Dosya Dijital Evrim  21 MAYIS 2017 / 16:50

Yeni nesil teknolojiler değişimi tetikliyor

Günümüz dünyasında, bilgi teknolojilerini kullanan, geliştiren ve Ar-Ge çalışmaları ile özgün ve inovatif ürünlerle sürekli kendini yeniden yapılandırabilen kurumlar ve ülkeler güçleniyor. Bu nedenle dijital evrim konusuna herkesin öncelikle çok hassas yaklaşması gerekiyor. Gelişmiş ülkeler bu bilinçle stratejilerini oluşturuyor, bu konulardaki araştırma ve eğitim-öğretim çalışmalarına büyük kaynaklar ayırıyor, kamu ve özel sektör Ar-Ge çalışmalarını çeşitli teşviklerle destekliyor. Ülke politikalarının yanında, bu bilincin şirketlerde de oluştuğunu görülüyor. Dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO’ları tarafından öncelikli gündem maddesi olarak değerlendirilen dijitalleşmenin, bugün hemen her sektörün ajandasına girmiş önemli bir kavram olduğunun altını çizen Netaş BDH Genel Müdürü Bilgehan Çataloğlu, “Kurumlarda farklı süreçlere ait verilerin ayrıntılı incelenmesini ve doğru okunmasını sağlayan birleştirici sistemlerin kullanımının hızla arttığını gözlemliyoruz. Öyle görülüyor ki, dijital evrimin getirdiklerini hızla hayata geçirebilen şirketler rekabette öncü konumda olacak. Netaş olarak, 50 yıldır teknoloji geliştiriyor üretiyor ve bu dönüşüme katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu nedenle dijital evrim konusu bizim en çok üzerinde durduğumuz konuların başında geliyor. Biz aslında bugün, şirketlerin verimliliğini artırıp ülke ekonomisine doğrudan katkılar sunan çözümlerimizle dijital evrimin yaygınlaşmasının öncülüğünü yapıyoruz. Küresel değişimleri yakından takip ederek, teknolojideki yenilikleri ülkemize getirmeyi sürdürüyor ve 700’ü aşkın mühendisin çalıştığı Ar-Ge merkezimizdeki Türk mühendislerinin birikimi ve becerisiyle, kurumsal ve kamu müşterilerimiz için geniş bir yelpazede dünya çapında rekabet gücüne sahip öncü çözümler geliştiriyoruz” dedi.
Bilginin teknolojiye dönüşümüyle oluşan bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim ile iş yapma biçimleri, müşteri beklentileri ve rekabetin niteliği de hızla değişiyor. Bu değişimi ve gelişimi yakalayan, ona uyum sağlayan ve bunu bir avantaja dönüştürebilen firmaların rakiplerine karşı üstünlük kazanırken, bu değişimi yakalayamayanların rekabet edebilmelerinin pek mümkün olmayacağını kaydeden Bilgehan Çataloğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Değişimi destekleyen nesnelerin interneti, bulut bilişim ve yapay zeka gibi teknolojiler artık her endüstrideki ve farklı ölçekteki rekabetçi firmalar tarafından kullanılmaya başlandı. Tabii, tüm bu teknolojilerin olmazsa olmazı altyapı ve siber güvenlik yatırımları da öne çıktı. Firmaların bu alanlarda ciddi yatırımlarının olduğunu söyleyebilmekle birlikte, dönüşümün bir seferlik bir şey olmadığını, dolayısıyla gidilecek çok fazla yol olduğunu da belirtmek gerekir. Netaş olarak, dijitalleşmenin ilk gerekliliklerinden olan, müşterilerimizi buluta taşımak, bulutta tutulan yoğun verilerin analizini sağlayarak anlamlı iş girdileri yaratmak ve bulut ortamında bilgilerin güvenliğini sağlamak gibi çok önemli adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız hızla sürüyor. Bilişim sektörüne özel çözümlerin ve dikey bazlı yaklaşımın önem kazandığını gözlemliyoruz. Buna paralel olarak, ülkenin en büyük dijital dönüşüm projelerini, dikey endüstri bazında çözümler üreterek gerçekleştiriyoruz.
Şirketlerin bu konuda net, anlaşılır ve sürdürülebilir bir stratejisi olmalı ve şirketler dijital evrimi yalnızca teknoloji, donanım ya da yalızım satın alma olarak değil, sürdürülebilir ve yaşayan bir olgu olarak ele almalı. Aynı zamanda şirketler, dijital değişimi hayata geçirirken bu süreci yönetecek liderlerin konumlandırılması konusunda hassas kararlar vermeli. Burada da yetkin insan kaynağı ihtiyacı öne çıkıyor. Kurumsal stratejide dijital evrimin kendine sağlam bir edinmesi için kurumsal bir bilincin oluşması şart. Sonrasında ise bu alanın sağlayacağı operasyonel verimliliğin, rekabet üstünlüğünün ve ilgili tüm faydaların net olarak gösterilmesi faydalı olacaktır.  Netaş olarak, dijital dönüşümde bilişimin iş amaçlarına en uygun yapıda konumlandırılmasının ve bilişimin gücüyle yeni gelir alanları oluşturulmasının ön plana çıktığını yakından deneyimliyoruz. İş önceliklerinin odakta olduğu dijital dönüşümün, ancak bilişim teknolojilerinin optimum kullanımıyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Teknolojik birikimimizi bu bakış açısıyla müşterilerimize sunuyoruz. Bu kapsamda kurumlara dijitalleşmede yol haritası, kurumun dijitalleştirilmesi ve dijital kurum yönetimi adımlarını içeren kapsamlı bir ‘Dijitalleşme Çerçevesi’ sunuyoruz. Bu çerçeve içinde altyapı, uygulamasından siber güvenliğe, mobilite ve multimedya ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve servisler sunuyoruz. Böylece, müşterilerimizi dijital dönüşüme hazırlıyor ve ihtiyaca göre şekillenen dijitalleştirme projelerini hayata geçiriyoruz.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics