Dosya 19 AĞUSTOS 2011 / 14:33

ARAMA VE ANALİZDE TAM OPTİMİZASYON

IBM Türk Yazılım Grubu Satış Müdürü Arzu Gelgeç, iş zekâsına artan ilgiyi örneklerle gösterdi. Buna göre, son dönem yapılan araştırmalar günümüzde, bir çalışanın haftanın ortalama 20 saatini karar vermesine yardımcı olacak verileri toplamaya ve analiz etmeye harcadığını gösteriyor. İşte bu nedenle şirketlerin, başarı ve hızı artırmak için iş zekâsı ve performans yönetimi çözümlerine ihtiyacı büyüyor. Çünkü bu çözümler, daha akıllı ve daha çevik olunması, kaynakların daha uygun kullanılması gibi zorlu rekabet şartlarında şirketlere kritik avantajlar sağlıyor. Strateji ve yönetim optimizasyonu, şirketlere rekabet ortamında da güç kazandırıyor.
Bilgi durmaksızın artarken, veri merkezleri de bir ihtiyaç, bir gereklilik halini alıyor. Gelgeç’e göre, bu gerçeğin farkında olan akıllı kuruluşlar, daha hızlı ve daha etkili kararlar verebilmek için olabilecek en uygun hale getirilmiş süreçleri oluşturmak, öngörülebilir sonuçlar elde etmek için bu bilgi zenginliğinden sonuna kadar faydalanma yoluna gidiyorlar. Bu eğilim ışığında; karar alma, kaynakları etkin kullanma ve veri bolluğundan ziyade, sürekli artan ‘kullanılabilir bilgi’ çokluğunu en iyi şekilde değerlendirme alanlarında şirketler ve kurumlar iş zekâsı platformlarından yararlanmaya devam edecek.
Bu tablo karşısında Gelgeç, “Ölçeği ve içerisinde bulunduğu sektör fark etmeksizin tüm kurumlar, doğru ve verimli karar alabilme, bilgiye dönüştürülmüş verilerin avantajlarından faydalanma gibi konulara büyük önem veriyorlar. Dolayısıyla da iş zekâsı çözümleri tüm şirketler tarafından kullanmalı. KOBİ’ler, en az büyük ölçekli şirketler kadar yoğun bilgi akışı içinde doğru kararlar almaya ihtiyaç duyuyor. Gerek dünyada, gerekse Türk ekonomisinde yüzde 60’dan fazla paya sahip olan KOBİ’lerin de iş yapış şekillerini, kaynak kullanımlarını değiştirmeleri ve yeni fırsat alanlarına yönelmeleri gerek” açıklamasını yaptı.

MALİYET ODAKLILIK KAÇINILMAZ!
Oytek CRM/Veri Ambarı Grup Yöneticisi İlkay Öztürk’e göre, iş zekâsının yaygınlaştığı ilk dönemlerde daha çok finans, telekomünikasyon, sigortacılık sektörleri ve özellikle büyük ölçekli şirketler bu çözümlere bütçe ayırırken, artık hemen hemen tüm sektörlerde ve KOBİ’lerde de iş zekâsı çözümlerine olan farkındalık oluşmuş durumda. Ancak, bu çözümlerin faydası ve gerekliliğine inanan iş kolu yöneticilerinin, üst yönetimleri bu yatırıma ikna etmeleri için gerekli olan ‘proje başlangıç maliyeti’ ve ‘yatırım geri dönüş süresi’nin değerlendirmesi süreci KOBİ’lerde, büyük ölçekli şirketlere göre biraz daha farklı oluyor. Öztürk, iş zekâsı projesinin kapsamın doğru belirlenmesi, gerekirse fazlara bölünmesi, doğru ürün ve ürün modüllerinin seçimi ve başarılı bir proje yönetimi ile KOBİ’ler için de mevcut başarılı örneklerin sayısının artırılabileceği kanısında.
Turkcell Global Bilgi BT Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan, telekomünikasyon ve bankacılık sektöründeki büyük ölçekli şirketlerde iş zekâsını ‘olmazsa olmaz’ olarak tanımladı ve ekledi: “Özellikle son dönemde, orta ölçekli şirketlerde de bu konuda farkındalığın artığını görüyoruz. Tabii orta ölçekli şirketlerde maliyet konusu ön plana çıkıyor.” Supercom Genel Müdürü Harun Şahin ise iş zekâsı çözümlerine yönelik ilgiyi şöyle anlattı: “Geçmiş yıllarda büyük ölçekli kurumların kullandığı gelişmiş iş zekâsı çözümleri, bugün birçok farklı ölçekteki şirketlere yarar sağlıyor. En önemli taraf ise kurumlarda iş zekâsı çözümleri ile ilgili bilincin ve gerekliliğine inançların artması. Bu çözümler şirketlere, işlerindeki odak noktasını görüntüleme ve rota belirlemede en etkin yol olma bilincini kazandırdı. Verilere hızlı ve tam erişebilme, maliyet düşürme, ERP verilerini erişilebilir raporlara dönüştürme, iş fırsatları ortaya çıkarma, taleplere hızlı cevap verme, fiyatları optimize etme gibi pek çok alanda hizmet sunan bu çözüm, artık şirketlerin yapıtaşlarını oluşturuyor.”

Gokben_UtkunFonksiyonelliği göz ardı etmemeli

Türkiye’de her ölçekte şirketin iş zekâsı uygulamalarına ilgi gösterdiğini, planlamalarında mutlaka iş zekâsına yer verdiğini belirten Microsoft Türkiye İş Platformu Ürün Yöneticisi Gökben Utkun,  “Burada gözden kaçmaması gereken nokta ise doğru altyapının seçimi ve tanıdık bir arayüzle tüm kullanıcılara ulaşabilmek” hatırlatmasını yaptı. Utkun şöyle devam etti: “Bekleme yaşanmadan cevap alabilen, tanıdığı bir arayüzü kullanmanın rahatlığını yaşayan kullanıcılar, iş zekâsı uygulamalarının kendilerine sağladığı faydadan hemen yararlanmaya başlayacaktır. Benzer biçimde, iş zekâsı analiz ve raporlarının kolay paylaşımı da yaygınlığını arttıracaktır. Microsoft İş Zekâsı çözümü ile özellikle bu konuları adresliyoruz. “
ETİKETLER : Sayı:835