Dosya 14 MART 2010 / 18:00

Başarı için ekip çalışması

ERP projesinin sonun çıkmadan tamamlanması ve başarılı olması için farklı bileşenlerin bir arada uyum içerisinde çalışması gerektiğine değinen SAP Türkiye Çözüm Yöneticisi Erdem Şekeroğlu, SAP danışmanları ve projenin uygulandığı işletmenin çalışanlarının başta olmak üzere projede yer alan herkesin bir ekip bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Şekeroğlu, şunları söyledi: “Öncelikle kuvvetli bir iş vizyonu ile hedeflenen sonuçlar net olarak çizilmeli ve ölçülebilir değerler belirlenmeli. Yönetimin projeye inanıp, sahiplenmesi önemli. İlk aşamada; proje içerisinde merkezi bir güç oluşturulmalı. İkinci aşamada; projede yer alacak çalışanlar titizlikle seçilmeli. Proje içerisinde yer alan herkese, amaçlar ve beklentiler doğru ve açık bir şekilde aktarılmalı. Üçüncü aşamada; proje planlanan fazlar doğrultusunda izlenmeli, raporlanmalı ve çok iyi bir iletişimle yürütülmeli.”
İnnova İş Çözümleri
Grup Yöneticisi Feyza Narlı Güleç, “Şirketler ERP yatırımlarını yaparken, vizyonlarını, kısa ve uzun vadeli hedeflerini iyi bir şekilde saptamalı ve bu hedeflere hizmet edecek çözümler seçmeli. Aksi taktirde sürekli yenilenen yatırımlarla, yinelenen kurulumlar ve proje maliyetleriyle yüzleşiyorlar” dedi.
“Tüm şirketlerin, ortak ERP beklentileri olduğu gibi; sektörel, bölgesel ve şirkete özel beklentileri de olacaktır, dolayısıyla, hiçbir ERP projesi birbirine benzemez” diyen Datamarket Kurucu Ortağı Vildan Özdemir, görüşlerini şu şekilde açıkladı: “ERP projelerinde mutlaka proje yönetimi yapılmalı, şirkete uygun uyarlama metodolojisi kullanılmalıdır. Uyarlamalar modül bazında değil süreç bazında yapılmalı. Şirketin süreçlerinde bulunan, standart dışı operasyonlar için çözüm bulmak ile zaman kaybetmemeli, basit yöntemler ile çözülemeyecek operasyonlar ERP dışında tutulmalı. Proje uyarlama ekibi tecrübeli olmalı. ERP’leri destekleyen yatay ve dikey çözümler kullanılmalı, her türlü çözümü ERP içerisinde çözmeye çalışılmamalı. ERP bütçesi doğru tespit edilmeli. ERP projelerine canlı geçiş öncesinde, mutlaka prototip sistem üzerinde tüm süreçler yaşanmalı.”

Model Business Solutions Genel Müdürü Atilla Zeybek, ERP projelerinin başarıya ulaşma oranının ülkemizde yurtdışına kıyasla biraz daha düşük olduğu görüşünde. Zeybek’e göre, bunun en büyük nedeni, temel ihtiyaç analizinin iyi belirlenememesi, yönetici seviyesindeki kişilerin ERP disiplinini, ticari program ile karıştırmaları ve ERP’nin işletmelerinin sinir sistemi anlamına geldiğini fark edememeleri. Zeybek, “İşletmeler, kurumsallaşma faaliyetlerini takip eden bir ERP uyarlama sürecini hedeflemeli. ERP altyapısının, işletme yönetimi nezdindeki stratejik önemi üzerine araştırma yapılmalı ve bu  önemi yansıtan bir proje bütçesi planlanmalıdır” diyor.
Oracle Türkiye İş Uygulamaları Satış Müdürü Öner Naçar da öncelikle kurum süreçlerine hakim, tecrübeli bir ERP proje ekibinin kurulması gerektiğine dikkat çekenlerden. Naçar, bu ekibin hem ürün seçiminde hem de proje aktif olarak yer alması gerektiğine, ERP yazılımının seçiminden daha önemli unsurun çözüm ortağı seçimi olduğuna değinen Naçar, “Kurumun projeyi hangi danışmanlarla gerçekleştireceği, bu danışmanların kurumun içinde bulunduğu sektör dinamiklerine, süreçlerine hakimiyeti çok önemli. Proje sırasında spesifik süreçlerin analizi, tasarımı, uygulanması ve test edilmesi aşamalarında

Basari2“İki kritik nokta var”

Arete Genel Müdürü Bahadır Balibaşa’ya göre, ERP projelerinde iki kritik nokta vardır: İlki şirketlerin mevcut süreçlerinin analizi. Detaylı analiz ve müşteri ihtiyaçlarının doğru tespiti, projenin en önemli adımı. İkinci kritik nokta ise analiz sonunda tasarlanan sistemin müşteri ihtiyacı ile tam olarak örtüşmesi.

Basari1“Değişikliğe direnç sekteye uğratıyor”

Elsys Genel Müdürü Savaş Komban, şirket çalışanlarının yeni sistemin getireceği değişikliklere direnç göstermesinin, proje ekibi üyelerinin projeye yeterli zaman ayırmamasının, son kullanıcıların iş yapış biçimlerindeki değişikliğe toleranslarının düşük olması ve üst yönetimin yeni sistemi yeterince sahiplenmemesinin proje süreçlerini sekteye uğratabilen durumlar olduğunu anlattı. Komban, “Önerebileceğimiz değerlendirme ölçütlerini ikiye ayırmak gerekir. Ürün bazında, ürünün işlevselliği, şirketin iyileşme hedeflediği süreçlere yönelik talepleri karşılama oranı, teknolojik altyapısının gelişmişliği, teknik destek yaygınlığı var. Çözüm ortağı bazında sektörel deneyimleri, projeyi hedeflenen sürede tamamlayabilme olasılığı, kadrosunun yetkin isimlerden oluşması, çözüm portföyünün zenginliği, danışmanlık vizyonu bulunuyor” dedi.

Basari3“ERP projelerine bir değişim fırsatı olarak yaklaşılmalı”

Bimsa SAP Danışmanlık ve Destek Merkezi Birim Yöneticisi Bahar Acar Şenyıldız, ERP çözümleri uygulanırken fayda elde edebilmek için, yazılımlardaki birikimlerden doğru ve uygun bir şekilde yararlanmak gerektiği görüşünde. ERP projelerine bir yazılım değişikliği ya da yeni bir yazılımı devreye almak şeklinde değil, gerçek anlamda bir değişim fırsatı olarak yaklaşmak gerektiğini düşünen Şenyıldız, kurumların kendilerini farklılaştıracak özellik ve süreçlerinden vazgeçmeden, ERP çözümlerinden elde edilecek ortak faydaları elde etmenin yollarını aramaları gerektiğinin altını çizdi. Şenyıldız, “Örneğin bugün farklı otomobil markaları incelendiğinde yaklaşık yüzde 70 oranında ortak özellikte parçalardan oluştuğu görülmekte. Markaları farklılaştıran geriye kalan yüzde 30’luk kısım. Üreticiler ortak özellikte olan yüzde 70’lik kısımda değil, farklı olan yüzde 30’luk kısımda Ar-Ge faaliyetlerine öncelik vermekte. ERP projelerine de benzer şekilde yaklaşmak gerekir” dedi.

Basari4“ERP’nin propagandası doğru yapılmalı”

ERP çözümlerinin şirket içerisinde hayata geçirilmesinin çoğu zaman uzun, sıkıntılı ve maliyetli bir süreç olarak görülebildiğini söyleyen Abasturk Proje Yöneticisi Serhan Özalp, ERP projelerinde bu sıkıntıların yaşanmasının en önemli nedeninin, çözümün planlanmasından hayata geçirilmesine dek sürecin sistematik biçimde kurgulanmaması olduğunu ifade etti. Özalp “ERP projesinin başarısı birçok kritere bağlı. Bunlar şirket içi etkenler, yazılım ile ilgili kriterler ve tedarikçi/danışman şirketle ilgili kriterler. Üst yönetimin süreci sahiplenmesi, proje ekibinde yer alacak anahtar kullanıcıların doğru seçilmesi, ekibin son kullanıcılarda oluşabilecek dirence karşı sistemin gerekliliklerini aktarabilmesi, ERP’nin propagandasının doğru yapılabilmesi önem kazanıyor. Fonksiyonel içerik açısından zenginlik, kullanıcı dostu olan bir yapı, kolay sürüm geçişlerinin yapılabilmesi ve e-business yazılımlarıyla bütünleşik çalışabilme önemli. Türkiye’deki ERP projelerinde, hata daha projeye başlamadan yazılım seçim aşamasında yapılıyor. KOBİ’lerin çoğunun ERP yazılım seçiminde ilk kriteri maliyet. Mevcut muhasebe yazılımlarını yükseltme yolunu seçiyorlar. Büyüdüklerinde bu yazılımlar yetersiz gelmeye başlıyor yeniden bir ERP yazılım arayış süreci başlıyor. Şirketler ERP projelerini seçtikleri yazılım ve tedarikçi şirketle yaptıkları bir evlilik gibi düşünmeli” dedi.
ETİKETLER : Sayı:762

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics