Dosya Dijital Dönüşüm ve Mobil Uygulamalar 24 NİSAN 2016 / 08:22

Yeni bir ufuk açmadan önce, mevcut varlığın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliği sağlama alınmalı

Dijital teknolojiler, müşterilerin markalar ve ürünlerle ilişkilerini dönüşüme uğratarak daha önce sahip olmadıkları bir gücü onlara veriyor. Tüketicilerin bu yeni erişim noktalarını kabul etme ve benimseme süreçleri, geleneksel firmaların yarışta geri kalması ve adaptasyon süreçlerinde zorluk yaşamalarına neden olacak şekilde baş döndürücü bir süratte gerçekleşiyor. Dolayısıyla şirketlerin mevcut büyüklüklerinden bağımsız olarak, iş modellerinin sekteye uğraması muhtemel bu rekabet ortamında hayatta kalabilmesi adına dijital dönüşüm süreçlerini vakit kaybetmeden gerçekleştirmeleri gerekiyor.  Bu aşamada yeni bir ufuk açmadan önce, mevcut varlığın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlama ihtiyacından bahsetmek yerinde olacak. Forrester Research araştırma verilerine göre yöneticilerin yüzde 89’u “dijital”in mevcut işlerini önlerindeki 12 aylık süre içerisinde sekteye uğratabileceğini düşünüyor.
“Günümüzde en kolay içine düşülen yanılgı dijital dönüşüm süreçlerinin yalnızca bir internet sitesi ve mobil aplikasyonun hayata geçirilmesi süreçlerinden ibaret olduğunu düşünmek ve buna göre hareket etmek” diyen Forrester Research, Elektronik Ticaret ve Dijital Stratejiler Direktörü Ömür Topaç, şunları kaydetti:  “Anlamlı bir dijital dönüşüm şirketlerin sürdürdükleri işlerinin her alanını direkt olarak etkilemektedir. Dönüşümün temelinde ise dijital müşteri deneyimi ve dijital operasyonel mükemmeliyetlik bulunmaktadır. Aslen şirketler bir “dijital strateji” inşa etmeye çalışmamalı, mevcut iş stratejilerini dijitize etmelidirler.  Bu konuda en önemli başlangıç noktası farkındalık ve ihtiyacın gerekliliğini kavramak olacaktır. Zira şirketlerin hem mevcut pazarları, hem de iş yapış şekilleri tamamen değişikliğe uğramış durumda. Pazarlara baktığımızda şirketlerin müşterileri, kanalları ve rakipleri dijital iken, iş yapış şekillerinde ise şirketlerin ürünlerinin, iç görülerinin ve çalışanlarının artık dijital olduğunu gözlemleyebiliyor ve biliyoruz.
Öte yandan mobil teknolojiler, Forrester Research tarafından Müşteri’nin Çağı olarak tanımladığımız yeni dijital dünyada tüketicinin, müşterinin en önemli etkileşim noktalarından biri konumunda. Müşteri yaşam döngüsü özelindeki alanlara baktığımızda müşterilerin marka ve ürün ile ilişkisi aşamasında keşif, farkına varma, algılama, satın alma, kullanma, soru sorma ve etkileşime girme süreçlerinin tümüne ayrı ayrı odaklanmak gerekiyor. Mobil teknolojiler bu aşamaların tamamında ve fazlasında tüm süreçlerin içerisinde yer alıyor. Mobil sadece bir şirkete ait bir web sitesine ya da bir aplikasyona erişimini sağlamıyor, temelinde müşterinin şirketin markası ve ürünü ile nasıl etkileşime geçtiğini yeniden tanımlıyor.”
 
Teknoloji birimleri kendilerini dijital dönüşüme nasıl hazırlamalı?
Dijital dönüşüm, teknoloji yönetimi ile ilgili yeni bir yaklaşıma ihtiyacın oluşmasına neden olacaktır. Geçmişte şirketlerin servis etmekte ya da almakta olduğu teknolojiyi düşünelim. Tedarikçi ile yapılan katı ve çoklu senelik kurumsal anlaşmalar, rijid lisanslar, yazılımlar ve bunları kullanan waterfall tipi geliştirme yapan yazılım departmanları. Bu günler artık eskilerde kaldı diyebiliriz. Bunun yerine artık dijital liderler şirketin teknoloji takımlarıyla bir arada çalışarak bir iş teknolojisi (BT) ajandası oluşturmalı ve teknolojiyi tasarlama, geliştirme ve servis etme şekillerinin tamamıyla dönüşümü sağlayarak Agile, DevOps ve benzeri yeni yaklaşımların adapte edildiği inovasyonlar üzerinde çalışmalıdırlar.    

İş birimleri dijital dönüşüme nasıl hazırlanmalı?
Şirketlerin dijital dönüşümlerini gerçekleştirmesi aşamasında “Dijital Liderlik” konusu çok önemli bir role sahip. Zira dönüşüm süreçlerinde başarılı adımlar attığını söyleyebileceğimiz şirketlerin tümünde tek bir ortak özellik var: “Dijital bir vizyonu desteklemek için kuvvetli bir yönetici desteği”. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise nasıl gelişen eko-sistemlerin tek bir organizasyon tarafından sahiplenilmesi mümkün değilse, dijital dönüşümün de tek bir yöneticinin sahiplenebileceği bir süreç olamayacağıdır. Başarılı dijital liderler aynı zamanda müşteri deneyimi ve teknoloji yönetimi takımlarıyla koordine içerisinde çalışarak, birlikte üst düzey yönetimin üzerine yatırım yapabileceği bir dijital vizyon ortaya koyanlar olacaktır. Hazırlık aşamasında ise yöneticiler tüm kıdem sahibi paydaşlarına dijital iş dönüşümüne neden ihtiyacınız olduğunu net bir şekilde gösterebilmeli, dijital dönüşümü planlamalı, yayılmasında rol oynamalı ve süreçleri, planları sürekli optimize etmelidirler.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics