Sağlıkta Teknoloji Dosya S.T 02 NİSAN 2012 / 14:38

Bulut çözümleri dışkaynak kültürünü geliştiriyor

Şirketler bulut çözümlerine sıcak bakmaya başladıkça dışkaynak konusuna da eğilmeye başlıyor. Sunduğu avantajlar açısından değerlendirildiğinde bulut önemli bir dışkaynak hizmeti olarak ön plana çıkıyor.

Bulutun kurumlara sunduğu avantajlar bakımından dışkaynak konusuna iyi bir örnek teşkil ediyor. Netaş Proje ve Hizmetleri Yönetimi Direktörü Fatih Bulut kavramsal olarak dışkaynak kullanımıyla çok ortak yönü bulunan bulut çözümleriyle birlikte daha büyük veri merkezleri ve bunların operasyonu konularının ön plana çıktığını söyledi. Bulut, “Bu büyük yapı elbette beraberinde kritik operasyonel gereklilikleri de getiriyor. Bu yapıya, belirlenmiş hizmet seviyelerinde, yerinde ve uzaktan verilecek olan operasyon ve bakım hizmetleri ancak konuya odaklanmış ve dışkaynak kullanımı tedarikçisi durumundaki şirketler ile sağlanabilir” dedi.

Kaynaklar uzmanlık alanlarına aktarılıyor
Bulut bilgi işlem ülkemizde henüz yeterli ivmeyi kazanmamış olmasına rağmen gündemdeki konuların başında geldiğini belirten Oytek Bilişim Hizmetleri Sistem Yönetimi Müdürü Kudret Gülcan ise hizmet sağlayıcıların, sundukları hizmetleri bulut bilişime göre şekillendirmeye çalıştıklarını kaydetti. Sadece bulut hizmeti vermeyi hedefleyen birçok yeni şirketin sektördeki yerini almaya çalıştığına dikkat çeken Gülcan, bulutta sunulan bu olanaklar, şirketlerin kendi uzmanlıkları olmayan alanlarda dışkaynak kullanmasını sağladığını söyledi ve şu noktaya dikkat çekti: “Servisler buluta taşındığı için şirketlerin yapıları sadeleşiyor olsa da, bulutta sunulan hizmetler, şirketlerin iş akışlarına özel hizmetler olmadığı için bu konuda uzman dışkaynakların kullanımı gerekiyor”
Bulut bilgi işlem hizmetinin verildiği veri merkezlerinin teknoloji alanında çok iyi bir dışkaynak kullanımı modeli sunduğunu söyleyen TurkNet Erişim, Veri Merkezi, Güvenlik Ürün Müdürü Erdem Eriş, “Eskiden sadece büyük kurumların ciddi yatırımlar sonucu sağladıkları servis seviyelerini ve yedekliliği, artık güvenli ve sürekliliği olan veri merkezleri sayesinde KOBİ’ler de yakalayabiliyor” dedi ve dışkaynak kullanımının tercih edilmesinin temel sebeplerini şöyle sıraladı: Uluslararası standartlara sahip bir veri merkezi kurmanın büyük ilk yatırım maliyeti gerektirmesi, işletme maliyetlerinin yüksek oluşu, limitli bant genişliğinin yanı sıra aşımlı bant genişliği ihtiyacının doğması, ulusal ve uluslararası omurgalara kesintisiz bağlantı ihtiyacı ve iş sürekliliği konusundaki hassasiyet.
Bulut bilgi işlemin, yatırımın paylaşımlı kullanılması temelinden hareket ettiğini söyleyen Anadolu Bilişim Hizmetleri (ABH) Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü Atakan Karaman, gelecekte şirketlerin, dışkaynak kullanımını yoğun olarak talep edeceğini belirtti ve şunları söyledi: “Şirketlerin fiyat artışı yapmasının çok kolay olmadığı günümüz rekabet koşullarında, maliyet azaltma en önemli konu olarak görülüyor. Bunu sağlamanın temel unsuru, ana işe yoğunlaşarak uzmanlık dışındaki konularda dışarıdan hizmet almak. Bu açıdan değerlendirildiğinde, dışkaynak kullanımı kurumlar arasında artarak ilerleyeceğine şüphe yok.

“Bulut dışarıdan hizmet alma kültürünü yerleştiriyor”
Şirketlerin bilgi teknolojileri bölümlerinin bütçelerinde her zaman en yüksek kalem olan altyapının ilk yatırım ve işletim giderleri, bulut bilişimin gelişmesiyle azalmaya başladığıunı belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan, “Merkezileşen ortak alan altyapısı, hem tedarik hem de hizmetin sunum hızı açısından piyasaya ciddi avantajlar getiriyor. Bu avantajların sağladığı başlıca sonuçlardan biriyse altyapı giderlerinin azalmasına paralel olarak BT yöneticilerinin bütçelerini danışmanlık alma konusunda daha rahat kullanmaya başlaması. Böylelikle profesyonelliğin merkezileşmesi, bu hizmetlere hızlı erişim olanağı ve bütçe yeterliliği gibi etkenler BT yöneticilerinin Hizmet Seviye Anlaşmaları’nı önemli ölçüde olumlu etkiliyor” dedi. Arkan, diğer önemli sonuçlardan birinin ise bilgi teknolojilerinin yönetimi ve dışa açılma konusunda şimdiye kadar nispeten kapalı kalmış şirketlerin bulut çözümleriyle ve dışarıdan hizmet alma olgusuyla tanışmaları olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu tür şirketler de daha önce uzak durdukları dışkaynaklı hizmet alımını çok daha kolay yapabilir hale geldi.”

IBM Türk Stratejik Dışkaynak Yöneticisi Didem Duru
İyi bir dışkaynak örneği olarak ‘bulut’

IBM’in, test ortamlarında, bulut uygulamalarıyla maliyetlerin yüzde 50’nin üzerinde bir oranda azaltıldığını, kalitenin artırıldığı ve pazara çıkış süreçlerinin ciddi ölçüde kısaltılabildiğini gözlemlediğini belirten IBM Türk Stratejik Dışkaynak Yöneticisi Didem Duru, bulutun, BT hizmetleri satın alması ve sunumu için son derece otomatik ve dinamik bir alternatif olduğunu hatırlattı ve şunları söyledi: “Kullanıcılar açısından, altındaki teknolojiyle uğraşmadan bilgi işlem kaynakları ve hizmetleri için doğrudan özel, genel ve hibrit bulutlardan yararlanabilmek demek. Şirketler ise ölçeklenebilirlik ve işbirliği yeteneklerinden yararlanıyor. Ayrıca ek sermaye yatırımları olmadan yeni hizmetleri daha da hızla uygulamaya alabiliyor. Bulut sayesinde kaynaklar sadece ve gerektiğinde satın alınır ve kullanıldığı zaman için maliyet ödenir. Sermaye giderleri ve operasyon giderleri azalırken, her zaman diliminde anında ölçekleme yapılmasına izin verilir.”
ETİKETLER : Sayı:865

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics