Dosya Dijital Evrim  21 MAYIS 2017 / 11:20

GÜÇLÜ BİR KURUMSAL STRATEJİ BELİRLEYİN

Veri, kurumların tümüyle yeni dijital ortama tepki verdiğini gösteriyor. Ancak ankete verilen yanıtlardan anlaşıldığı üzere dijital dönüşümün daha yaygın olarak benimsenmesini engelleyen bazı zorluklar var. Dell EMC, dijital dönüşüm için önemli özellikleri şu şekilde tanımlıyor:
  • Hızlı bir şekilde yenilik yapma
  • Yeni fırsatları öngörme
  • Şeffaflığı ve güveni artırma
  • Kişiselleştirilmiş deneyimlere odaklanma
  • Her zaman açık, gerçek zamanlı bir çerçeve içinde çalışma
Dijital dönüşüm yoluna henüz girmemiş olanlara ilişkin veriler, BT faaliyetlerini ve altyapılarını modernleştirmede ilerlemenin önünde açıkça 5 engel olduğunu gösteriyor. En çok dile getirilen engel, araştırmaya katılanların üçte birinin de onayladığı üzere bütçe ve kaynak yokluğu. Daha ucuz, daha güçlü sanallaştırma ve bulut teknolojilerinin geliştirilmesi ile artık kurumların geleceğe hazır teknolojiler benimserken donanım ve bakım maliyetlerini düşürmek için birçok seçeneği var. Bu seçenekler, uygulama sürecini daha maliyet etkin ve hızlı hale getirerek, daha fazla talebe göre ölçeklendirme esnekliği de sunuyor. Bu bilgileri veren Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu, şu detayları paylaştı:
“Dell EMC'nin yakın zamanda gerçekleştirdiği Dijital Dönüşüm Endeks Anketi sonuçlarına göre, yüzde 52 oranındaki katılımcı, son üç yıl içinde sektörlerinde kritik değişimler olduğunu doğruluyor. 16 ülkeden 4 binin üzerinde kıdemli yöneticiden alınan yanıtları derleyen bu araştırma, aynı zamanda katılımcıların neredeyse yarısının işletmelerinin önümüzdeki beş yıl içinde sektörden silinmeleri ihtimaline inandığını da ortaya koyuyor. Araştırma sonuçları, kurumsal pazarın müşteri talebindeki dinamik değişimlere uyum sağladığını ve BT altyapısını güncellediğini gösteriyor. Giderek gelişen global iş ortamında pazara girme hızı ve organizasyonel çeviklik, hızla başarının anahtarları halini alıyor. Böylece daha müşteri odaklı bir yaklaşım için hissedilen baskı ve çalışanların değişen beklentileri ile birleştiğinde iş liderleri, BT alanında modern yatırım yapmanın öncelik olduğunu kabul etmeye başlıyor. Öncelikle şirketin içinde bulunduğu durum kabullenilmeli ve modern altyapılar için atılması gereken adımlar konusunda kararlı olunmalı.”
 
Bulut, verimlilik demek
 
Dell’in 2. yıllık “Global Teknoloji Endeksi” araştırması (GTAI), mobil teknolojileri kullanan şirketlerin, kullanmayanlara oranla yüzde 44; büyük veriyi aktif olarak kullanan kuruluşların ise kullanmayanlara oranla yüzde 50 daha fazla kâr elde ettiğini ortaya koydu. Bununla birlikte bulut, Sinan Dumlu’nun da dikkat çektiği gibi, verimliliği ve kârı arttırıyor. Bulut teknolojisinin operasyonel ve kurumsal verimliliği artırma potansiyeli taşıdığını gösteren araştırma sonucunda ayrıca anket katılımcılarının yüzde 42’sinin maliyetten tasarruf ettiği, işlerin yüzde 40 daha verimli yapıldığı ve yüzde 38 oranında daha iyi BT kaynak ayrımı sağladığını gösterdi. “Araştırma, tüm faydaların da ötesinde aktif olarak bulut kullanan kuruluşların daha yüksek kâr büyüme oranları elde ettiğini belirledi. Bu da kurum içi bulut kullanımında yüzde 46 oranında kayda değer bir artış anlamına geliyor. Bu oran, genel bulut teknolojisi kullanımında ise yüzde 51’e çıkıyor” bilgisini veren Dumlu, ekledi: “Büyük veri büyük kâr getiriyor.” Sinan Dumlu, izlenmesi gereken kurumsal strateji ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Farklı iş birimleri arasında gelecekteki talepleri desteklemek üzere modern bir BT altyapısı kurma sürecine öncülük eden birkaç departman olduğunu gösteriyor. Beklenildiği gibi birçok yönetici, BT departmanını dijital dönüşüm için bir numaraya koyarken sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sırayı pazarlama, finans ve müşteri hizmetleri alıyor. Bu da dijital dönüşüm uygulamalarını yönetmek için deneyimli BT profesyonelleri ihtiyacını doğruluyor ve onlarsız ilerlemenin gecikebileceğini gösteriyor. İşletmeler ve tüketiciler için teknoloji platformlarının kesintisiz gelişimi ve evrimi göz önüne alındığında, bir şirketin şu anki ve gelecekteki talebe, pazardaki dalgalanmalara ve yeni rakiplerin ortaya çıkmasına dayanabilecek güçlü bir dijital stratejisi olması oldukça önemli bir rol oynuyor.
Her ne kadar işletme liderleri, bunun farkında olsa da bazı ek zorluklar uygulama sürecini yavaşlatıyor. Bir dijital dönüşüm stratejisini başarılı bir şekilde uygulamak üzere işletme liderleri kurumlarının ihtiyaçlarını, pazar eğilimlerini, müşteri taleplerini ve bu projeyi finanse etmek ve yönetmek için mevcut kaynakları mercek altına almalıdır.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics