü bir maliyet merkezi olmaktan çıkıp, iş birimlerinin taleplerini hızlı ve eksiksiz bir şekilde karşılayarak, şirket için değer üreten bir birim haline gelecek olmasıdır. Bu dönüşüm sırasında BT birimleri, geleneksel altyapılar ile yönetmekte oldukları süreçlerin devamlılığını sağlarken, yeni oluşan süreç ve servisler için gerekli yeni nesil altyapıları da kesintisiz bir şekilde devreye alabilmeliler.
Diğer yandan dijital dönüşüm kapsamında, bulut temelli uygulamaların yanı sıra mobil ve IoT cihazlarının artması ile oluşan yeni işyeri tarzına uyum sağlanması şirketler için öncelikli bir konu haline geldi.  Şirketlerin üst düzey niteliklere sahip çalışanları çekebilmeleri ve ellerinde tutabilmeleri için çalışan merkezli servisleri uygulamaya yönelik olarak mobil gereksinimlerini ve organizasyonel yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmeleri gerekmekte.