Dosya 30 EYLÜL 2012 / 10:53

Bilişim yaşamın her alanında farklı roller üstleniyor

BT, dönüşüm içinde sürdürülebilir yaşam için farklı roller üstleniyor. Detaylar dosyamızda.

Daha önceleri ürün ve hizmetleri verimli kullanmak olarak açıklanan sürdürülebilirlik kavramı, günümüzde ürün ve hizmetlerin  verimli tüketilecek bir şekilde tasarlanmasına  doğru giden bir dönüşüm yaşıyor.

Bilişim teknolojileri de bu dönüşüm içinde sürdürülebilir yaşam için farklı roller üstleniyor. Akıllı kentler, enerji verimliliği ve yönetimi gibi sürdürülebilirliğe katkıda bulunan çalışmaların merkezinde bulunan BT, aynı zamanda yeni nesil enerji verimliliğini adresleyen donanımlar, giderek gelişen çevreci BT yaklaşımı, bulut bilişim gibi farklı çözümlerle  enerji tüketimini de aza indirgiyor. Nitekim, 2020 yılına kadar bilişim teknojileri kullanılarak yapılacak uygulamalarla karbon emisyonu hacminin yüzde 15 azaltılabileceği belirtiliyor.
ETİKETLER : Dosya Sayı:890

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics