Dosya Dijital Ekosistem: IoT ve M2M Platformu 19 AĞUSTOS 2017 / 19:05

HAYATIMIZIN DİJİTAL KOPYASI İLE ZAMANDA YOLCULUK

Günlük hayatımızda karşımıza çıkan fiziksel nesneler, temelinde sensör ve bağlanabilirlik özellikleri bulunan IoT teknolojileri kullanılarak, kendi durumları ile ilgili gerçek zamanlı veri üreten ve ürettiği veriyi paylaşan akıllı nesnelere dönüşüyor. IoT teknolojileri ile akıllanan fiziksel nesnelerden toplanan gerçek zamanlı veriler de gerek kurumsal gerek bireysel hayatın dijital bir kopyasını oluşturmak için kullanılıyor. “Hayatın dijital kopyası bize daha önce bilemediğimiz ve göremediğimiz bir bütünsellikle zamanda yolculuk imkanı verecek” yorumunu yapan EY EMEIA Danışmanlık Merkezi Nesnelerin İnterneti Bireysel Hizmetler Lideri Burak Kırcalı’ya göre, dijital olarak yapılacak zamanda yolculuklar, geleceği önceden görmemizi ve geleceği bugünden tasarlamamızı sağlayacak.
Türkiye’de ise IoT teknolojilerinin gerek bireysel, gerek kurumsal, gerek endüstriyel olarak daha çok kavramsal ve operasyonel olarak ele alındığını görüyoruz. “Hayatın dijital kopyasının yaratılmasına, dijital olarak zamanda yolculuk yapılmasına ve geleceğin iş modellerinin bugünden tasarlanmasına yönelik farkındalığın henüz oluşmadığını düşünüyoruz” tespitini paylaşan Burak Kırcalı’nın da dikkat çektiği gibi, geleceği; geçmişten gelen bugün sahip olduğumuz bilgilere dayanarak düşünmeye devam ediyoruz. Oysa, geleceği, hayal ederek ve hayal ettiğimiz hayatı yaratabileceğimize inandığımız bugün olarak yaşamaya başlamalıyız.
 
‘Mevcut’ yapıda dönüşüm sağlanmalı
Geleneksel BT yapıları fiziksel hayatı kolaylaştırmak için teknolojilerin uygulanması esasına göre oluşturuldu. Geleceğin BT yapıları ise hayatın dijital kopyasını oluşturmak ve zamanda yolculuk yapmak için teknolojilerin aktivasyonu esasına göre oluşturulacak. “Bugün Türkiye'de dijital dönüşüm ve veri analitiği konularına odaklanılıyor” diyen Burak Kırcalı, şu analizi yapıyor:
“Yapılan projeler de mevcut fiziksel hayatı geleneksel BT yapıları ile dönüştürmeyi amaçlıyor. Mevcut fiziksel hayatın dönüşeceği yeni dijital hayatı yaratmadan “mevcut”un tek başına dönüşümü yeterli değildir. Öncelikle, yeni dijital hayat yaratılmalı ve beraberinde “mevcut”un dönüşümü sağlanmalı. Bu nedenle geleceğin BT yapıları bugünden oluşturulmalı ve yeni dijital hayatın yaratılmasını sağlamalı. Aynı zamanda, geleneksel BT yapıları da mevcut dijital dönüşümü gerçekleştirmeli. Dijital dönüşüm ile birlikte geleneksel BT yapıları küçülürken, gelecek BT yapıları büyüyecek. Dönüşüm sonrasında geleneksel BT yapıları gelecek BT yapılarına dönüşmüş olacak. Bu konuda BT sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde farkındalık yüksek ve bir bölümü bu dönüşümü tamamlamıştır. Kurumlarda farkındalık yeni oluşmaya başlamıştır. Geleceğin BT yapılanması da kurumlara göre farklılık göstermekte.”
 
‘Platform şirket’ tanımı önem kazanıyor
Dijital hayatın yaratılması için öncelikle dijital bir platform oluşturulması gerekiyor. Dijital platform olarak tasarlanan yapılar için ‘platform şirket’ tanımı kullanılıyor. Platform şirket, IoT gibi gelişen teknolojileri aktive ederek fiziksel hayatın dijital bir kopyasını yaratır ve yapay zeka gibi veri analitiği konularından yararlanarak zamanda yolculuk yapılmasını sağlar. Platform şirket oluşumu, geleceği önceden görmemizi sağlayan, geleceği bugünden tasarlayan ve mevcudu dönüştüren bir iş modeli inovasyonu. Bu tanımını, “İş modeli inovasyonu, inovasyon yönetimi tarafından hayata geçirilir” yorumu ile pekiştiren Burak Kırcalı, kurumsal dönüşümü şöyle tanımlıyor:
 
Gelecek öngörüsünün temel bileşenleri
“Bugün kurumsal şirketlerde geleceği öngörme pazarlama organizasyonunda, girişim yönetimi inovasyon organizasyonunda, dönüşüm yönetimi ise geleneksel BT organizasyonunda ya da tüm iş birimlerinin temsil edildiği dönüşüm komitelerinde yer alıyor. Yakın gelecekte platform ve veri analitiği ‘geleceği öngörme’ kapsamında, geleneksel BT yapıları da ‘dönüşüm yönetimi’ kapsamında değerlendirecek. Geleceği öngörme, girişim yönetimi ve dönüşüm yönetimi, inovasyon yönetiminin temel bileşenleri olacak. Geleceği öngörme gelecek ile ilgili planları yaparken, girişim yönetimi yeni girişimler ile geleceği yaratacak, dönüşüm yönetimi de mevcut yapıyı dönüştürecek.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics