Dosya 06 MART 2011 / 18:00

Akıllı veri merkezleri, otomatik olarak kendini yenileme öne çıkacak

Veri merkezleri cephesinde önümüzdeki süreçte hem Avrupa ve Amerika’da hem de Türkiye’de, giderek daha fazla, veri merkezi konsolidasyonları görüleceğini belirten Terramark Türkiye Operasyon Müdürü Hasim İnal, “Şirketler ve hükümetler, bu konsolidasyonun getireceği maliyet avantajlarından yararlanacaklar. Konsolidasyon, doğal olarak, hizmetleri geniş bir yelpazede sunabilen şirketler etrafında oluşacak” diye konuştu. SadeceHosting.Com Genel Müdürü Selçuk Saraç’a göre de veri merkezi sektöründe daha konsolide bir yapıya dönüşüleceğini söylemek mümkün. Bu noktada geçmişteki veri merkezi yapısını hatırlamanın da önemli olacağını belirten Saraç, şöyle konuştu:
“Asli işi internet erişimi sağlamak olan şirketlerin bir yan hizmet olarak, ağırlıkta kendi ihtiyaçları için organize ettikleri ve bu ortamlardan sağladıkları servisler üzerine başlayan veri merkezi sektörü günümüzde alanında uzman ve sadece bu alanda faaliyet yürüten şirketlerin doğması ile sürmektedir. Gelecekte bu alanların daha büyük ve daha konsolide bir yapıya dönüşeceğini söylemek mümkündür. Bu alanda gelecekte ülkemize ve yakın coğrafyadaki kullanıcılara da servis verebilecekleri tamamen bu iş konusunda özelleştirilmiş mecralar bu sektörün lokomotifleri olacaktır. Verimlilik ve hizmet çeşitliliği uzmanlık sahibi şirketlerin sektöre kazandıracakları hizmetlerin yapı taşını oluşturacaktır.”

Kişisel bilgiler, gizli bilgiler ve ticari sırların korunabilmesi için izinsiz girişlere ve kötü amaçlı yazılımlara karşı korunan, yeni yedekleme ve felaketten kurtarma teknolojileri destekleyen güvenli veri merkezleri kurmanın şart olduğunu vurgulayan HP Türkiye Hizmetler Ülke Müdürü Murat Cantürk,  geleceğin veri merkezlerinin özelliklerini ise şöyle özetledi: “Esnek  veri merkezleri geleceği şekillendiren bazı özellikleri içeriyor. Bunlar da müşterilerin veri merkezi kurma süresini kısaltarak ilk yatırım maliyetlerini azaltan ve yatırım getirisi elde edilmesini hızlandıran hazır standart bileşenler. Güvenilir ve hatalara dayanıklı bir sistemde esnek ölçeklenebilirlik getiren modüler tasarım" diye konuştu.

Murat_CanturkGeleceğin veri merkezleri farklı ihtiyaçları adresleyecek

Kişisel bilgiler, gizli bilgiler ve ticari sırların korunabilmesi için izinsiz girişlere ve kötü amaçlı yazılımlara karşı korunan, yeni yedekleme ve felaketten kurtarma teknolojileri destekleyen güvenli veri merkezleri kurmanın şart olduğunu vurgulayan HP Türkiye Hizmetler Ülke Müdürü  Murat Cantürk,  geleceğin veri merkezlerinin özelliklerini ise şöyle özetledi: “Esnek  veri merkezleri geleceği şekillendiren bazı özellikleri içeriyor. Bunlar da müşterilerin veri merkezi kurma süresini kısaltarak ilk yatırım maliyetlerini azaltan ve yatırım getirisi elde edilmesini hızlandıran hazır standart bileşenler. Güvenilir ve hatalara dayanıklı bir sistemde esnek ölçeklenebilirlik getiren modüler tasarım. Enerji ve su kullanımını azaltarak küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının atmosfere salınımını önleyen ve soğutmayı optimize ederek maliyeti düşüren özel yapılandırmalar ve soğutmada su kullanmayan ve enerji tüketimini azaltarak yılda milyonlarca litre su tasarrufu sağlayan hava soğutmalı mekanik sistemler.”

Bjorn RiebelTalep bazlı hizmet olarak yönetim öne çıkıyor

Citrix Doğu EMEA Kurumsal İlişkiler Müdürü Björn Riebel’e göre yeni nesil veri merkezlerinin en belirleyici özelliği sanallaştırmaya ve bulut bilişime giden yolda gerekli dinamikliği sağlaması. Bu yeni modelin kurumların BT sistemlerini karışık, esnek olmayan ve pahalı yapılardan kurtarırken BT yapısını internet bazlı talep bazlı bir hizmet olarak yönetmelerinin sağladığını ve dinamik bir opsiyon sunduğunu belirten Riebel, şöyle konuştu:
“Adından da anlaşıldığı üzere veri merkezleri tarihsel olarak ileri derecede ihtiyaçlara göre tepki verebilen, talebe göre hizmet veren yapılar yerine daha çok uzun vadeli üretim ortamı projelerine yönelik statik veri ve uygulama depoları olmuştur. Bu güncelliğini kaybetmiş model kurumların içinde bulunduğu yüksek tempolu iş dünyası şartlarında sürekli yeni uygulamalar, yeni cihazlar, yeni rekabet baskıları ve artarak mobilleşen işgücüyle başa çıkmaya çalıştığı iş dünyasının ihtiyaçlarıyla başa çıkamıyor. İşlerin uygulamalarla yapıldığı şu devirde BT organizasyonlarının ana odaklanması hızla yeni uygulamaları ve masaüstlerini tüm kullanıcılara, zaman ve yerden bağımsız olarak güvenli bir merkezi lokasyondan sağlamaya yöneliyor.”
ETİKETLER : Sayı:811

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics