Dosya Dijital Dünyada Güvenlik 21 OCAK 2017 / 16:08

Yeni nesil tehditler artıyor

Günümüzde hem nitelik hem de nicelik anlamında hızla gelişen siber tehditlere karşı çok kapsamlı bir güvenlik sistemi gerekmekte. Bu konuda makine öğrenimi, bulut tabanlı sistemler gibi en son teknolojilerden yararlanılan, tüm ürünlerin entegre olarak uçtan uca çalıştığı ve tek bir merkezden yönetilebilen bir sistemin tek çözüm olduğuna inandıklarını belirten İlkem Özar, Intel Security Türkiye ve Azerbaycan Bölge Direktörü İlkem Özar, şu bilgileri verdi: “Bu doğrultuda, uçtan uca koruma sağlayan bir güvenlik mimarisi öneriyoruz. Bu mimari dört temel koruma sistemiyle örülüyor. Dinamik Uç Nokta, Kapsamlı Veri Koruma, Veri Merkezi ve Bulut Koruma ve Akıllı Güvenlik Operasyonları olarak adlandırılan bu dört sistem, sektörün en büyük açık ekosistemi üzerine kuruluyor ve birbiri ile entegre olarak çalışıyor.
Intel Security mimarisi içerisinde yer alan Dinamik Uç Nokta, davranışsal analiz, makine öğrenimi ve bulut teknolojileri ile güçlendirilmiş bir sistem; tek merkezden yönetiliyor ve gelişmiş koruma, tespit ve düzeltme hizmetleri sunuyor. Kapsamlı Veri Koruma sistemi, özellikle bulut tabanlı süreçlerin uçtan uca güvenliğinde şimdiye dek geliştirilmiş en kapsamlı çözüm. Bu sayede şirketler tek bir kontrol merkezi üzerinden yönetilen uç noktalar, ağlar ve bulut tabanlı hizmetler olmak üzere bütünleşik bir SaaS (Servis Olarak Yazılım) güvenliğine kavuşuyor. Bu sistemle bilgi sızıntısı risklerini minimize ediyoruz ve güvenlik kadar iş verimliliğine de katkı sağlıyoruz.
Bulut güvenlik yönetimi sistemlerinde yaşanan sorunların önüne geçmesi için tasarlanan Veri Merkezi ve Bulut Koruma sistemi ise fiziksel, sanal ve bulut altyapılarında etkin bir güvenlik sağlıyor. Sektöre bu anlamda öncülük eden sistem, sunucu güvenliği, ağ güvenliği ve tehdit istihbarat paylaşımı özelliklerini tek bir çatı altında buluşturuyor.
Siber güvenliğin en önemli kriterlerinden birinin hız olduğu bilinciyle de Akıllı Güvenlik Operasyonları sistemini sunuyoruz. Böylece güvenlik çözümleri kolaylıkla entegre edilebiliyor ve yönetilebiliyor. Akıllı Güvenlik Operasyonları; Esnek Gelişmiş Zararlı Yazılım Tespiti (Kumhavuzu teknolojisi), Geliştirilmiş Görünürlük ve Araştırma (McAfee SIEM) ve Kapsamlı Strateji ve Tehdit Müdahale Hizmetleri (Danışmanlık  hizmetleri) teknoloji ve hizmetlerini kapsıyor.”
En fazla önem verdikleri gelişmenin, siber güvenlik alanında çalışan kurumların dijital tehditlere karşı daha gelişmiş ürünler sunmak üzere birlikte hareket etmeye başlaması olduğunu kaydeden İlkem Özar, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Siber tehditlerle mücadelede, bu ekosistemde yer alan tüm oyuncuların birbirinden beslenerek yeni teknolojiler ve sistemler geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu şekilde gerçek anlamda bir güvenlik entegrasyonu sağlanabilir. Önümüzdeki dönemin bizim için en önemli gündem maddelerinden biri bunun sağlanabilmesi için sektöre öncülük etmek olacak. Bu doğrultuda ortak bir platform oluşturmak üzere kurduğumuz McAfee Data Exchange Layer (DXL) sektörün çok uzun zamandır farklı teknolojileri bir arada sunma ihtiyacına yanıt veren bir çözüm. DXL, farklı üreticilere ait teknolojilerin birbirleriyle ve kurum içi geliştirilmiş uygulamalarla entegre olmasını sağlayan bir uygulama çatısı sunuyor.”
Nesnelerin interneti sayesinde her şeyin birbiri ile bağlantılı olduğu, daha hızlı ve entegre bir dünyanın eşiğinde olduğumuzu belirten İlkem Özar, “Bununla birlikte, bu yenilenen dijital dünyanın güvenlik riskleri, kullanıcıların çoğunluğu tarafından henüz net olarak fark edilmiş değil. Bilindiği üzere, geçen yıla damgasını vuran DDoS saldırısı, güvenliği sağlanmayan webcam ve diğer nesnelerin interneti (IoT) cihazlarından oluşan bir botnet (robot ağ) ile gerçekleştirildi. Bu, güvenliği sağlanmamış nesnelerin interneti teknolojilerinin ne denli büyük tehditlere yol açabileceğinin bir göstergesi. Yeni nesil, gelişmiş tehditlerin yarattığı riskleri minimize edebilmek için tüketicilerin cihazlarını güncel ve koruma altında tutmaları ve bu tip saldırılara karşı alınacak önlemleri öğrenmeleri kritik önem taşıyor. 2017 öngörülerimizde de belirttiğimiz üzere artık siber suçlular, Nesnelerin İnterneti ile akıllı ev cihazlarını kullanarak bize hiç hissettirmeden evimize dahi sızabilir.”
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics