Dosya 31 OCAK 2011 / 21:51

BT optimizasyonunda başarı atılacak doğru adımlara bağlı

Kurumlar için en önemli verimlilik kalemlerinden olan BT yatırımlarının optimizasyonunda doğru sonuçlara ulaşabilmek için dikkat edilecek noktalar bulunuyor. Uzmanlara göre, başarılı bir BT optimizasyonunda hem yol haritası hem de bakış açısı önem kazanıyor. KoçSistem Veri Merkezi Çözüm ve Hizmetleri Satış Yöneticisi Onur Özbaş’a göre de BT optimizasyonunda izlenmesi gereken yol büyük önem taşıyor. Özbaş üç aşamalı bu yol haritasını şöyle özetledi: “Birincisi strateji. BT projelerinin stratejik anlamda bütçelenmesi, kaynak planlamalarının yapılması, proje süreçlerinin takibi ve onay mekanizmasının otomatik hale getirilmesine yarayan geniş kapsamlı yönetim araçlarını içeriyor. Bu platformlar, yıl içerisinde talep edilen ve yapılmasına karar verilen projelerin bitimine kadar tüm süreç takibini yaparken, şirketin tüketeceği kaynaklar ve getireceği yatırım geri dönüşlerini de otomatik olarak hesaplayıp projeler arasında stratejik olarak karşılaştırma yapabilme olanağı sağlıyor.

İkincisi uygulama. Uygulama katmanında, yazılım geliştirme süreçlerini optimize etmek ve kaliteli, performanslı, hatasız, güvenli ve yaşayan BT ortamları olarak yönetebilmeyi sağlıyor.
Bu katman performans yönetimi, pro-aktif kriz yönetimi ve ‘Compliancy’ açılımlarında birçok değişik çözümlere de gidebilmektedirler. Bilgi sistemlerimizi proaktif ve gerçek zamanlı olarak yönetmeliyiz. Üçüncüsü operasyon. Şirketlerin BT altyapılarında bulunan ağ, yazılım ve donanımlarla ilgili durum, hata ve değişiklik taleplerinin izlenmesi, çağrı olarak açılması, takip edilmesi süreçlerini bu katman altında optimize etmek mümkündür.”

BT performansının sürekli ölçümlenebilmesi, kritik önem taşıyor
Özbaş’a göre BT optimizasyonu sözkonusu olduğunda bir başka önemli nokta da; ölçümleme. Düzenli işletilmeyen, kontrol edilmeyen ve yönetilmeyen BT süreçleri hiçbir zaman etkin olarak kullanılamıyor. Özbaş, “İstikrarlı ve iyi çalışan bir BT ortamı, hizmet yönetiminin ön koşulu. Bu sebeple BT performansının sürekli ölçümlenebilmesi, kritik önem taşıyor” diye konuştu. Fujitsu Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Gökhan Gençtürk’te kritik noktalardan birinin ölçeklenebilirlik olduğu konusunda hemfikir. Şirketlerin belirli periyotlarda önlerini görebilecek şekilde, ölçeklenebilir bir yapıya sahip olmak istediğini ifade eden Gençtürk, ihtiyaçlarının sürekli değiştiği de göz önünde bulundurulunca ölçeklenebilirliğin öneminin de ortaya çıktığını vurguladı.

Doğru ve eksiksiz bilgilendirme önemli
Gençtürk’e göre kurumların BT optimizasyonuna yönelik ihtiyaçları ölçekleri ve mevcut olan BT altyapılarına göre de farklılık gösteriyor. En önemli noktalardan bir tanesi ise doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmeleri. Böylelikle yapılacak iyileştirmenin boyutlarını anlayabiliyorlar ve kararlarını bu doğrultuda verebiliyorlar. Şirketlerin BT yatırımlarına ayırdıkları bütçelerin de her yıl azalmasının madalyonun diğer tarafındaki zorluklardan biri olduğunu belirten Gençtürk, “Şirketlerin karşılaştıkları zorluklardan bir tanesi, hem süreçleri güncellemek için üst yönetimden baskı görmeleri hem de maliyeti düşük tutmak zorunda olmaları. Bu nedenle optimizasyonun maliyeti de kritik noktalar arasında yer alıyor. Optimizasyon, kurumların spesifik ihtiyaçlarına yönelik olarak doğru bir şekilde yapıldığı zaman hem maliyetlerini düşürüyor, hem de verimliliklerinin artmasını sağlıyor. Bu doğrultuda kurumların mevcut altyapılarının ne kadarını kullandığı önem taşıyor. Bazı durumlarda gereğinden fazla yatırım yapıldığını, kullanılmayan atıl kapasitenin bulunduğunu gözlemliyoruz. Böyle bir durumda bu atıl kapasitenin kurumlar için enerji ve para kaybına neden olmaması gerekiyor. Kaynakların doğru kullanılması, yatırımların geri dönüşünü hızlandırıyor ve kurumsal verimliliğin artmasında da etkili oluyor” diyerek dikkat edilmesi gereken noktalara işaret etti.
Gençtürk, şöyle devam etti: “Şu an pek çok şirket hassasiyet göstermiyor olsa da Yeşil BT hakkındaki bilincin giderek arttığını görüyoruz. Yeşil BT, müşterilere ciddi avantajlar sağlayabiliyor.”
Microsoft Türkiye Sunucu ve Yazılım Araçları Ürün Grup Müdürü Necip Özyücel’e göre de BT optimizasyonu altyapıyla birlikte gelişen bir süreç. Dinamik BT altyapılarına giden yolda BT optimizasyonunu temel, standart, gelişmiş ve dinamik olmak üzere dört farklı aşamada tanımladıklarını belirten Özyücel, “Temel seviyede BT optimizasyonu, altyapı ile uygulama platformlarının sürekli izlenmesi ve sorun anında gerekli müdahalelerin yapılabilmesini içeriyor. Standart düzeyde ise altyapı ve platformların takibinin otomasyonu gündeme geliyor. Ayrıca bazı sistem yönetim işlevleriyle altyapı erişim ve kimlik yönetiminin otomasyonu da yine standart BT optimizasyonu seviyesinde değerlendiriliyor.
Gelişmiş BT optimizasyonu ise sanallaştırma gibi hızlı sistem kurulumlarına ve ekonomik donanım kullanımlarına yardımcı olan günümüz teknolojileri ile önceden yapılandırılmış ve tehlike anında kendiliğinden önlem alan kural tabanlı sistem güvenliği gibi teknolojileri kapsıyor. Dinamik BT optimizasyonu ise bir anlamda kurum yöneticileri açısından varılması gereken son nokta. Çünkü bu aşamada tüm altyapı ve BT varlıkları, kurumun iş ihtiyaçları ve değişen stratejik kararları doğrultusunda yönetim ve çalışanlar için gerekli bütün otomasyon sunuluyor” şeklinde konuştu.

Cem_GuneyliKurumlar kendi BT politika ve süreçlerini belirlemeli

Kurumların günü kurtarmaya çalışmak yerine orta ve uzun vadeli çözümlere yönelmesinin önemli olduğunu belirten Bimsa Sistem Mühendisi Cem Güneyli’ye göre BT optimizasyonu sözkonusu olduğunda kurumların bakış açılarında öne çıkması gereken noktalar şöyle: “Sadece işin yapılması değil; nasıl yapıldığı da önemli olmalı. Mutlaka güncel teknolojiler incelenmeli ve kurum için faydalı olacak teknolojiler belirlenerek bu konulara yoğunlaşılmalı. Kurumlar kendi BT politikalarını ve prosedürlerini belirleyerek, bunları taviz vermeden uygulamalı. Verimlilik, erişilebilirlik, iş sürekliliği, basitlik, operasyonel kolaylık ve maliyetler; doğru BT optimizasyonu ile sağlanabilecek konular. Her kurum için çok önemli olan bu konularda optimize olmak; BT yararlılığını maksimum seviyeye çıkartacaktır.”

Reha_HatipogluBT maliyetinin azaltılmasından ziyade etkin kullanımla maliyet düşürülmeli

Temelde BT optimizasyonunun her kurumun ihtiyaçlarına göre özel bir yaklaşım içerdiğini belirten CA Technologies Çözüm Satış Direktörü Reha Hatipoğlu, her kurumun uygulayabileceği BT optimizasyonu çalışmasının birbirinden farklı olacağına dikkat çekti. Bunların belirlenebilmesi için detaylı analiz çalışması yapılması gerektiğini belirten Hatipoğlu şu değerlendirmelerde bulundu: “Kurumun sahip olduğu tüm varlıklar ve kaynaklar detaylı bir şekilde incelenmeli. İşin temelinde, varolan kaynakların iş alanı stratejilerine uygun olarak, daha verimli şekilde kullanılarak; hizmet seviye ve kalitesinin artırılması, bunun paralelinde maliyetlerin azaltılması yatmakta. Kurumların optimizasyon yaklaşımlarında BT maliyetlerinin azaltılması yerine BT araçlarının etkin biçimde kullanılarak toplam maliyeti düşürmeyi hedeflemeleri aslında daha çok etkili olacaktır.”

Yalim_GunduzGelişen teknoloji farklı çözümler sunuyor

Probil Bütünleşik İletişim Teknolojileri Bölüm Yöneticisi Yalım Gündüz’e göre de gelişen teknolojinin getirdiği olanaklar, BT optimizasyonunu adresleyen çözümler sunuyor. Fazla kapasitenin etkin kullanılabilmesi için sanallaştırma teknolojilerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Gündüz, şöyle konuştu: “Özellikle KOBİ’ler için bulut mimarisi ile oluşturulmuş çözümler BT operasyonel maliyetlerini çok daha uygun seviyeye indiriyor. Bunun yanı sıra büyük işletmeler kendilerine özel bulut bilişim altyapılarını oluşturuyor. Günümüzdeki gelişmeler bütünleşik iletişim teknolojilerinin de bulut bilişim altyapıları üzerinden sağlanmasına izin veriyor. BT altyapılarının optimizasyonunu sağlamanın diğer bir yolu da bütünleşik iletişim teknolojilerinin kullanılması. Bulut bilişim mimarisinin BT hayatına getirdiği önemli katkılardan biri de felaket kurtarma ve yedekleme operasyonlarının daha etkin yapılabilmesi. BT altyapılarının optimizasyonu enerji ve iletişim altyapılarının daha verimli kullanılmasına olanak sağlıyor.”

Betul_KirailYönetimsel iş planlarına ilişkin stratejiler belirlenmeli

Software AG Türkiye Satış Müdürü Betül Kırali’ya göre de kurumlarda yönetimsel hedef ve iş planlarına ilişkin stratejilerin BT stratejileri ile ne kadar örtüştüğünün belirlenmesi, doğru BT optimizasyonunun sağlanması için bir başlangıç. Bunun için de bilgi sistemi, iş süreçlerinin yönetim etkinliğinin yanı sıra tüm BT varlıklarının dokümantasyonuna ilişkin bir envantere sahip olmak gerektiğine dikkat çeken Kırali, izlenmesi gereken yol hakkında şu bilgileri verdi: “Bu bilgiyle BT yatırımlarının getiri ve götürüsü ölçülerek ve atıl donanımlar ve yazılım yönetim süreçlerindeki aksaklıklar belirlenerek yola çıkılmalıdır. BT hizmetlerinin en efektif maliyetle gerçekleştirilmesine odaklanılmalıdır. Doğru BT optimizasyonu, BT sistemlerinin kurum verimliliğine yaptığı etkiyle ölçülmelidir.”

Gural_ColakHizmetlerin geliştirilmesine ve risklerin yönetilmesine önem verilmeli

IBM Türk Sistemler ve Teknoloji Grubu Bölüm Müdürü Gürol Çolak’a göre de BT optimizasyonunda en kritik noktalardan biri yalnızca maliyetleri düşürme hedefiyle ilerlememek. Kurumların maliyet düşürmenin yanı sıra, sunulan BT hizmetlerinin geliştirilmesine ve risklerin yönetilmesine de aynı oranda önem vermeleri gerektiğinin altını çizen Çolak, “BT optimizasyonu ile şirketler özellikle günümüzün ekonomik koşullarında stratejik önem taşıyan konuları daha rahat yönetebiliyorlar. Bu kapsamda şirket BT altyapılarına katılan daha zeki çözümler, otomasyon, bütünleşme olanağı ile önemli oranda verimlilik kazancı sağlanıyor. Ayrıca doğru hedeflerle gerçekleştirilen BT optimizasyonu ile kurumlar günümüzün küresel dünyasındaki taleplere daha iyi yanıt verebiliyor, zorlukları daha iyi yönetebiliyor ve tasarruf yapabiliyorlar” dedi.

Mehmethan_SisikResmin bütününe bakılmalı

Bir kurumun, BT optimizasyonu çalışmalarını planlarken dikkat etmesi gereken noktalar bulunduğunu belirten İnnova Teknoloji Çözümleri Direktörü Mehmethan Şişik, resmin bir parçasına değil bütününe bakmanın bunların ilki ve en önemlisi olduğunu belirtti. Mevcut altyapının doğru değerlendirilmesinin yanında kurumun ileriye yönelik hedeflerine uyumlu bir planlama yapılması gereğine de dikkat çeken Şişik, “Kurumlarda BT optimizasyonuna bu bütüncül gözle bakılması, büyük resim çerçevesinin görülmesi önemli. Kurumları sadece içinde bulunduğu an ile değil, gelecekte ulaşacağı noktaya, hedeflerine göre değerlendirmek gerekiyor” dedi.
ETİKETLER : Sayı:806

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics