Dosya 20 KASIM 2011 / 16:14

Artan verinizi akıllıca yönetin

Veri depolama konusundaki yeni eğilimler, dosya sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Araştırma raporları birbirinden biraz farklı rakamlar ortaya koysa da verinin her yıl hızla artarak kurumlar için temel bir soruna dönüştüğü tartışılmaz. Bugüne kadar kurumlar için veri depolama çözümleri, sadece birbiri üzerine konmuş 0 ve 1’lerden ibaretti. Her yıl daha büyük kapasiteli depolama ürünleri kullanmak, daha fazla depolama cihazına yatırım yapmak sonu gelmez veri artışının önüne geçebilecek tek yöntem olarak görülüyordu.
Buraya kadar, anlaşıldı ki veriyi yığınlar halinde depolamak kurumlar için sonu belli önceden bir yarışa girmekten ve kurum varlıklarını atıl yatırımlara dönüştürmekten başka bir şey değil. Veri, istendiği anda erişilebilen ve kurumun iş süreçlerine katkı sağlayacak biçimde değerlendirilmediği takdirde depolanmasının da anlam ifade etmediği bir olgu.
İşte bu noktada veriyi yönetmek kavramı önem kazanıyor. Depolama cihazlarını en iyi şekilde kullanarak onları gerçek birer depolama çözümüne dönüştüren yazılımlar ve topyekûn çözümler devreye giriyor. Veri depolama çözümlerini tercih edecek şirketlerin; ihtiyaçları doğru belirleyen, buna göre en uygun çözümü tasarlayan ve bütünleştirme sürecinin ardından sunduğu sürekli destekle güven veren çözüm sağlayıcılara yönelmeleri gerekiyor.
Kısacası, her yıl miktarı katlanarak artan verinizi sadece ‘depolamak’ günümüzde hiçbir anlam ifade etmiyor. Onu en iyi şekilde yöneterek, kurumunuzun iş süreçlerinde etkin kullanabileceğiniz değerli varlıklara dönüştürmeniz şart.
ETİKETLER : Dosya Sayı:846

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics