Dosya 02 TEMMUZ 2012 / 13:33

BT optimizasyonu olmazsa olmaz

Günümüzde üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin rakipleri ile rekabet edebilmesi için en önemli silahları olan maliyet analizi, işgücünden en üst seviyede faydalanılması  ve çalışmakta olan makinelerin en verimli şekilde kullanılması gibi  verimlilik takibinde ve düzenlenmesinde şirketler BT projelerine önem veriyor.
Günümüz koşullarında daha önce yapılan bilinçsiz ve bütçe odaklı yatırımlar sebebiyle BT projelerinden istenen seviyede performanslar alınamadığını belirten Aybil Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Vedat Doğanalp, “Ayrıca zaman içinde ihtiyaçlara yönelik yapılan BT yatırımları anlık olarak günü kurtarmış olmasına karşın şirket içinde de yeni kavramıyla “heterojen bilişim” yatırımları oluşmasına sebep olmuştur. Bu da şirketler açısından kullanılmakta olan BT projelerinin karmaşık, yönetilmesi zor ve bir o kadar da masraflı yapıya dönüşmesine yol açmıştır. Bu tip projeler bütçelendirme açısından şirket yönetimleri içinde daha rahat hareket etme olanağı sağlamaktadır. Aynı zamanda şirket içinde çalışmakta olan BT projelerinin tek bir çatı altında toplanması da dikkatli yapılması gereken ve belli bir akış yönetimi neticesinde belirlenmesi gereken bir yapı gerektirmektedir” dedi.
BT optimizasyonu denince herkesin ilk aklına gelen, BT altyapısını oluşturan fiziksel kaynakların optimizasyonu olduğunu ifade eden Data Market Genel Müdür Yardımcısı Fatih Cem Atalı, “Diğer bir ifade ile fiziksel sunucuların üzerinde uygulanan sanallaştırma katmanları ile sunucu bileşenlerinin tamamının tamamen utilize kullanılması, veri depolama ürünlerinde, tekilleştirme gibi teknolojilerle verimli kapasite kullanımı optimizasyonun ana başlığı gibi algılanıyor. Hatta son günlerde sıkça duyduğumuz özel ve genel bulut kavramı da bu sistemin bir parçası sayılabilir. Öte yandan alt tabandaki bu kaynak optimizasyonundan daha önemli olan şey ise süreçlerin optimizasyonu. İyi tanımlanmamış ve gerekli otomasyon yapısı kurulmamış BT iş süreçleri, alt tabanda optimize etmeye çalıştığımız fiziksel kaynakların gereksiz oranda kullanımı durumunu doğuruyor” şeklinde görüş belirtti.
IBM Türk Sistemler ve Teknoloji Grubu Bölüm Müdürü Gürol Çolak ise bu konuda şunları söyledi:
“Değişen ekonomik ortamda, devamlı gelişen teknolojide, ihtiyaçlara ve risklere çeviklikle yanıt verilmesi gerekiyor. Öte yandan, bu hızlı değişim aynı zamanda, teknolojilerin hızla eskimesine de neden oluyor.  Dinamik ve esnek altyapılara sahip olmak sağlıklı projeleri beraberinde getiriyor. Etrafımıza baktığımıza fiziksel altyapıların çeşitli araçlarla donatıldığını görürüz; köprülere, yollara, otomobillere, araçlara, boru hatlarına, güvenlik kameralarına, ilaçlara, kısacası her yere sensörler yerleştiriliyor. İnternet ise yerleştirilen tüm bu bilgi işlem birimlerinin birbirine bağlanmasını sağlayarak, trilyonlarca akıllı öğeye ve bunların oluşturacakları büyük hacimli verilere platform sağlıyor. Bu tabloda, BT altyapılarının tüm bu değişimi ve devrimi destekleyebilmesi gerekiyor.”
Geçmişte verinin, mobil etkenlerin de devreye girmesi ile birlikte birçok noktada üretilmesi ve veriye her noktadan ulaşılması ihtiyacı ile birlikte heterojen BT yapıları oluşmaya başlamıştı. Rekabetin sadece maliyetten oluşmadığı günümüz BT dünyasında hız en önemli etken durumuna geldiğine dikkat çeken Proline Satış Direktörü Hayati Çakır, “BT optimizasyonu bu sebeplerle iki ana amaç etrafında toplanmaktadır. Bunlar, maliyet ve hız ile birlikte gelen iş verimliliği ya da başka bir deyimle, yaptığımız yatırımın işletmemizin verimine yaptığı katkıdır. BT optimizasyonun bu nedenle kurumlar tarafında iyi analiz edilerek uygulanması gerekir. Kurumun iş süreçleri, BT uygulamalarından beklentileri ve varmak istedikleri nokta öğrenildikten sonra uzman ekiplerce detaylı bir çalışma yapılarak bir rapor hazırlanmalıdır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi maliyet ve optimizasyonu sonucunda elde edecekleri kazanımlar izah edilmelidir. Toplam sahip olma maliyetinin detaylandırılmasının kurumlar tarafından karar almayı hızlandıracağını düşünmekteyiz” dedi.
Bir şirketin faaliyet gösterdiği alanda pazara ne kadar hâkim olup olmadığı, teknolojiyi ne derece etkin ve verimli kullanıp kullanmadığıyla doğru orantılı olduğuan dikkat çeken Software AG Türkiye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıksoy ise şöyle konuştu:
“ Bunun kalbini de bilgi teknolojileri oluşturuyor. Dolayısıyla BT harcamalarını ve yatırımlarını kısmak yerine, onu bir birim haline getirmek gerekir. Çünkü BT, hedeflerinizi gerçekleştirmek için doğrudan ihtiyaç duyduğunuz bir aracıdır. Doğru BT optimizasyonu da BT sistemlerinin kurumsal verimliliğe yaptığı etkiyle ölçülebilir. Verimlilik artmıyorsa BT optimizasyonuyla maliyetlerin düşürülmesinin de bir anlamı yoktur.”

Guney_SeyhanBT başrolde

Günümüz kurumlarının iş hedeflerine ulaşmasında BT’nin önemli bir rol oynadığını belirten KoçSistem Sistem Yazılım ve Eğitim Satış Grup Yöneticisi Güney Seyhan, “Birçok kurum, ancak  iş şüreçleri aksadığında veya BT projeleri zaman ve bütçe aşımı yaptığında optimizasyonun öneminin farkına varıyor. Optimizasyonun önündeki zorluklar, genellikle aynı alanda işlev gösteren farklı uygulamalar, donanım platformları, işletim sistemleri ve dağınık BT departmanları gibi heterojen altyapılardan veya yetersiz servis seviyelerinden kaynaklanır. Bu aksaklıklar, son kullanıcılarda memnuniyetsizliğe sebep olur.
Heterojen Bilişim kavramının hayatımıza girmesiyle birlikte, BT Optimizasyonu’nun temel amacı, son kullanıcılara en iyi servisi, en düşük maliyetle, aynı çözüme odaklanan farklı üretici teknolojilerini de bütünleşik ve senkronize ederek sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Burak_SagdicBu noktada “Bulut”

Dışkaynak kullanımı giderek yaygınlaşırken bulut bilişimin de inanılmaz bir hızla kurumsal ajandalarda yerini aldığına değinen Symantec Güneydoğu Avrupa ve Türkiye, Bölge Teknoloji Müdürü A. Burak Sadıç ise şunları söyledi:
“Mobilite ve sosyal ağlar ise artık hem kurumsal hem de bireysel hayatlarımızın vazgeçilmez birer parçası. BT optimizasyonunda yapılması gereken, tüm bu kavramları mevcut kurum yapılarıyla harmanlayacak ve her şirket ve sektörün iş modellerine uygun heterojen modeller kurulması. Elbette ki bu konunun tek seferlik bir proje değil kurumun sürekli olarak gündeminde kalması gereken bir konu olması gerektiği unutulmamalı. BT optimizasyonunu sadece BT masraflarından tasarruf sağlanması açısından değil inovasyon ve verimlilik artışı açısından da değerlendirmek gerekiyor. Sadece tasarruf amaçlı değişikliklere odaklanıldığında gerekli bazı harcamaların da kesintiye uğrayıp kurumun iş yapış yeteneğini de sekteye uğratabileceği unutulmamalı. Bu sebeplerden dolayı BT optimizasyonu yapacak olan şirketlerin resme bir bütün olarak bakabilmesi ve şirketin kârlılığı ile ciro artışını ön planda tutması hayati önem taşıyor.”

Sinem TirkesRekabette öne çıkmak

Günümüzde teknolojik yenilikler şirketler için rekabette en önemli kriter halini aldığını ifade eden Helyum Bilişim İş Geliştirme Müdürü Sinem Tirkeş, “Değişen teknolojilere paralel olarak BT Optimizasyon kavramı şirketler için daha da önem kazanmıştır. Şirketler öncelikle günümüz teknolojilerini inceleyerek, bulundukları sektörü iyi analiz etmeli ve ihtiyaçları doğrultusunda ki en doğru çözümleri kullanmalıdırlar. Bunun yanında kendi iç süreçlerini iyi analiz etmeli, BT tarafında ihtiyaç duyulan kurguyu kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli çözümlere göre planlamalıdırlar. BT optimizasyonunu kurgularken verimliği artıran, iş sürekliliğini sağlayan, erişebilir ve maliyetleri aza indirgeyen çözümlere de yer vermek önemlidir” dedi.
ETİKETLER : Sayı:878