Dosya 04 NİSAN 2010 / 18:00

BT iş süreçlerini de şekillendiriyor

Teknolojinin hızlı değişimi ister istemez kurumların iş süreçlerinde de birtakım değişikliklere yol açıyor. Bu konuda yapılan araştırmalar ve uzmanların görüşlerine göre, kurumlar, değişen ihtiyaçlara daha hızlı ve çevik cevap verebilmek, etkinliğini ve hizmet kalitesini artırabilmek için iş süreçlerini kurumsal iş hedefleri içinde yönetme olanağına sahip olmak zorundalar. İş süreçlerini yöneten kurumlar, değişen koşullara, vatandaş talepleri ve mevzuat değişikliklerine hızlı cevap verebilmektedir. İş süreçlerini BT uygulamaları ile bütünleştirerek esnek yapıda yönetebilen kurumlar, çalışanlarının iş uzmanlıklarını kurumsal belleğe kazandırarak kurumsal sürekliliği de güvence altına almaktadır. Bunun yanında tanımlı süreçler üzerinden, ölçme-değerlendirme ve iyileştirme yaparak kurumsal performansın sürekli gelişmesini sağlamaktadır. Bir kurumun sağlıklı bir süreç yönetimi altyapısı oluşturabilmesi için, kavramsal iyileştirmenin yanı sıra kurumun teknolojik altyapısının da süreç yönetimine olanak verir bir hale getirilmesi gerekmektedir. İş süreci yönetimi ile e-devlet arasında da doğal bir ilişki mevcuttur. Teknolojinin akıllı uygulanması ile şeffaflığın sağlanması ve kurumsal verimliliğin üst seviyelere çıkartılması gibi unsurlar daha kolay hayata geçebilmektedir.
Kurumların strateji geliştirme bölümlerinin ana sorumluluk alanı, planlama, kurum hizmetlerinin verimliliği ve etkinliğinin artırılması, vatandaş/müşteri hizmetlerin geliştirilmesi, kurumsal performans ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi, kalite yönetim hedeflerinin oluşturulması, kurumsal bilgi yönetim sistemlerinin geliştirilmesi gibi birçok önemli iş hedeflerini destekleyici hususları içermektedir. Oluşturulan planların uygulamaya alınması, kurumsal performansın izlenmesi ve strateji geliştirme bölümleri ilgili birimlerle koordinasyon içinde gerçekleştirilmektedir.
Günümüzde teknoloji üreticisi şirketler de kimlik değiştirerek iş danışmanlarına dönüşüyor. Bu kurumlar, sadece yenilikçi teknolojiler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda iş ihtiyaçlarını da karşılayan kapsamlı bütünleşik çözümlere yöneliyorlar. Günümüzde bilişim endüstrisi iş dünyasının kendi kavramlarıyla konuşmaya başlamışken, BT
yönetimleri ve diğer birim yöneticilerinin de birbirleriyle olan iletişimlerini artırması kaçınılmaz bir durum oluşturuyor.
BT’den beklentiler, özellikle kriz şartlarında çok farklı bir noktaya geldi. Daha fazla otomasyon ve verimliliğin de ötesinde BT’nin vatandaş memnuniyeti, daha iyi hizmetlerin geliştirilmesi gibi birçok aşamada kurumlara ciddi bir katma değer yaratması bekleniyor. Bu da BT yöneticilerini kurumun içinde farklı bir noktaya taşıyor.

BT is2Kamu kurumlarının da yaklaşımları değişiyor

Kamu kurumlarında da artık daha dinamik ve süreklilik arz eden iş yönetimi yaklaşımları gelişmektedir. Kamu kurumları özel sektör ve dünyadaki gelişmeleri izlemeli, kendi iş sonuçlarını objektif metriklerle benzer iş alanlarında çalışan kurumlarla kıyaslamalı ve iş süreçlerini sürekli iyileştirmeyi operasyonel işin olağan bir parçası haline getirmelidirler. Fintek Kurumsal Performans Geliştirme Müdürü Dr. Ali Özkaya’nın verdiği bilgilere göre, iş alanlarında uluslararası iş standartları söz konusu ise bu standartlarda üretim yapmayı ilk hedef olarak belirlemeli, vizyonlarını geleceğin iş standartlarını belirleyen kurumlardan biri olmak olarak koymalılar.
Kamu kurumlarının BT moda akımlarına kapılarak yatırım yapmaktan kaçınıp, iş süreçlerinin ve iş ihtiyaçlarının tetiklediği, iş geri dönüşünün BT  yatırım maliyetini karşıladığı  BT yatırımları yapmayı geliştirmeleri gerekmektedir.  BT maliyetleri toplam sahip olma maliyetleri üzerinden hesap edilmeli ve BT yatırımı planlanırken, sadece maliyet değil yatırımın getirisi de hesaplanmalı, maliyet etkin yatırımlar öncelikle ele alınmalıdır. Yatırım sonrası gerçekleşen maliyet ve getiri ölçülerek yatırımın geri dönüşünün ve kârlılığının doğrulandığı bir iş süreci oluşturulmalıdır.
ETİKETLER : Sayı:765

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics
" Bu sitede yer alan yazılar (içerik) üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu altında düzenlenen tüm maddi ve manevi haklar eser sahibi olan BThaber'e aittir. Söz konusu içerikler eser sahibinin izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez, değiştirilemez veya başka internet sitelerinde ya da basılı veya görsel yayın yapan diğer mecralarda yayınlanamaz. "
Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli Plaza C Blok No: 7 D: 5 34704 Ataşehir / İstanbul
+90 (216) 291 13 90
E-BÜLTEN