Dosya 09 MAYIS 2010 / 18:00

Baskı sistemlerinde dışkaynak kullanımı yaygınlaşıyor

Kurumsal baskı sistemlerinin kullanımıyla gittikçe karmaşıklaşan, bilgiişlem altyapılarının, doküman iş akışlarının ve belge güvenliğinin kontrol edilebilme ihtiyacı kendini göstermektedir. Bu ihtiyaçların, kurumsal baskı sistemlerinde dışkaynak kullanımına olan eğilimi artırdığını belirten Xerox Global Hizmetler Pazarlama Müdürü Banu Başaran, “Kurumsal baskı hizmetleri dışkaynak kullanım modeli ile müşterilere geleneksel cihaz odaklı kurumsal baskı hizmetleri yerine iş akışı odaklı bir yaklaşım sunuyoruz. Sadece ofis baskı sistemleri ve merkezi baskı noktalarının yanı sıra, müşterilerin dışarıdan tedarik ettikleri baskıları, pazarlama materyallerini, müşteri ve çalışan iletişim ve dokümanları, basılı ya da elektronik formların yönetimi gibi her tür dokümanı bütünleşik bir bakış ile yöneten çözümler sunuyoruz. Pazarın talebi de artık bu yönde şekillenmektedir” dedi.
Ülkemiz için dışkaynak kullanımının çok yeni ve gelişmekte olan bir alan olduğunu belirten Tecpro Genel Müdürü İbrahim İlhan, şunları kaydetti:
“Bu alanda en hızlı gelişimin fotokopi ve emsali alanlardaki baskı sistemlerinde olduğunu söyleyebiliriz. Henüz orta ve küçük işletmelerde yaygınlık sağlanamamıştır. Büyük işletmelerin süreklilik arz eden yoğun baskı ihtiyaçları için dışkaynak kullanımı çok daha verimlidir. Neticede ürünlerin ilk yatırım maliyetleri ve sonrasındaki bakım onarım ve yönetim giderlerini tasarruf etmeleri sağlanmaktadır.”
HP Türkiye Baskı ve Görüntüleme Grubu Ülke Müdürü Arzu İlhan Babaoğlu da bu konudaki görüşlerini şöyle açıkladı:
“Teknoloji ve iş yapış biçimi olarak, birkaç değişik eğilim var. Bunu kurumsal, kamu ve tüketici alanında ele alabiliriz. Kurumsal alanda, kurumların baskı işlerini daha stratejik görmesi gündemde yer alıyor. Burada çevre bilincinin de büyük etkisi var. Birtakım güvenlik önlemleriyle herkesin gerçekten ihtiyacı olan bilgileri basması, fazlasını basmaması gibi birtakım kurumsal eğilimler var. Kamu tarafı daha temkinli bir yol izliyor. Burada üzerinde durduğumuz şey, kamunun da artık baskı işlerini bir hizmet alımı gibi görebilmesi. Bazı Avrupa ülkeleri bunu başlattılar. Örneğin bir belediye veya bir bakanlık bünyesindeki baskı işlerini sadece ihaleye çıkıp yazıcıları satın alarak değil, bunu kontratla sayfa başı veya belli bir kiralama şeklinde hizmet bedeliyle yaptırmaya başladı. Henüz Türkiye’de bu tip regülasyonlar yok.
Dışkaynak kullanımı daha çok büyük şirketlerin tercihi olmakla beraber, günümüzün ekonomik gerçeklerinin, küçük ve orta ölçekli şirketleri de bu yöne ittiğini belirten Lexmark Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Vildan Çetin, şunları kaydetti:
“Şirketlerde bulunan farklı marka ve modeldeki baskı makinelerinin, teknik servis talebi ve malzeme tedariği, en önemlisi malzeme stoğunun tutulması, şirketlere ek maliyet getirmektedir. Ancak dışkaynaklı kullanım yöntemini seçen şirketler, yaptıkları anlaşmalarla ihtiyaçları çerçevesinde bu desteği, onlara bu kaynağı sunan şirkete devretmiş oluyor.”
Çetin’in verdiği bilgilere göre dışkaynak kullanımı, 4 bölümden oluşuyor: Donanım, teknik servis, malzeme stoğu tutma ve daimi iyileştirme.
Donanım: Dışkaynak kullanımını tercih eden şirketler için, öncelikle baskı ihtiyaçlarının analizi yapılıyor. Doğru işe doğru ürünün seçilmesi sağlanıyor.
Teknik servis: Şirketlerin kullanımları ve gereksinimleri doğrultusunda teknik servis ihtiyaçları belirlenir ve anlaşmalar yapılır.
Malzeme stoğu: Baskının durması riskine karşın, tüm şirketler malzeme stokları tutmakta bu da şirkete ek maliyetler getirmektedir. Ancak gelişen teknolojilerle, tüketim malzemesinin bitmesinden önce malzeme temini için anlaşılan şirkete sipariş verilmekte, bu sayede stok maliyeti ortadan kaldırılmaktadır.
Daimi iyileştirme: Dönemsel olarak çıkan raporlarla baskı ürünlerinin doğru yerde, ihtiyaçları karşılayacak şekilde kullanılıp kullanılmadığı bilgisi, şirketteki yöneticilere sunulmakta ve öneriler bildirilmektedir.

Baskidiskaynak_okiDışkaynağa ilgi artıyor

Kurumlar, daha verimli bir iş ortamı sağlamak ve kendi işlerine odaklanmak amacıyla dışkaynak hizmetlerine yöneliyorlar. Özellikle son dönemlerde yaşanan ekonomik krizin şirketleri dışkaynak kullanımına yönlendirdiğine dikkat çeken OKI Printing Solutions Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Bensi Nazra, şunları kaydetti.
“Etkisi halen süren küresel ekonomik kriz, şirketleri daha fazla dışkaynak kullanımına yöneltti. Biz de bu tarz hizmetlere doğru artan yoğun bir ilgi olduğunu görüyor ve bu ilgiyi karşılayacak uygun hizmet ve çözüm üretmeye başladık. Bu konuda ilgili altyapısı olan iş ortaklarımız ile birlikte baskı hizmetlerini dışkaynak ile çözmek isteyen kurumlara alternatif teklifler üretebiliyoruz.”

Baskidiskaynak_bicomButik hizmetlere önem verilmeli

Baskı sistemlerinde dışkaynak kullanımı hızla artıyor. Bicom Bilişim Türkiye Kanal Müdürü Serdar Yücel’in verdiği bilgilere göre, özellikle doküman tarama, saklama ve hizmeti yönünde dışkaynak kullanımının öne çıktığı görülüyor. Serdar Yücel, konuyla ilgili olarak, “Bu hizmetleri almak niyetinde olan kurumların çok fazla fiyat odaklı yaklaşıma yönlenmekten ziyade, kurumun evrak yapısına, sirkülasyonuna ve ihtiyaçlarına yönelik, gerektiğinde butik hizmet alabileceği çözümlere ve şirketlere önem vermesi gerektiğinin altını çiziyoruz” dedi.

Baskidiskaynak_samsungMaliyet ve zamandan tasarruf sağlanıyor

Kurumsal baskı sistemlerinde; kurumlar çoğunlukla ihtiyacı olan baskılama çözümünü kendi bünyesinde sağlamakta fakat bunun dışında daha az ihtiyaç duyduğu gelişmiş baskı çözümlerini dışarıdan karşılamaktadırlar.
Samsung Electronics Türkiye IT Satış ve Pazarlama Müdürü Barış Kestep, bu konuda görüşlerini şöyle açıkladı:
“Kurumlar dışarıdan aldığı çözümü iyi analiz etmek durumunda ve orta ve uzun dönemde yapmış olduğu maliyetleri dikkate almak zorundadırlar. Şayet belirli bir dönemde yapmış olduğu maliyetler, çözümü kendi bünyesinde sağlaması durumunda oluşan maliyetlerden daha büyük ise kurum burada kendi bünyesinde çözüm sağlama yoluna gitmelidir. Böylece sürprizlerle karşılaşmaktan uzak kalınarak almak istediği işi tam olarak istediği gibi alabilecek
ayrıca maliyet ve zamandan tasarruf sağlayacaktır.”
ETİKETLER : Sayı:770

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics