Dosya Dijital Evrim  21 MAYIS 2017 / 16:48

Uçtan uca bilişim hayali gerçek oluyor

Dijital dönüşümle birlikte hayatın her alanında kendisini gösteren büyük değişim, tüm hızıyla devam ediyor. Dijital teknolojiler, klasik iş modellerini temelden değiştirip dönüştürürken, yepyeni iş alanları da oluşturuyor. Tüm iş süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen, birbiri ile iç içe, gelişmiş bilgi teknolojileri sistemleri dört bir yanımızı sarıyor ve “uçtan uca bilişim” hayali gerçek oluyor. İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz’ün verdiği bilgilere göre, sürekli gelişen bilgi teknolojilerinin sunduğu avantajları zamanında fark eden ve değerlendiren kurumlar, rekabet güçlerini ve verimliliklerini de artırıyor. Bu kapsamda, her sektörün ve her kurumun kendilerine özel gereksinimleri sözkonusu olmakla birlikte, temel olarak dijital dönüşüm sürecinde kurumların rotalarını, hedef ve stratejilerini doğru bir şekilde belirlemeleri gerekir. Dijital dönüşümde kurumların satış, pazarlama, finans, lojistik, İK gibi farklı süreç ve dinamiklere sahip birimleri yakın işbirliği içinde olmalıdır. Başarılı ve hızlı bir dönüşümü gerçekleştirmek için bu kurumun dönüşümünde rol alacak birimlerin bir arada çalışması, önceliklere ve ihtiyaç duyulan dijital çözümlere karar verilmesinde kritik önem taşıyan danışmanlık hizmeti için de kurumların doğru iş ortağını seçmesi önemlidir.  Günümüzde bulut tabanlı bilişim çözümleri hangi sektörde ve hangi ölçekte olurlarsa olsun, kurumlara büyük avantajlar getirmektedir” diyen Aydın Ersöz, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bulut teknolojileri sayesinde kurumlar altyapı ve bakım hizmetlerine devasa yatırımlar yapma zorunluluğu olmadan, en yeni teknolojilerden en uygun maliyetle yararlanma avantajına sahip olmaktadır. Bunun yanında nesnelerin interneti (IoT) teknolojileri de imalat sektöründen finans ve perakende sektörlerine, akla gelebilecek her alanda büyük bir verimlilik artışı fırsatı sunuyor. Yine, mobil alanda yaşanan gelişmeler de dijital dönüşümün çok önemli bir parçası. Mobil internet altyapısı, uygulamalar ve cihazlar tarafında kaydedilen ilerlemeler, bilgiye artık her yerden, her cihazdan daha önce hiç olmadığı kadar kolay ve hızlı bir şekilde erişmemize olanak sağlamaktadır. Kurumlar kendilerine başta verimlilik olmak üzere, zaman ve maliyet avantajları sağlayan bu teknolojileri iyi analiz ederek iş süreçlerine mutlaka en iyi şekilde entegre etmelidir. Türk Telekom iştiraki İnnova olarak, kurumların en yakın iş ortağı yaklaşımı ile ve ürün ve platform bağımsız bir yaklaşımla çalışıyor, en yenilikçi teknoloji ve eğilimlerle ilgili destek sunuyoruz. Kurumlara yönelik tüm bilişim çözüm ve hizmetlerinde tasarım, planlama, kurulum, entegrasyon, operasyonel destek, bakım, onarım, kiralama ve dış kaynak kullanımı dahil olmak üzere “uçtan uca” hizmet veriyoruz. Müşterilerimize danışmanlık, uygulama geliştirme, yönetilebilir hizmetler ve bulut tabanlı çözümler sunarken, uygulamalar, kurumsal çözümler, fonksiyon ve sektör spesifik çözümler ile platform ve teknoloji desteği sağlıyoruz. Altyapı ve operasyon tarafında da, altyapı, sistem yazılımı, BT yönetim çözümleri, uygulama geliştirme yaşam döngüsü yönetimi ve ağ güvenliği gibi tüm hizmetleri tek elden sunuyoruz.”
Sadece altyapı, yazılım ve donanım teknolojilerine sahip olmanın ötesinde, tüm bunların yardımıyla kurumlarda etkin bir dijital inovasyon kültürünün oluşturulmasını her zaman önemle vurguladıklarını kaydeden Aydın Ersöz, “Kurumlar dijital dönüşümü bir yolculuk olarak ele almalı ve bu sürecin tüm boyutlarında destek sağlayacak uçtan uca bir dijital dönüşüm ortağı ile çalışmayı öncelikli hedeflerden biri olarak belirlemeli. Bu kapsamda, danışmanlık desteği ile kurumların ihtiyaç ve yol haritalarını doğru bir şekilde belirleyecek, teknoloji desteği ile bu değişimi gerçekleştirecek çözümleri uygulayacak, son aşamada da operasyon desteği ile dijital dönüşümün devamlılığını ve sürekli gelişimini sağlayacak bir iş ortağının varlığı kurumların dijital dönüşüm sürecini kolaylaştıracaktır” dedi.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics