Dosya Dijital İşler Dijital Kazançlar 26 ŞUBAT 2017 / 17:03

​GİRİŞİM EKOSİSTEMİ TÜRKİYE’DE DE BÜYÜYECEK

Türkiye'de dijital ekosisteme entegre olmaya çalışan girişimleri sayısal olarak değerlendirdiğimizde, yurtdışındaki pazarlara göre düşük oranlarla karşılaşıyoruz. Bunun temel nedeni; fikir aşamasından hizmet sunumuna kadar geçen sürede girişimlerin ihtiyaç duydukları yönetim ve bütçe destekli ürün geliştirme, pazarlama, satış gibi süreçlerde ihtiyaç duydukları desteğe birçoğunun erişememesi. Türkiye'de dijital girişimleri destekleyen yatırım fonları ve melek yatırımcıların sayısı artmakla beraber, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini sunabilecek aşamaya gelebilmeleri, ayakta kalmaları ve sürdürülebilir başarı elde etmeleri önünde aşmaları gereken zorluklar var. Dünya genelinde tüm girişimlerin yüzleştiklerine benzer olmasına karşın, StartersHub Yönetici Direktörü Çiğdem Toraman’ın da dikkat çektiği gibi, yurtdışında 10 yıl kadar önce kurulan bazı girişimlerin Türkiye'nin değerli bazı şirketlerinden daha yüksek pazar değerine ulaşabilmiş olmalarını sağlayan ülkelerin girişim destek politikaları, özel ve kamu fonlarının bütçe büyüklükleri, pazar derinlikleri ve büyüklükleri gibi birçok neden var. “Türkiye'de sayıları hızla artan girişimler başarıyla çözüm ürettikleri sorunların üstesinden etkin ve verimli bir şekilde geldikçe, ülkemizde de örnek verdiğimiz yurtdışındakilere benzer girişimlerin sayılarının artacağı ümidini taşıyoruz” beklentisini dile getiren Çiğdem Toraman, girişimciliği ve gerekliliklerini şu sözlerle anlattı:
 
Platform değişse de prensipler hep aynı
“Girişimcinin bir fikri olması şart; ancak belirttiğiniz gibi bu yeterli değil. Girişim bir sorunu çözmek için sunduğu çözümle inovasyon yapıyor, fayda sağlıyor ve tüm bunları rekabetçi fiyatlar, verimlilik, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gerçekleştirebiliyorsa Türkiye'de veya global pazarlarda başarılı olma şansı elde edebilir. Fikirden pazar araştırması, rekabet analizi, çözümün tanımlaması, projelendirme, proje yönetimi, geliştirme, testler, pazarlama gibi süreçlerde konunun uzmanlarından görüş ve destek alan girişimler başarılı olabiliyor. StartersHub olarak gerek yerel gerekse dahil olduğumuz uluslararası network kaynakları sayesinde, uzman mentorlerimiz ve sektör profesyonelleri ile girişimlere katkı sağlıyoruz. Unutulmamalı ki, dijitalleşen iş halen geleneksel iş prensipleriyle yapılıyor. Sadece işin tüketiciye erişimindeki platform değişmiş durumda. Yeni ekonomi, beraberinde yepyeni bir ekosistem ve iş görme biçimleri, olanakları getirdiyse de parlak bir fikrin başarılı olma şansı, bu süreçlerdeki strateji, planlama ve uygulamaya bağlı.” 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics