Dosya 06 ARALIK 2010 / 19:38

Araştırma raporları da gösteriyor ki veri artacak

IDC raporlarında, sadece son 3 yılda yaratılan ve depolanan sayısal veri miktarının yüzde 3 bin arttığının ifade edildiğini belirten Glasshouse Türkiye Genel Müdürü Emre Pekar, “Bu bilgi, yedekleme ve veri depolama alanlarında ihtiyaçları karşılayacak ciddi ve pratik bir teknolojinin de aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şirketler de bu konuda hem yazılım hem de donanım tarafında, kendilerine zaman, verimlilik ve maliyet bakımından en iyi avantajları sağlayacak çözümleri kullanmaya yöneliyorlar. Tekilleştirme teknolojileri sayesinde bu alanda duyulan ihtiyaçların nerdeyse tamamı, kaynakların sadece yüzde10’u ile karşılanabilecek durumda. Çünkü tekilleştirme, birbirini tekrar eden veri bloklarını bulur ve bunları sadece bir kere depolar. Tekrar eden aynı veri sadece bir kere gerçekten depolanır, diğer tekrarlar diske yazılmaz ve birer sanal bağlantı ile yazılmış olan ana kopyaya yönlendirilir. Aynı dosya ya da veri bloğunun yeniden yazılarak çok sayıda kopyasının oluşması engellenir. Böylece, aynı fiziksel kaynaklar kullanılarak daha fazla veri saklanabilir. Bu da maliyet, zaman ve verimlilik anlamında çok önemli avantajlar sağlar” dedi.
İş süreçlerinin neredeyse tamamının elektronik ortama taşınmasının yüksek kapasitelerde veri değerleri yarattığını belirten KoçSistem Satış Destek Grup Yöneticisi Güney Seyhan, “Oluşan verinin depolanması ve arşivlenmesi,  iş sürekliliğinin gereği olmaktadır. Artan maliyet baskıları nedeni ile veri depolama ve yedekleme çözümleri için yapılacak yatırımlar lüks olarak değerlendirilmektedir. Bilişim teknolojileri altyapı yatırımlarında, tasarruf ve verimlilik artırılarak en uygun çözümler oluşturulmaya çalışılmaktadır. Her ne kadar BT yöneticileri bunun için çalışmalarını sürdürse de şirket verileri kaçınılmaz seviyede artmakta ve şirketler bu verilerini yönetmekte zorlanır hale gelmektedir. Bu aşamada veri depolama ürünlerinde olduğu kadar, bu ürünlere farklılık katan yazılımlar da  önem kazanmaya başlamaktadır” şeklinde konuştu.

Kullanıcılar maliyet avantajı peşinde
Depolanan veri miktarının artmasının şirketleri daha verimli çalışan veri depolama sistemlerine yönlendirdiğini ifade eden NetApp Türkiye Profesyonel Hizmetler Mühendisi Koray Şeremet, “Müşteriler hem dünyada hem de ülkemizde verinin hızlı artışıyla başa çıkabilmek için en az miktarda disk alanı kaybı ile en fazla koruma sağlayan, ucuz ancak yüksek kapasite sağlayan sata disklerden normalden çok daha fazla performans alabilen, ana veri üzerinde tekilleştirme ve sıkıştırma gibi ileri teknoloji işlemleri yapabilen veri depolama sistemlerini tercih etmeye başladı. Tüm bu özellikler olması gerekenden daha fazla fiziksel depolama alanı sağladığı ve fiziksel olarak saklanması gereken veri miktarını ciddi oranda azalttığı için müşteriler büyük maliyet avantajları sağlayarak veri artışıyla daha kolay başa çıkabilmelerini sağlamaktadır” dedi.
Oracle EE&CIS Bölgesi Veri Depolama Satış Müdürü Hıdır Mağ ise konu hakkında şu değerlendirmelerde bulundu.
“Depolanan verinin artması iki sorunu tetiklemekte, yükselen maliyetler ve düşen performans. Bu nedenle kurumlar otomatik olarak doğru veriyi doğru disk alanına yerleştirebilen ve yedekleme süreçlerini otomatikleştiren sistemleri tercih ediyorlar. Maalesef yükselen veri miktarları, geçmişte belirli bir etkinliğe kadar elle yapabildiğimiz işlemlerin bugün için imkânsız hale getirmekte.”
Veri depolama sistemlerinde tek merkezde büyüyen veri için mutlaka yedekleme sistemleri ve veri replikasyonuna ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Remivac Depolama Sistemleri Satış Müdürü Şenol Dikyurt, “Tekilleştirme, özellikle VTL projeleri  revaçta, çünkü günümüzde artan veri miktarını mutlaka sıkıştırma ihtiyacı duyulmakta, aynı  zamanda veri yedeklemeleri için de daha hızlı yedekleme- yeniden yükleme yaparak ve az maliyetli olduğundan VTL tercih edilmekte. Veri güvenliği ve çokluortam veri saklama yöntemlerinde data replikasyonu da büyük önem arz etmekte, felaket senaryoları ve istatistiklere göre ortalama 20 MB verinin yaklaşık 30 saatte oluşturulduğu göz önüne alınırsa, üretilen verinin farklı alanlara transfer edilmesinin ne kadar değerli olduğu ortaya çıkar.  Veri replikasyonunda yüksek performans elde edebilmek için tekilleştirme çözümü tercih edilirse çok daha az bant genişliği ile daha hızlı veri transferi sağlanabilir” dedi.
“Verilerin içeriğinde artan resim, ses ve video gibi çok yer kaplayan veriler ve bu verilerin her alanda kullanılmaya başlandığı günümüzde depolama ihtiyacının artarak devam edeceğini düşünüyorum” diyen Sürat Teknoloji Sistem Mühendisi Niyazi Akalın, sözlerini şöyle bitirdi:
“Ancak şirketler maliyetleri düşürmek ve veri yönetilebilirliğini kolaylaştırmak adına verilerini tür ve önemine göre ayrıştırma yoluna gidecek ve tekilleştirme yazılımlarını kullanarak toplam veri büyüklüklerini azaltma yoluna gidecekler ve bunun sonucunda kurumsal verilerde bu artış hızının yavaşlayacağını düşünüyorum. Ayrıca daha az önemli ve sık kullanım ihtiyacı olmayan verilerini daha ucuz sistemlere kaydırarak maliyetleri azaltmaya ayrıca tekilleştirme teknolojisi ile verilerinin yedeklerini alırken daha az yer kaplamasını ve yedek alma sürelerini kısaltma yollarına sevk etmektedir.”
Tara Sistem Genel Müdürü Aybars Gümüş, bu konuda şunları söyledi:
“Yüksek I/O gerektiren veritabanı gibi uygulama verileri, görsel içerikten oluşan ve yüksek throughput’la işlenebilen veriler, arşiv ve kritik verilerin yedekleri olarak veri türlerini kısaca sınıflayabiliriz. Uygulama bazında gereken performans ve koruma değişebilir. Kurumlar toplam çözümü bir arada sunabilen ürünleri tercih ederek yönetim ve yatırım maliyetlerini kontrol altında tutmayı istiyorlar.”

Selcuk_OznalMaliyet düşürecek çözümler ön planda

Depolanan verinin artmasına bağlı olarak şirketlerin iş geliştirme faaliyetlerini hızlandıracak, BT maliyetlerini düşürecek ve riskleri azaltacak depolama çözümlerine odaklandığının altını çizen HP Türkiye Veri Depolama Grup Müdürü Selçuk Öznal, “Bu bağlamda özellikle sanallaştırma teknolojisini ve son güvenlik çözümlerini destekleyen, felaketten kurtarma ve yedekleme senaryolarında müşterilere güven veren ürünlere odaklanıyorlar. Ayrıca iş geliştirme faaliyetleri hız kazanıyor. BT altyapısı esnekleştirildiğinde BT organizasyonları yeni uygulamaları ile işleri hızlandırabiliyor. Bu sistem sayesinde veri merkezleri birkaç dakika ila birkaç saat içinde, yani çok kısa bir sürede genişletilebiliyor. Maliyetler düşüyor. Sunucular, veri depolama birimleri ve ağ sistemleri ile diğer kaynaklar tek bir havuzda toplandığından kaynaklar gerektiği kadarıyla kullanılıyor. Yedekte tutulan veri merkezi birimlerinin öncelikli işlerin hizmetine sunulması BT organizasyonlarının sistem kaynaklarını daha verimli kullanmasını, BT ekibinin üretkenliğinin artırılmasını, gereksiz yer kaplayan hantal sistemlerden kaçınarak veri merkezlerinin kullanım ömrünün uzatılmasını ve enerji tüketimi ile işletim maliyetlerinin düşürülmesini sağlıyor. Şirketlerin kaynak ihtiyaçlarının dinamik olarak analiz edilmesi ve kaynakların ihtiyaca göre atanması BT organizasyonlarının iş kesintisini azaltmasına, iş sürekliğini artırmasına, daha güvenli sistemler geliştirmesine ve hizmet düzeyi anlaşmalarının şartlarına uymasına olanak tanıyor” şeklinde görüş belirtti.

Tarkan_CicekAtıl veriler can sıkıyor

Depolanana verinin yüzde 80’inden fazlasının atıl olmasının şirketleri kademeli depolama sistemlerine yönlendirdiğini belirten Emobil Teknoloji Direktörü Tarkan Çiçek, “Geçmişte Compellent gibi şirketlerin yaptığı kendi içinde blok seviyesinde yapılan kademelendirme sistemleri şimdi EMC, Netapp, IBM gibi sektörün öncüsü şirketler tarafından da yapılmaya başlandı. Bu sistemler bilginin erişim sıklığı ve IO talep oranına göre bilgiyi hızlı-yavaş diskler arasında blok seviyesinde yer değiştirebilmektedir. Bu sayede gerçekten ihtiyaç duyulan bilgiler hızlı disklere transfer edilerek pahalı disk sistemlerinin gerçek ihtiyaç için kullanılması, kullanılmayan bilgilerin de yavaş disklere taşınarak atıl bilgiler için ucuz ve yavaş disklerin kullanılması sağlanmaktadır. Bu sistemler haricinde arşivleme sistemleri de aktif ve pasif bilgilerin hızlı-yavaş diskler arasında otomatik yer değişimini sağlayarak pahalı disk yatırımlarının efektif kullanımını sağlamaktadır” dedi.
ETİKETLER : Sayı:798

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics