Dosya 27 OCAK 2018 / 20:59

BT bütçelerinin hakkını verme fırsatı

Doğru hibrit yapıların seçimi ve çoklu bulut mimari kurguları, uygulama güncellemeleri ve altyapının verimli kullanımı, iş sürekliliği açısından her ölçekte şirket için fayda anlamına geliyor.

Uygulama iş yüklerinin giderek daha büyük bölümü hibrit bulut hizmetlerinde konumlanıyor. Şirketler kendi istek ve ihtiyaçlarına uygun kurguladıkları hibrit bulut yapıları ile kendi yol haritalarını çizebiliyor, departman bazında iş süreç yönetimlerini daha kolay yürütebiliyor, BT süreçlerinde maliyet yönetimi gerçeklik kazanıyor. Şifrelenmiş bağlantı ile genel ve özel bulut platformları arasında veri değişimini mümkün kılan hibrit yapılar, şirketlerin BT maliyetlerini azaltırken, genel bulutta kritik veriler üzerindeki riski en aza indiriyor. Şirketler hibrit modelde varolan BT altyapılarını kullanabilirken, gündelik işleri yürütmek konusuna BT ekiplerinin üzerindeki yük de önemli ölçüde azalıyor. Sonuçta hibrit modelle şirketler genel ve özel bulut yapılarının avantajlarını kullanırken, kendi tercihleri ile haritalandırdıkları verileri konumlandırıyor ve sürekliliği olan entegrasyonu hayata geçirebiliyor. Operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltan bu yapı ile iş dünyası, BT bütçeleri ile gerçekten daha rekabetçi ürün ve hizmet sunumuna odaklanabiliyor.

‘Sağlayıcı bağımsız olmak’ gerek

Şirketler, hibrit bulut yönetim araçlarını kullanıp, çoklu bulut mimarileri kurgulayarak, bu yapının otomasyon, inovasyon süreçlerinde sunduğu desteğin yardımıyla kurumsal iş süreçlerinde karmaşayı en aza indirebiliyor, sektöre özgü düzenlemelere ve zorlu rekabet koşullarına en doğru biçimde uyum sağlayabiliyor.

Farklı bulut servis sağlayıcılarından en iyi oldukları altyapı, platform ve yazılım ürün ve servislerini bir arada ve sağlayıcı bağımsız bir ekonomik modelle tüketebilme imkanı olan hibrit bulutta doğru sağlayıcılarla yol almak ise bu noktada bir gereklilik. Bu paralelde, şirketler de mevcut yatırımların buluta taşınması, hatta farklı bulut platformlarına dağıtılması konusunda yoğun mesai harcıyor ve bu kurguyu sürekli kontrol etmenin bir gereklilik olduğu da herkesin malumu. İşte bu nedenle veri analizi kadar, servis sağlayıcı bağımsızlığı, abonelik süreçlerinin takibi ve B planlarının hazır olası, böylece iş süreçlerine ve şirket departmanlarına olası etkinin en aza indirilmesi işte bu süreçte temel öncelik olmak zorunda.

Bütünsel uyum esas kazanç! 

Hibrit ve çoklu bulut mimari kurgusunda şirketlerin danışmanlık desteği alma ilgisinde gelişim öne çıkıyor. Daha doğrusu şirketler, yol haritalarını oluşturmak, netleştirmek ve geliştirmek için danışmanlık desteğinin etkin kullanımına önem veriyor.
Sürekliliği olan dijitalleşme paralelinde, şirketlerin diğer bulut servis sağlayıcılarını da içerecek heterojen platformlara sahip olması önem kazanıyor. Şirketler de bunun için çoklu bulut geçişi, yönetim ve geliştirme yetkinliklerine sahip olmak durumunda. Sonuçta birden fazla bulut platformunun kurulumu, kolaylık beklerken devleşen bir karmaşaya yol açabilir.
Bu gerçek ışığında, hibrit bulut orkestrasyonunda iş değeri ‘teknoloji’ değil, güvenli, kesintisiz bir müşteri deneyimi sunmak için hizmet, tedarik, süreçler, insanlar gibi başlıkların uyumlu ilerleyişi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics