Dosya 05 ŞUBAT 2018 / 10:55

​Tüm Ar-Ge çalışmaları için merkez İstanbul olacak

2018’de müşterilerin, finans sektöründeki hizmetlerle etkileşime geçtikleri noktalarda kusursuz deneyim için baskıyı artırması, finans sektörünün ise bu doğrultuda müşteri deneyiminde mükemmelleşme yolculuğunu ön plana çıkarması bekleniyor. Finans sektöründeki kurumlarda, kendi operasyonel maliyetlerini azaltmak, kişiselleştirmeyi ve müşteri deneyimini geliştirmek, hatta uyumluluk sağlamak için otomasyonun, gelişmiş analitik ve yapay zekâ uygulamalarının kullanımında da artış bekleniyor. “Tüm bunlara paralel olarak, güvenlik konusundaki konsantrasyon da katlanarak artacak” beklentisini dile getiren adesso Türkiye Satış Direktörü Fatih Kılıçaslan’a göre, müşterinin hizmete ulaştığı noktalardaki deneyim beklentisi daha fazla dikkat konusu olacak. Finans sektöründe büyük kurumların fintek’lerle farklı çerçevelerdeki işbirliklerinin ve fintek’lerin bu kurumlar tarafından satın alımlarının artışına dikkat çeken Fatih Kılıçaslan, 2018 yılı öncelikleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Hem Avrupa’da hem Türkiye’de gelirinin çoğunu finans sektöründen elde eden bir firma olarak finans sektöründeki trendleri yakından takip ediyor, müşteri deneyiminin yanı sıra yapay zekâ, sanal gerçeklik, blockchain ve IoT alanlarında adesso Grubu’nun bütün Ar-Ge çalışmalarını İstanbul’dan yürütmeyi planlıyoruz. Bu alanlarda ortak projeler geliştirmek üzere üniversiteler ve firmalarla sürekli iletişim halindeyiz. Bu şekilde ortaya çıkan projeler farklı bakış açılarıyla yaklaşımlar içerdiği için çok daha verimli ve değerli oluyor. adesso Grubu, inQventures isimli yatırım sermayesi firması aracılığıyla özellikle finans odaklı girişimlere takım kurma ve gerekli altyapıyı sağlama konusunda yardımcı oluyor. Böylece bu girişimlerin çeşitli endüstrilerle ve ileriki dönemde girişim sermayesi yatırımcılarıyla ilişki kurmasına imkân sağlıyor.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics