Dosya 25 MART 2012 / 15:33

BT’de birden çok yatırım başlığı olacak

Kamu kurumlarının önümüzdeki süreçte hangi yatırımlara ağırlık vereceği konusunda sektör temsilcileri farklı görüşler taşısalar da hepsi vatandaş ile devlet arasındaki iletişimi artıran, karar verme süreçlerini hızlandıran ve toplumsal gelişim hızını geliştiren sürdürülebilir projelerin artması beklentisi içinde. Genele bakıldığında ise mobil uygulamaların içinde yer aldığı projeler, web tabanlı portal yapıları ve güvenlik konusu göze çarpıyor. 4S Teknoloji Çözümleri Grubu Teknik Lideri Serdar Zeybek’e göre de kamu yatırımlarında dünyadaki gidişat da düşünüldüğünde mobil uygulamalar konusundaki projelerde ciddi bir artış olması bekleniyor. Zeybek, bunun dışında bir diğer beklentilerinin de e-imza konusundaki yatırımlarla birlikte 7x24 çalışabilecek kamu çözümlerine yapılacak yatırımlardaki  artış olduğunu belirtti. Mobil uygulamaların gümdemde olacağını belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş da: “Geçtiğimiz günlerde, Beyoğlu Belediyesi ile birlikte son derece yenilikçi bir projeyi hayata geçirdik. Geliştirdiğimiz özel bir yazılımla, tüm akıllı telefonları belediyenin bir şubesine dönüştürdük. Kullanıcılar, Beyoğlu Mobil Belediye uygulamasıyla Beyoğlu’na ait her türlü bilgiyi cep telefonlarında görüntüleyebiliyor, şikayetlerini, fotoğraf çekerek belgeleyebiliyor, etkileşimli ortamlarda yapılan anketlere katılarak Beyoğlu’nun geleceğine yön verebiliyor.” şeklinde konuştu.

Doküman yönetim sistemleri öne çıkacak
ABH Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü Atakan Karaman’a göre devlet ile yapılan yazışmalar, gelen giden evraklar, tapu kayıtları, alım satım işlemleri, noterlik işlemleri ve oluşan evrakların elektronik ortamda olacağından kişisel doküman yönetimi sistemleri çok yakında hayatımızın bir parçası haline gelecek. Kurumlar da bu sistemlerle ilgili projelere yönelecekler.
IBM Türk Ankara Bölge Müdürü Metin Eskicioğlu, şöyle konuştu: “Bu yöntem aslında, daha önce birbirinden ayrı olan hizmetlerin “tek noktadan” sağlanmasından, bölgeler ve ülkeler arasında hem vatandaşların hem de devletlerin yararlanacağı bilgi paylaşımına ve işbirliğine kadar uzanabiliyor. Devletler, ülke düzeyinde, örneğin İngiltere’de ve Singapur’da, vatandaşları farklı hizmetlerden yararlanma yolları konusunda eğitiyor ve en kolay ve etkin yöntemleri kullanmaya teşvik ediyorlar. Yelpazenin diğer ucunda, tüm Avrupa kıtası çapında vatandaşlara hizmet ve yarar sağlanması için birimler ve programlar arasında bilgi paylaşımı gerçekleştirilmesinin çok sayıda örneği bulunuyor. Bu ortaklığın desteklenmesi için, tüm AB ülkelerinin AB veri koruması direktifine uygun ulusal yasaları yürürlüğe koymaları gerekiyor. Yerel, ulusal ve çok uluslu düzeylerde devletler e-devlete dönüşüyor ve giderek teknolojiyle daha fazla bütünleşik  oluyor.” Kurumların, Başbakanlık Genelgesi gereği, giderek artan sayıda TS13298 Standardına uygun Elektronik Belge Yönetim Sistemlerine ve İş Zekası Çözümlerine yönelmelerinin beklendiğini ifade eden İnnova Genel Müdür Ümit Atalay, değerlendirmelerine şöyle devam etti: ”Yine yönetim bilgi sistemleri projeleri devam edecektir. Gerek istenilen düzeyde hayata geçememiş projeler, gerekse yeni teknolojilere uyum sağlama ihtiyacı, kurumların mevcut yönetim bilgi sistemlerini yenilemesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu yeni projelendirmelerde, kurumların başarılı projeler için kaliteye daha fazla önem vermesini, hizmet alacakları şirketin proje deneyimi ve yetkinlikleri ile personel niteliklerinin projeye uygunluklarını değerlendirmesini öneriyoruz.”
Sanallaştırma ve veri merkezi projeleri artarak devam edecek
KoçSistem Ankara Bölge Direktörü Birol Tolu, “Sanallaştırma ve veri merkezi projelerinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Örneğin, “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesinde” donanım tedariği dışında, içerik kısmının da gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. İş ortakları ile birlikte seçilen sektörlere özel çözümleri yurtiçinde geliştirdiklerini veya yurtdışında geliştirilen çözümleri uyum için çalıştıklarını belirten Microsoft Türkiye Kamu Sektörü Satış Müdürü Erhan Yalçın da, öne çıkan çözümler arasında bütünleşik mesajlaşma, acil durum yönetimi, komuta kontrol sistemleri, doküman yönetimi ve evrak takibi sistemlerinin yer aldığını dile getirdi. Oracle Türkiye Satış Direktörü Cem Şatana’ya göre de önümüzdeki süreçte özellikle vatandaşın direk kullanabileceği, mobil erişebileceği web tabanlı portal projelerinin önde olacak. Bu gelişme beraberinde güvenlik ile ilgili yatırımları artıracak ve yine vatandaşa direk hizmet veren kurumlarda çağrı merkezli bilişim projeleri öncelik kazanacak.

Mujde Isim“Kamu kurumlarının ortak olarak yararlanacağı projeler ön plana çıkacak”

Bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak adına kamuda bilgi teknolojilerine yapılan yatırımların  artarak devam edeceğini  ve yeni projeler hayata geçirileceğini belirten BI Technology Genel Müdür Yardımcısı Müjde Işım’a göre kamu kurumlarının ortak olarak yararlanacağı projeler ön plana çıkacak. Bu bağlamda “Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi” ve kamu kurumları çağrı merkezlerini bütünleşik bir yapı altında toplayan “Ortak Çağrı Merkezi” projelerinin bu projelere  örnek verilebileceğini belirten Işım, şöyle konuştu: “Ayrıca yoğun internet kullanımının gerektirdiği güvenlik altyapı projeleri ve kişisel bilgilerin gizliliğine yönelik  projeler önem kazanacaktır.Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımını arttırmaya yönelik projeler  yine devam edecektir. E-imza ve mobil imza destekli elektronik belge ve arşiv yönetim sistemleri, kamu kurumlarının yatırım yapacağı projeler arasında yer alacaktır. Büyük veri hacimlerini yönetme ve veriyi bilgiye dönüştürme konusunda iş zekası projeleri tüm kamu kurumlarında hayata geçirilecek en önemli projeler arasında yer alacaktır.”

Sedat ColakYeni nesil akıllı güvenlik çözümleri gündemde olacak

Webroot Security Teknoloji Danışmanı Sedat Çolak’a göre önümüzdeki 5 yıl kamu kurumlarının sanallaştırma teknolojilerine ait çalışmalarını kapsayacak. Bununla birlikte yeni nesil ve akıllı güvenlik çözümlerine yönelineceğini de belirten Çolak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Webroot Lab.olarak bu tür çalışmaları yakından takip ediyoruz hatta gerektiğinde çözümlerimizle kamu kurumlarının yanında oluyoruz. Kamu kurumları ilgili alanları ile vatandaşa hizmet verir. Türkiye de bu yapıda duygunluk mevcut. Hizmet verilen alan ile ilgili sanal çözümler kurumlarda yerini almış durumda. Web-Based otomasyonlarla görevli personelin kendisine ait ilgi ve sorumluluk alanında çalıştırılıyor olması vatandaş taleplerine daha hızlı yanıt vermelerine imkân sağlıyor.  Kurum içinde sabit personelin uzun süreli aynı işi yapıyor olması motivasyon eksikliğine ve sıkılganlığına yol açacaktır. Bu nedenle belirli aralıkla personelin oryante edilmesi ve motivasyon arttıran aktivitelerle ilgilendirilmesi gerekmektedir.”

Jale Modali“İletişim, güvenlik, ölçme ve izleme, verimliliği artırma konuları en çok yatırım yapılacak konular olacak”

Kaydı, saklanması ve kolay ulaşılması açısından bilgi en kritik kaynak olduğunu belirten Karel Kamu Sektörü Satış Direktörü Jale Modalı, bu doğrultuda işi yapabilmek için ihtiyaç duyulan bilginin yönetiminin en çok yatırım yapılacak konuların başında geldiğini ifade etti. Bilgi kadar önemli, hatta belki de ayrılamaz bir diğer konu ise iletişim olduğunu dile getiren Modalı, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Tüm kurumlar için mesafeden bağımsız ve farklı uygulamalarla bütünleşik çalışabilen iletişim sistemleri günümüzde en önemli gereksinimler arasında yer alıyor. Hem insanı özgürleştiren, seyahatlerde dahi ihtiyaç duyulan tüm iletişimi ofis ortamındaymış gibi sağlayabilen, hem de gereksiz seyahatleri ortadan kaldıracak yöntemleri sunan sistemler daha fazla tercih edilmeye başlandı. Gelecekte bu seçimlerin daha da yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Bunun için de IP, Tümleşik İletişim çözümleri ön plana çıkacak. Güvenlik, hem insanın, hem kurumların hem de bilginin güvenliği diğer en önemli konu. En önemli kaynaklar insan ve bilgi ise, güvenliklerinin de sağlanması ihtiyacı beraberinde geliyor. Ayrıca yapılan işlerin tüm aşamalarının ölçülmesi, iyileşme için en kritik faktör. Ölçemezseniz daha iyisini öneremezsiniz. Bu teknolojik yatırımların tamamının amacı ya da dolaylı etkisi de verimliliği artırmaya uzanıyor.”
ETİKETLER : Sayı:864
YORUMLAR
M. Kani HACIPAŞAOĞLU 28 MART 2012 / 00:08 0 0
1. Mobil uygulamalar, e-imza ve m-imza uygulamaları, e-Devlet uygulamaları, iş zekası ve veri merkezi ile güvenlik uygulamaları, doküman yönetim sistemleri; zaten hepsi bu, geriye birşey kalmadı, herşeyi bu yazıda saydık. Önemli olan, bu projelerin bir bütünlük içinde ve ilgili tüm birimlerce doğru olarak algılanılması ve sahiplenilmesi(kurumsal farkındalık).
2. Sayın Ümit Atalay'ın da belirttiği gibi, bu projelerin gerçekleştirilmesinde ve idamesinde seçilecek firmaların etkinlik ve yetkinliğine önemle dikkat edilmesi, aksi halde uzun yıllar gerçekleştirilemeyen ya da yeterince etkin kullanılamayan projeler ortaya çıkacaktır.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics