Dosya Dijital Evrim  21 MAYIS 2017 / 10:52

YOL HARİTASI, KRİTERLERE BAĞLI OLUŞTURULMALI

Dijital evrimin fiilen hayata geçebilmesi için şirket yönetiminin bu konuda kararlı ve yeterli bilinçle ilerlemesi en temel unsur. Gerek büyük işletmelerin gerekse KOBİ’lerin, ilk adım olarak dijitalleşme endekslerinin ölçümlerini yaptırması gerekli. “Piyasada bu alanda hizmet veren birçok kuruluş halihazırda mevcut” hatırlatmasını yapan Yönetim Danışmanı ve Eğitmen Serkan Uğur’un da işaret ettiği gibi, ortaya çıkan sonuca göre profesyonel yardım alarak işletmenin öncelikleri, rekabet ortamı ve iş gücü kapasitesi gibi etkenler belirlenip en uygun yol haritası çıkarılabilir. 
Kurumsal dijital dönüşümde göz önüne alınması gereken teknolojiler ve eğilimlere baktığımızda ise Serkan Uğur’a göre, işletmenin faaliyet gösterdiği sektör veya sektörlerdeki dijital dönüşüm ve gelişmeler öncelikli olmalı. Rekabet, maliyet ve prestij katacak her yeni teknoloji işletmeye uygulanabilir. “Örnek vermek gerekirse, emlak sektöründe faaliyet gösteren bir firma, satışını yaptığı evlerin iç ve dış mekan görsellerini, sanal ortama aktararak 3 boyutlu gözlükler aracılığıyla, müşterilerine farklı ve daha gerçekçi bir deneyim sunabilir” örneğini paylaşan Serkan Uğur, izlenmesi gereken kurumsal stratejiyi ise şu sözlerle tanımladı:
 
Problem tespiti sonrası dijital hazırlık
“Dijital evrim ile ilgili kurumsal strateji belirlenirken öncelikle gerçekten dijitale ihtiyaç var mı veya dijital kullanılmadığı için karşılan problemler nelerdir sorularına cevap aramak gerekir. Problemler tespit edildikten sonra dijital hazırlık yapılmalıdır. Bu hazırlığın temel unsurlarını Teknolojik Altyapı, İnsan Kaynakları, Yönetişim ve Kurumsal Liderlik olarak sıralayabiliriz. Bu unsurları kısaca açıklamak gerekirse; Teknolojik Altyapı; kurumun sahip olduğu internet altyapısı, network topolojisi ve kullanılacak her türlü elektronik cihaz ve yazılım kapasitesini temsil eder. İnsan Kaynakları; dijital dönüşüm projelerini hayata geçirecek, kullanacak ve kullanılmasını sağlayacak yeterli bilgi birikime sahip insan gücünü temsil eder. Yönetişim; dijital dönüşüm için tüm çalışanların kolektif çalışması ve bunun bir şirket kültürü haline gelmesini ortaya koyar. Kurumsal Liderlik ise şirket yönetiminin dijital dönüşüm faaliyetlerine sahip çıkması ve dijital kültürü benimsetici adımlar atması olarak tanımlanabilir.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics