Dosya 11 TEMMUZ 2010 / 18:10

Bilişim pazarı 2010’da yüzde 6,5 oranında büyüyecek

İnterpromedya Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grubu’nun tahminlerine göre Türkiye bilişim pazarının 2009 yılı sonunda büyüklüğü 24.6 milyar dolar oldu. 2008 yılına göre dolar bazında yüzde 12,6 küçülen pazarın 2010 yılında ise yüzde 6,5 büyüyerek 26.2 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Bilgi teknolojileri pazarının yüzde 9 büyüyerek 7.7 milyar dolar, iletişim teknolojileri pazarının ise yüzde 5 büyüyerek 18.5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.
2009 yılında ekonomik durgunluk özellikle donanım pazarını etkiledi. Donanım pazarı yüzde 20 daraldı. Tüketici elektroniği büyümezken, bazı donanım ürünlerinin satışlarında yüzde 30 oranlarına varan daralmalar oldu.  Buna rağmen 2009 yılında tüketici elektroniği pazarında satış yapan yerli ve yabancı pek çok mağaza şube açmaya devam etti. Donanım pazarında özellikle veri yedekleme ve depolama kategorisi büyüdü.
Taşınabilir bilgisayar satışlarındaki adet bazında büyüme ve fiyatlardaki düşüş devam etti. Taşınabilir ürünlerde satışların önemli bir bölümü netbook ürünlerinden elde edildi. ADSL’in yaygınlaşması ve 3G ile birlikte yapılan netbook kampanyaları satışları artırdı. ADSL abone sayısının 7 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. 2010 yılında ADSL abone sayısında yüzde 15-20 oranında bir büyüme bekleniyor.
2009 yılında yazılım pazarı yüzde 5,6 büyüdü. 2009 yılında doküman yönetimi kurumsal kaynak planlaması, mobil yazılım, güvenlik ve sektörel yazılım pazarları büyüdü. Doküman yönetimi yazılımı pazarı yüzde 40’ın üzerinde büyüdü. 2010 yılında yazılım pazarında büyümenin artarak devam etmesi bekleniyor. Orta ölçekli KOBİ’lerin 2010 yılının sonlarında doğru mevcut ekonomik koşullarının düzelmesi halinde yatırım yapması bekleniyor. Özellikle 2009 yılında yaşanan krizden üretim KOBİ’leri çok fazla etkilendi. Kurumsal tarafta ise 2010 içinde yatırım yapılması beklenen çözümler daha çok veri depolama ve yedekleme, sanallaştırma, iş sürekliliği, doküman arşiv yönetimi ve sunucu konsolidasyonudur.
2009 yılında hizmet pazarı yüzde 11 büyüdü ve en fazla büyüme gösteren pazar grubu oldu. Hizmet pazarı altında değerlendirilen dışkaynak kullanım hizmetleri pazarı yüzde 40 büyüdü. Dışkaynak hizmetleri pazarının yüzde 50’sini çağrı merkezi hizmetleri oluşturuyor. Hizmet pazarının 2010 yılında yüzde 6 büyümesi bekleniyor.
2009 yılında telekom hizmetleri ve telekom donanımı pazarı yüzde 15 küçüldü. 2010 yılında iletişim teknolojileri pazarının yüzde 5 büyümesi bekleniyor. 2010 yılında 3G ile birlikte gelen hizmetler nedeniyle telekom donanımı satan şirketlerin iyi durumda olacağı öngörülüyor. Özellikle operatör destekli yapılan 3G cep telefonu kampanyaları artacak, akıllı telefon kullanımı, altyapı yenilemeleri telekom donanımı pazarını büyütecektir. Telekom hizmetlerinde çeşitlenme yaşanırken buna karşılık fiyat rekabeti artacak ve görüşme ücretleri düşecektir. Mobil telefon penetrasyonu yüzde 95 seviyesindedir. Mobil içerik ve katma değerli hizmetler sunan ve uygulamalar geliştiren küçük şirketler gelişmeye devam edecektir.
2009 yılında Türkiye bilişim pazarında, ürün ve hizmet gruplarının dağılımına ilişkin tahmine bakıldığında ise telekom hizmetlerinin payının yüzde 61,2, BT donanımı ve telekom donanımı pazarlarının payının yüzde 22,2, yazılım ve BT hizmetleri pazarının payının yüzde 15,7 olacağı öngörülüyor.
ETİKETLER : Sayı:779

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics