Dosya Dijital Evrim ile Endüstri 4.0 18 HAZİRAN 2016 / 07:10

Üretimde rekabet gücünün sırrı

Dijital dönüşüm; bireylerin hayatını, bunun bir yansıması olarak da kurumsal hayatı tepeden tırnağa, hem de önceki değişim dalgalarından çok daha hızlı biçimde değiştiriyor. Dijital dönüşüm kapsamında değerlendirdiğimiz büyük veri analitiği, nesnelerin interneti, bulut bilişim, mobilite gibi mega eğilimlerle ilgili önümüzde sınırsız bir dünya var. Öyle ki, gelişen rekabet karşısında ayakta kalmanın zorluğunun da etkisiyle, kurumları bugüne getiren hiçbir unsur, yarın da var olmalarını garanti etmiyor. Bu noktada teknolojinin sunduğu imkânları doğru bir kurgu ile kullanmak kritik önem taşıyor. “Dijital dönüşümün kurumlarda başarıya ulaşması için gerekli yetkinlikler, her kurum içinde mevcut olmayabilir” tespitini yapan KoçSistem Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok, eklemeden geçmedi: “BT uzmanlığı, müşteri deneyimi, veri analizi, dijital satış ve pazarlama gibi konularda gerekli yetkinlikler şirket içinde geliştirilmeli ya da bu yetkinliklerin geliştirilmesi için dış kaynaklardan hizmet alınmalı. KoçSistem gibi dijital dönüşüm dalgasını önceden görüp hazırlıklarını yapmış sektöre yön veren bir yol arkadaşı ile ilerlemek, şirketlere gerekli teknolojik yetkinlikleri sağlayarak; hız ve verimlilik kazandırmakta.”
 
Dönüşümde bütünsel başarı
Fabrika altyapılarının, çalışanların ve makinelerin Endüstri 4.0 kapsamında  daha bütünleşik bir şekilde hız, verimlilik ve kalite hedefiyle gelişeceğini öngördüklerini vurgulayan Can Barış Öztok, Türkiye’nin bu konuda ulaştığı seviyeyi şu sözlerle değerlendirdi: 
“Bütün bu sistemleri bir harmoni içerisinde yöneten bütünleşik uygulama çözümleri ile,  toplanan verilerin analiz edildiği iş zekası çözümleri ile ekipman verimlilikleri sağlanırken, ürün yaşam döngüsü, enerji verimliliği, önleyici bakım, üretim değer zinciri gibi alanlar her açıdan takip edilerek üreticilerin rekabette avantajlı hale getirilmesi hedefleniyor. Endüstri 4.0 vizyonu sanayileşmiş ülkelerin, üretimde rekabet güçlerini tekrar kazanma hedefinden güç alıyor. Bu konu, ülkemizin üretim ile büyümesi için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye'deki sanayi kuruluşlarında Endüstri 4.0 konusunda farkındalık üst düzeyde olmakla birlikte,  kimi durumda bütünleşik çözümler yerine izole çözümler ile yol alınıyor. Sanayi kuruluşlarının Endüstri 4.0'ı oluşturan çözüm parçalarını belirlerken bütünleşik bir çözüm anlayışı içerisinde ve bir yol planı kapsamda ilerlemesi, yatırımlarını verimli kullanmaları açısından önem taşıyor. KoçSistem'in dijital dönüşüm ekibi Endüstri 4.0 dönüşümü kapsamında uygulanabilecek potansiyel kullanım senaryo listesini güncel bir şekilde yöneterek, şirketlere Endüstri 4.0 dönüşüm planlamasında uygulayabilecekleri çözümleri belirliyor ve bu doğrultuda onlara hizmet veriyor. Bu kullanım senaryolarını ve müşteriye özel belirlenebilecek kullanım ihtiyaçlarını destekleyen teknolojiler ise KoçSistem'in kendi sunduğu iş zekası, üretim otomasyonu, nesnelerin interneti platform çözümleri ve ekosistem partnerlerinin tamamlayıcı çözümleri ile yol gösterici bir şekilde şirketlere sunuluyor. Biz de bu yaklaşımla, şirketlerin Endüstri 4.0 dönüşümünü başarılı bir şekilde devam edebilmeleri için destek olmaya devam ediyoruz.”
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics