Dosya 31 OCAK 2011 / 21:45

BT yatırımlarında ilk adım optimizasyon için

Teknolojik gelişmeler bir yandan kurumlara daha verimli ve etkin çalışma fırsatları sağlarken; sistemlerin bu gelişmelere paralel olarak giderek karmaşıklaşması mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi süreçlerinde de özel yaklaşımlar geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Artık kurumların ajandasında giderek karmaşıklaşan BT’nin doğru şekilde yönetilmesi, kaynakların en verimli şekilde kullanılması önemli yer tutuyor. İşte bu noktada BT optimizasyonu, sağladığı verimlilikle, BT harcama ve iş önceliklerine dayalı kaynaklar arasında uygun dağılımı sağlaması, BT sürecindeki stratejik süreç ve operasyonları otomatikleştirmesi ve BT’nin verimliliğini iş perspektifi bakış açısı ile değerlendirilmesini sağlamasıyla kurumlar için etkin bir araç sunuyor. CA Technologies Çözüm Satış Direktörü Reha Hatipoğlu’na göre de gelişmelere paralel olarak sistemlerin giderek karmaşıklaşması mevcut sistemlerin geliştirilmesi güncel teknik bilgi ve birikim ihtiyacını da gündeme getiriyor. Yeni yatırımlar için de artan maliyet/bütçe baskısı da bilgi teknolojilerinin çok daha verimli kullanılmasını zorunlu kılıyor. İşte bu noktada da kurumlar için BT optimizasyonunun önemi ortaya çıkıyor. IBM Türk Sistemler ve Teknoloji Grubu Bölüm Müdürü Gürol Çolak’a göre de, BT optimizasyonu günümüzün farklılaşan ihtiyaçlarına karşı BT altyapılarındaki devinimi destekliyor. Yükselen maliyet baskılarına, yeni risklere ve tehditlere yanıt vermenin BT yöneticilerinin en sıcak gündem maddesi haline geldiğini ifade eden Çolak, BT altyapılarına akıllı teknolojileri bütünleştirmek ve mevcut işlevleri otomatikleştirmeyi sağlamak amacıyla, “Dinamik Altyapı” vizyonunun öne çıktığını belirtiyor.

Necip_OzyucelBT optimizasyonu yeni bir bilişim bölümü

Günümüzün BT altyapılarında farklılaşan iş ihtiyaçları ekseninde bir dönüşüm yaşandığına dikkat çeken Microsoft Türkiye Sunucu ve Yazılım Araçları Ürün Grup Müdürü Necip Özyücel’e göre BT optimizasyonu bu noktada önemli bir yere sahip. BT optimizasyonunun bu değişim sürecinin standartlarını ve yöntemlerini ortaya koyan, gerekli teknolojilerle kendi içinde gelişen bir bilişim katmanı olduğunu belirten Özyücel’e göre veri merkezleri BT optimizasyonu ile kurumsal kaynaklarını olabildiğince etkin ve tasarruflu kullanmayı, BT altyapısının iş hedeflerini en iyi şekilde desteklemesini hedeflerler. BT optimizasyonu ile hedeflenen dinamik BT altyapısının bazı tipik özellikleri ise Özyücel şöyle sıraladı: “Kurum çalışanları, bilgisayarlarından veya mobil cihazlarından yetkileri dahilinde, istedikleri yerden ve istedikleri anda, kurum sistemlerine ve ihtiyaç duydukları bilgiye erişebilirler. İş süreçlerinin çoğu otomasyon ortamında gerçekleşir ve otomasyon, iş hedefleriyle uyumlu bir şekilde kurum genelinde yaygınlaştırılır. Kurum genelindeki bilgi güvenlik seviyesi, gelişen teknolojiler ve yazılımlarla sürekli artırılır, yasal uyumluluklar açısından düzenli olarak denetlenir. Kritik iş operasyonlarındaki servis yönetimleri, belirli kalite seviyelerinde ve operasyonel önem durumlarına göre dinamik olarak izlenir.”

Gokhan_GencturkDinamik BT atyapıları optimizasyon için önem kazanıyor

BT ihtiyaçlarının değiştiği günümüz şartlarında Fujitsu Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Gökhan Gençtürk’e göre şirketlerin karlılığı sağlayabilmek için mevcut altyapılarını ve bu altyapıların işleyiş süreçlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Genişleyen altyapılarla ortaya çıkan uyumsuzlukları ortadan kaldırmak için kaynakların verimli kullanımını sağlayan BT optimizasyonuna yönelindiğini belirten Gençtürk, şöyle konuştu:
“Bu gelişmelerle dinamik BT altyapıları vizyonuyla modüler, esnek ve çevik veri merkezleri oluşturmak doğrultusunda teknolojiler geliştirilmeye başlandı. BT altyapı ürünleri ve servisleri, sanallaştırılmış ve otomatize edilmiş ortamlara özel olarak tasarlandı. Yönetilen altyapılar kurumsal iş ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen dışarıdan alınabilmesini sağlarken, altyapı servisi ile müşteriler BT hizmetlerini sadece ihtiyaçları olduğu kadar kullanıp ödemelerini buna göre yapıyor.”
ETİKETLER : Sayı:806

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics