Dosya 28 MART 2010 / 18:00

2010 veri merkezleri gündemi

Üç yıldan bu yana her sene veri merkezleri ile ilgili kapsamlı bir araştırma yürüten ve çıkan bulguları rapor haline getirerek kullanıcılara sunan Symantec’in 2010 Yılında Veri Merkezleri’nin Durumu (2010 State of the Data Center Study) adlı son çalışması veri merkezi hizmeti veren şirketler için de bu alana dair önemli bulguları ortaya koyuyor. Araştırmada ortaya çıkan önemli bulgular arasında; “Artan karmaşık yapı” ve “uygulama sayısının fazlalığı” veri merkezleri ile ilgili en temel ve en çok değinilen konuların başında geliyor.
Araştırma sonuçlarına göre, orta ölçekli kurumlar (2 bin ile 9 bin 999 arası çalışana sahip), BT maliyetlerini en aza indirgemek ve veri merkezlerinin gün geçtikçe artan karmaşık yapısını etkin şekilde yönetebilmek amacıyla, bulut bilişim, tekilleştirme (deduplication)-tekrarlı veri dosyalarının temizlenmesi, kopyalama (replication), depolama sanallaştırması ve aralıksız veri koruması gibi zamanın çığır açan teknolojilerinden küçük ya da büyük ölçekli kurumlara göre daha çok faydalanma eğiliminde.
Orta ölçekli kurumlarda görev alan BT yöneticilerinin, küçük ve büyük ölçekli işletmelerde yer alan BT yöneticilerine göre, 2010 yılında veri merkezlerinde daha farklı uygulamalar kullanacakları öngörülüyor. Çalışmaya göre, orta ölçekli kurumlar, küçük ve büyük ölçekli rakiplerine göre personel alımına ve eğitim programlarına çok daha fazla önem gösteriyorlar. Araştırmaya katılan kurumların çoğu, veri merkezleri ile ilgili 2010 yılı için “önemli” ya da “kesinlikle önemli” olarak tanımladıkları 10 ya da daha fazla girişim olacağından bahsederken, yüzde 50’si ise 2010 yılında kendi veri merkezlerinde “önemli” değişiklikler beklediklerini ifade ediyor.
Personel verimliliği çok sayıda uygulamadan zarar görüyor
Araştırmaya katılan kurumların yarısı, veri merkezlerindeki uygulamaların önemli oranda/hızla arttığını söylerken, aynı zamanda hizmet düzeyi anlaşmalarının karşılanmasının da zor ve maliyetli olduğunun altını çiziyor. Araştırmada yer alan tüm kurumların 3’te1’i, personel verimliliğinin veri merkezlerinde bulunan çok sayıda uygulama yüzünden zarar gördüğünü belirtiyor.
Konsolide platformlar öneriliyor
Kurumların yüzde 71’inin tekilleştirme teknolojisi gibi veri yükünü azaltma çözümlerine yönelmesinin bir nedeni olarak veri merkezlerinde veri miktarının fazlalığı ile bunların oluşturduğu karmaşaya dikkat çekiyor.Çalışmanın sonucunda kurumlara, gereksiz verileri ortadan kaldırmak ve depolama ile ağ maliyetlerini azaltmak için tekilleştirme (deduplication) çözümünü bilgi kaynağına yakın şekilde konumlandırmaları, konsolide bir platform kullanmaları tavsiye ediliyor.
ETİKETLER : Sayı:764

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics